Titlul proiectului: "Și eu am facut Unirea ! Reflectarea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locala a vremii"

Rezumatul succint al proiectului:
Formarea Statului Național Unitar Român a fost impusă de comunitatea de neam și de limbă existentă în toate provinciile țării, de comunitatea de viață economică și culturală, de identitatea intereselor și aspirațiilor tuturor românilor. În Transilvania secolului al XVIII-lea, pe lângă trezirea conștiinței naționale refletâctată în tipăriturile românești, s-a produs o mișcare revendicativă, care a luat treptat un caracter coștient și direct național și a devenit permanentă. Intrarea României în Primul Război Mondial, alianțele realizate sub Regele Ferdinand al României, au condus la sfârșitul războiului la recunoașterea granițelor României mari de către Marile Puteri. Românii majoritari, în provincii separate înainte de 1918, pot să învețe în propria limbă din ciclul primar și liceal până la studiile superioare în cadrul Universităților care folosesc aceeași limbă română.

Proiectul urmărește accesarea reflecției tinerilor cu privire la descrierea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locală a vremii, prezentate și dezbătute în cadrul unor work-shop-uri. De asemenea se are în vedere instruirea tinerilor pentru realizarea de buletine informative denumite „Foaia Unirii”. Proiectul implică efectiv participarea tinerilor în recrearea atmosferei epocii, prin lectură publică, purtarea de costume populare și ținerea la zi a evenimentelor din anul 1918; apoi, distribuirea buletinelor informative „Foaia Unirii” în școli și licee sibiene și utilizarea lor în cadrul orelor de istorie.
Nu în ultimul rând, proiectul va contribui la constituirea unei colecții digitale, sub denumirea „Centenarul Marii Unirii”, în Biblioteca Digitală.
Pentru studiul și cercetarea documentară se va accesa memoria la istorie locală și națională, se vor consulta monografii și publicații periodice, comsemnări și mărturii apărute înainte de evenimentul Unirii și din anii urmărori procesului istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național, România.

Durata desfăşurării evenimentului sau proiectului şi data (este obligatoriu a fi trecută perioada exactă de desfășurare a evenimentului): 15 iunie – 15 decembrie 2018

Locaţia principală : Sediul Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;


Biblioteca ULBS, iunie 2018