image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Acasa | U.L.B.Sibiu | Catalogul online | Biblioteca digitala | Baze de date | Europeana.eu
img not found
img not found

Orar bibliotecă:
Luni - Vineri: 8 - 20

în sesiune:
si Sambata: 8 - 16

REGULAMENT PRIVIND POLITICA DE ACHIZITIE
Referat de achizitie (Microsoft Word)
I. Etapele activitatii de completare a colectiilor
Achizitia este una dintre activitatile esentiale ale bibliotecii care asigura cresterea numarului volumelor, colectiilor si îmbogatirea valorica si spirituala a bibliotecii. Constituirea, completarea, reînnoirea colectiilor sunt obiectivele principale ale bibliotecii, în jurul carora se desfasoara întreaga activitate a institutiei. Colectiile bibliotecilor trebuie sa fie reprezentative, sa raspunda nevoilor de învatamânt si cercetare ale institutiilor.
Achizitia presupune urmatoarele etape: selectia, decizia de achizitie, achizitia propriu-zisa, înregistrarea si depozitarea. Trebuie tinut cont de urmatoarele considerente în formarea si completarea fondului documentar:
• bugetul si resursele disponibile;
• specificul bibliotecii;
• statutul juridic al bibliotecii;
• marimea, tipul acesteia în reteaua documentara nationala/internationala;
• serviciile oferite utilizatorilor;
• relatiile cu reteaua documentara nationala/internationala.
În procesul de selectie sunt importante urmatoarele criterii : autoritate, exactitate, impartialitate, noutatea informatiei, puncte de vedere, gradul de aprofundare, adaptare generala, lungimea textelor, pertinenta, interes, organizare, stil, calitatea estetica, aspecte tehnice, caracteristici fizice, aspecte complementare, raportul sau cu colectiile bibliotecii, pret. Decizia finala de achizitionare a unui document va tine cont de echilibrul care trebuie sa existe între propuneri si interese personale, pe de o parte si obiectivele generale ale institutiei, pe de alta parte.
Pentru biblioteca este absolut necesara construirea unei politici de achizitie. A duce o politica de achizitie presupune, atât sa fi constient de specificul colectiei, cât si sa-i fixezi limitele. Astfel, pentru fiecare sector de utilizare se poate determina numarul de exemplare din acelasi titlu necesare pentru o parte a fondului, se pot determina reguli de achizitie de exemplare legate de cererea utilizatorilor. Iar, pentru întreaga biblioteca se pune problema echilibrului general al colectiilor considerate ca un tot, utilizându-se o ipoteza de acoperire a sferei de interes. Trebuie sa adaugam ca, pentru ansamblul colectiilor problema numarului de exemplare nu trebuie separata de cea a accesibilitatii documentelor.
Bogatia unei colectii se evalueaza prin varietatea si disponibilitatea sa si nu numai prin numarul de documente pe care le detine. De asemenea, în încercarea de a constitui o colectie coerenta achizitiile trebuiesc îmbinate cu eliminarile.
Trebuie sa se tina cont si de politica noutatilor, ce consta în a prevedea în avans o mare cerere care este susceptibila sa intervina pentru anumite titluri chiar în momentul aparitiei în librarii (utilizatorii prefera în mod evident noutatile).
Cumpararea se realizeaza din fondurile destinate în acest scop (buget de achizitie). Biblioteca universitara depinde financiar de universitate, bugetul alocat achizitiei este fixat de catre conducerea universitatii si este distribuit pe categorii de documente în urma analizelor de oportunitate.
Coordonarea bugetului reprezinta cheia bunei functionari a procesului de achizitie. Realizarea acestui buget ar trebui sa urmareasca o ordine diferita, fondata pe ritmul previzibil al achizitiilor.
Dezvoltarea colectiilor bibliotecii se poate face prin toate sursele de completare, din alocatii bugetare – finantare de baza, finantare complementara (granturi) si venituri proprii (ale bibliotecii si ale facultatilor).

