Informații de contact

Echipa de implementare a proiectului:

Manager: Dr. Rodica Maria VOLOVICI

Coordonator proiect: Dr. Constantin ITTU 

Coordonator cercetare-documentare: Dr. Gudrun-Liane ITTU

Prelucare metadate: Elena Mărginean, Camelia Voloșciuc, Liliana Oprescu

Promovarea proiectului & relatii publice: Drd. Cristina Parvu

Coordonator IT: ing. Ioan Vișa

Biblioteca ULBS - e-mail : bcu@ulbsibiu.ro

Adrese:

Corespondenta:
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu - Biblioteca
Blvd. Victoriei nr.10
550024, Sibiu, Romania

Adresa fizica:
Biblioteca ULBS
str. Lucian Blaga, no.2A, Sibiu
Telefon: +40 269 446077 / +40 269 211056
Fax: +40 269 441010