Proiect "Valori ale cunoașterii tradiționale în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019"
Contract nr. 71065/4 sept 2017

Eveniment / activitate 4.1
Denumire: Seminar cu titlul "O frescă a societății și un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare si digitizare"
Responsabil: Biblioteca ULBS.

Data: 27-oct.2017
Adresa de derulare a activității: Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A

Scurtă descriere :
Vineri, 27 octombrie 2017, la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” a avut loc un eveniment inclus în proiectul "O frescă a societăţii şi un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare şi digitizare", parte integrantă a proiectului Universităţii sibiene "Valori ale cunoaşterii tradiţionale în susţinerea regiunii gastronomice europene Sibiu 2019". În cadrul evenimentului a fost prezentată activitatea importantului atelier fotografic "Wilhelm Auerlich", care a funcţionat la Sibiu, pe str. N. Bălcescu 53, în intervalul 1887–1916.
Conferinţa s-a axat atât pe genurile abordate de artistul fotograf, cât şi pe tehnicile şi procedeele foarte moderne pentru acel timp, folosite de acesta. Prin opera şi activitatea sa, Wilhelm Auerlich a fost un adevărat cronicar al evenimentelor istorice, culturale şi mondene sibiene.
Prezentare: Dr. Gudrun Liane ITTU

Biblioteca ULBS, octombrie 2017