Titlul proiectului: "Istoria educației sibiene in gastronomie"

Scurta prezentare:
Proiectul susține implementarea Programului Sibiu Regiune Gastronomică 2019, prin obiective, activități și produsele realizate răspunzând ariilor tematice ale dosarului de candidatură.

Proiectul este rezultatul unei activitati de documentare privind istoria educației sibiene în gastronomie având ca punct de plecare Școala de fete și primele Asociații de femei, continuând cu formele de educație de după al 2-lea război mondial, actualul Colegiu Agricol Daniil Popovici Barcianu și Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului.
Efortul s-a materializat printr-un album si o carte care vin sa umple un gol in acest domeniu si se constituie in valori palpabile ale preocupărilor noastre pentru conservarea acestor valori ale patrimoniului imaterial.
Documentarea din ariile protejate sibiene va sta la baza publicării celei de a 2-a cărți precum și la organizarea unei noi expoziții fotografice ce va pune în valoare valorile patrimoniului natural pentru susținerea dezvoltării turismului gastronomic sibian.
Durata desfăşurării proiectului : septembrie – noiembrie 2019
Locaţia principală : Sediul Bibliotecii Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.
 

Biblioteca ULBS, octombrie 2019