II. Politica de dezvoltare a colectiilor
Biblioteca Centrala a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu, fiind o biblioteca enciclopedica, îsi fixeaza politica de dezvoltare a colectiilor în functie de structura procesului didactic si de nivelul cercetarii stiintifice din mediul academic în care este integrata.
În primul rând, biblioteca strânge informatii despre categoriile de beneficiari, pentru a determina cerintele si programele care sa fie sustinute de colectii.
Biblioteca Centrala a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu identifica urmatoarele categorii de beneficiari:
• Studenti ai Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu (forma zi si ID)
• Studenti ai Academiei Fortelor Terestre “Nicolae Balcescu” din Sibiu
• Studenti ai universitatilor particulare din Sibiu
• Studenti din programele de studii master
• Cursanti ai programelor de studii post-universitare
• Doctoranzi
• Cadre didactice universitare
• Cercetatori si specialisti
• Angajati ai Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu

Tinând cont de structura organizatorica a Bibliotecii Centrale a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu, unitatea centrala si cele 10 filiale, politica de dezvoltare a colectiilor are în vedere acoperirea domeniilor specializate pentru bibliotecile filiale si dezvoltarea colectiilor enciclopedice pentru unitatea centrala.
Prioritara în politica de dezvoltare a colectiilor este asigurarea prin colectii a informatiilor necesare disciplinelor incluse în programele de învatamânt si cercetare. O politica coerenta de dezvoltare a colectiilor implica evaluarea colectiilor actuale prin analiza detaliata a domeniului si delimitarea disciplinelor acoperite de acestea.

III. Etapele realizarii activitatii de dezvoltare a colectiilor bibliotecii
Activitatea de completare se realizeaza în colaborare permanenta cu celelalte compartimente, cu bibliotecile filiale si reprezentantii departamentelor din universitate (specialisti, cercetatori, cadre didactice). Totodata, acestea se orienteaza în functie de schimbarea retelei de învatamânt, de distribuirea fondurilor financiare.
O prima etapa se refera la posibilitatile de informare asupra cerintelor si necesitatilor utilizatorilor. Cunoasterea cerintelor utilizatorilor din Biblioteca Centrala a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu se bazeaza pe analiza urmatoarelor surse:
• Planurile editoriale si temele de cercetare stiintifica din cadrul facultatilor;
• Bibliografiile facultative si obligatorii pentru fiecare disciplina;
• Caietele de sugestii aflate la compartimentul “Relatii cu publicul”;
• Sugestiile personale ale cadrelor didactice (deziderate).

Contactul direct cu cadrele didactice ale universitatii noastre poate deveni cu atât mai interesant cu cât ei sunt chiar autorii de publicatii sau se afla în permanenta colaborare cu alti autori. În scopul cunoasterii structurii planurilor de învatamânt si cercetare, un instrument pretios de lucru în activitatea de informare îl constituie bibliografiile disciplinelor din planul de învatamânt primite de la catedre.
A doua etapa consta în cunoasterea surselor de informare privind posibilitatile de completare a colectiilor.
Cataloagele editoriale ce furnizeaza elemente utile identificarii unei lucrari, anchetele sau planurile editoriale primite de la decanatele facultatilor si de la Editura Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu sunt foarte importante pentru biblioteca, ele furnizeaza informatii despre viitoarea productie editoriala, pe baza lor se realizeaza precomenzile pentru o perioada de timp îndelungata, putându-se evita situatia în care un titlu de interes pentru biblioteca se epuizeaza fara a fi achizitionat. Importante sunt si mijloacele de informare curenta asupra productiei editoriale, care semnaleaza publicatiile imediat dupa aparitia lor (cataloage retrospective ale editurilor, reviste de informare bibliografica, bibliografii selective si critice)

