Proiect "Valori ale cunoașterii tradiționale în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019"
Contract nr. 71065/4 sept 2017

Eveniment / activitate 4.5
Denumire: Seminar cu tema dezbaterii rezultatelor documentării și cercetării pentru organizarea expoziției fotografice
"O frescă a societății și un tezaur istoric în imaginile atelierelor fotografice de epocă din Sibiu (1854–1948). Valorificare si digitizare"
Responsabil: Biblioteca ULBS.

Data: 3-noiembrie.2017
Adresa de derulare a activității: Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A

Biblioteca ULBS, noiembrie 2017