Proiect "Valori ale cunoașterii tradiționale în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019"
Cofinanţat de Consiliul Local Sibiu şi Primăria Municipiului Sibiu, Contract nr. 71065/4 sept 2017

Eveniment / activitate 4.12
Denumire: Expozitia proiectului "O frescă a societății și un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare si digitizare".
Data: 28 noiembrie 2017, ora 17
Adresa de derulare a activității: Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A

În data de 28 noiembrie 2018, la Cantina resturant a ULBS din B-dul Victoriei nr.31 s-a desfasurat evenimentul de închidere a proiectului, unde au fost prezentate activitățile desfășurate, rezultatele obținute și o sinteză a informațiilor din teren, toate într-un raport privind inventarierile resurselor genetice pentru alimentație și agricultură.

In cadrul acestui program de incheiere a proiectului, Biblioteca Universității Lucian Blaga a organizat o expozitie despre "Fotografia unei epoci. Ateliere fotografice sibiene 1854–1948", parte integrantă a proiectului Universităţii sibiene.

Prin intermediul acestui proiect, atât cei implicați, cât și cei care au fost prezenți la manifestări au avut posibilitatea să descopere și să cunoască un tezaur de istorie locală, transpusă în imagini perisabile, cum sunt fotografiile, însă nu unul care se închide către trecut, ci care deschide noi perspective de viitor, cu cercetări atât de interculturalitate, între domenii apropiate ori înrudite, cât și de pluridisciplinaritate, între domenii aparent non-conexe.
De eveniment s-a ocupat echipa angrenată în proiect:

Coordonator proiect bibliotecă: Dr. Rodica Maria Volovici
Coordonator documentare: Dr. Constantin Ittu
Cercetare-documentare: Dr. Gudrun-Liane Ittu
Prelucare metadate: Elena Mărginean,
Camelia Volosciuc,
Liliana Oprescu
Promovarea proiectului & relatii publice: Drd. Cristina Parvu
Coordonator IT: ing. Ioan VișaBiblioteca ULBS, noiembrie 2017