Informații de contact

Echipa de implementare a proiectului:

Coordonator proiect: dr. Rodica Maria VOLOVICI 
Cercetare documentară: dr. Gudrun-Liane ITTU; Liliana OPRESCU; dr. Constantin ITTU
Coordonator IT:  ing. Ioan Irinel VIȘA
Prelucrare metadate:    Liliana OPRESCU; Camelia VOLOSCIUC; Elena MĂRGINEAN
Prelucrare informatizată:     Liliana OPRESCU
Promovare proiect:    drd. Cristina PĀRVU
Creare site diseminare: ing. Ioan Irinel VIȘA (http://bcu.ulbsibiu.ro/Calatorind_prin_Sibiu/)
Text broșură:  dr. Constantin ITTU; dr. Gudrun-Liane ITTU 
Layout : Liliana OPRESCU

Biblioteca ULBS - e-mail : bcu@ulbsibiu.ro

Adrese:

Corespondenta:
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu - Biblioteca
Blvd. Victoriei nr.10
550024, Sibiu, Romania

Adresa fizica:
Biblioteca ULBS
str. Lucian Blaga, no.2A, Sibiu
Telefon: +40 269 446077 / +40 269 211056
Fax: +40 269 441010