Titlul proiectului: "Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre"

Rezumatul proiectului:
Proiectul susține implementarea Programului Sibiu Regiune Gastronomică 2019, prin obiective, activități și produsele realizate răspunzând ariilor tematice ale dosarului de candidatură.

Regiunea gastronomică europeană, ca și concept internațional, impune responsabilizarea factorilor decizionali pentru dezvoltare durabilă cu menținerea calității mediului, dar și asigurarea pe termen lung a securității alimentare adecvate.
Conceptul de regiune gastronomică asigură și susține implementarea recomandărilor internaționale FAO pentru securitate alimentară, dar și de conservare a diversității biologice sub toate formele (de ex. diversitatea genetică, a speciilor și ecosistemelor).

Sibienii au dreptul să le fie asigurată securitatea alimentară atât pentru oraș cât și pentru regiunea care furnizează alimentele, asigurând accesarea unuia dintre cele mai rafinate servicii – gastronomia. În Sibiu nu este încă adoptată o listă oficială a soiurilor de plante și raselor de animale tradiționale, cultivate de secole pentru asigurarea sustenabilității și durabilității vieții.
Proiectul răspunde conceptului Origini prin cartea care dorește să o publice întrucât o istorie a bucătăriei fine nu este încă scrisă. Există izvoare dar nimeni nu s-a aplecat spre a prezenta succint modul cum bucătăria a evoluat în orașul Sibiu. Această carte poate fi de referință pentru rețeaua de restaurante și hoteluri a Sibiului și pentru promovarea turismului în general.
Expoziția fotografică pe suport permanentizat, aduce în zilele noastre imagini și texte ale epocilor trecute și va constitui un nou timp de obiectiv turistic pentru Sibiu. Anul 2018 are nevoie în continuare de implicarea studenților prin activități de tip cooking show demonstrând durabilitatea proiectului.


Durata desfăşurării proiectului : septembrie – 15 decembrie 2018

Locaţia principală : Sediul Bibliotecii Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;

Biblioteca ULBS, octombrie 2018