Publicații de prezentare si diseminare Ón cadrul proiectului:

Roll-up de la lansare

Afis, flyer

Brosura


Biblioteca ULBS, iunie 2017