Rezumatul succint al proiectului:

Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și-a îmbogățit fondul cu o donație valoroasă conținând o parte din atelierul fotografic Emil Moșoiu din Săliște (n. 14 mai 1926, București – 10 ianuarie 1996, Săliște). Donația cuprinde filme fotografice, Leica, 6x9 și 6x6, - arhiva atelierului, conținând caiete de evidență și o parte din aparatura fotografică. Atelierul Emil Moșoiu din Săliște a funcționat în perioada anilor 1965-1994, într-o epocă de profunde transformări în lumea satului românesc, iar colecția de filme deținute de Bibliotecă vine să ilustreze aceste transformări, constituindu-se în martor istoric și, în același timp, într-o frescă a vieții cotidiene din Mărginimea Sibiului.

Colecția în discuție a fost donată de colecționarul sibian Nikolaus Blavustyak, iar parte din aparatura atelierului fotografic a fost donată Bibliotecii ULBS de către fiica fotografului Emil Moșoiu, doamna Silvia Coacă din Săliște.

Proiectul își propune salvarea, prin digitizare, a materialului existent și crearea unei baze de date digitală, întrucât filmele pe peliculă de celuloid, un material perisabil, riscă să se deprecieze și să fie pierdute definitiv; cercetarea din punct de vedere științific a vieții și a activității fotografului Emil Moșoiu, a caietelor de evidență, coroborând însemnările fotografului cu imaginile aferente; organizarea de expoziții fotografice și editarea și publicarea unui album (text și imagine) cu cele mai reușite fotografii din colecție, album care va reflecta valoarea artistică și documentară a fondului fotografic Emil Moșoiu.

Durata desfăşurării evenimentului sau proiectului şi data: 15 iulie – 15 decembrie 2020

Locaţia principală : Sediul Bibliotecii Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Biblioteca ULBS, septembrie 2020