IV. Achizitia propriu-zisa
Procurarea propriu-zisa a publicatiilor se face prin: cumparare, schimb de publicatii, donatii, transfer, cai complementare, accesare de baze de date pe Internet.
Cumpararea este principala cale de completare a colectiilor. La distribuirea fondurilor banesti se tine seama de structura bibliotecii, planul de învatamânt si numarul studentilor.
Întocmirea comenzilor se face la serviciul Dezvoltarea Colectiilor pentru toate filialele, fie pe formulare tipizate, fie pe adrese de comanda. Comenzile poarta semnatura directorului bibliotecii si a sefului de birou si stampila bibliotecii. Achizitia se poate efectua direct de la producatorul de publicatii, sau indirect printr-un furnizor intermediar specializat. Achizitionarea prin cumparare se face diferentiat pentru carti si periodice.
- Pentru periodicele românesti cumpararea se face pe baza de abonamente anuale, se întocmesc liste de comanda cuprinzând: numarul curent, numarul de catalog, titlul publicatiei, numarul de exemplare, valoarea.
- Pentru periodicele straine comanda se efectueaza prin institutii intermediare, specializate în import-export de publicatii, pe baza unei facturi proforma cu preturi definitive.
Cumpararea de documente electronice reprezinta pentru Biblioteca Centrala a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu cea mai recenta si rapida forma de furnizare a informatiilor celor interesati. Modalitatile de abonare pentru achizitionarea de reviste electronice sunt aceleasi ca si pentru periodicele straine. Revistele electronice au urmatoarele avantaje: eliminarea reclamatiilor, rapiditatea furnizarii informatiilor, posibilitatea ca aceeasi publicatie sa fie consultata de mai multe persoane în acelasi timp.

V. Alocatia bugetara destinata achizitiei
În conformitate cu completarea, în acord cu art. 171 din Legea Învatamântului, a sistemului de indicatori calitativi pentru finantarea de baza, începând cu anul 2003, în conformitate cu rezolutia Consiliului National al Rectorilor, cei 13 indicatori calitativi sunt structurati pe patru grupe, cu precizarea coeficientilor de importanta a fiecarei grupe, astfel:
1. Indicatori privind calitatea procesului didactic (50% din influenta indicatorilor IC1 – IC13, fara IC8)
2. Indicatori privind calitatea proceselor care influenteaza direct activitatea didactica (30% din influenta indicatorilor IC1 – IC13, fara IC8);
3. Indicatori privind performantele institutionale care influenteaza procesul didactic (20% din influenta indicatorilor IC1 – IC13, fara IC8)
4. Nivelul performantei cercetarii stiintifice : IC8 reprezinta 3% din finantarea de baza.
 
Notiunea de indicator calitativ a fost introdusa pentru a exprima, în termeni matematici, faptul ca alocatiile bugetare trebuie sa evidentieze si costurile calitatii. În dimensionarea coeficientilor de ponderare s-a urmarit realizarea atât a unui echilibru intern în cadrul sistemului de indicatori, cât si o cât mai atenta corelare a coeficientilor de ponderare cu rolul fiecarui factor la asigurarea calitatii procesului didactic.
În acest sens, va rugam sa aveti în vedere faptul ca tot ce tine de dotarea bibliotecii (carti, Cd-uri, reviste, manuale universitare) constituie un indicator calitativ (IC6b), ce face parte din prima mare grupa de indicatori privind calitatea procesului didactic, indicatori cu influenta de 50% din totalul indicatorilor ,adica 4,85% din finantarea de baza.
IC6 – reprezinta un coeficient calculat pe baza cheltuielilor efectuate pentru dotarea laboratoarelor si achizitia de publicatii de profil pentru biblioteci si este cotat ca fiind 30% din influenta indicatorilor privind calitatea procesului didactic, adica 0,3x 4,85 % =1,355 din finantarea de baza.
Indicatorul IC6b reprezinta raportul procentual dintre cheltuielile pentru dotarea bibliotecilor si finantarea de baza, cu ponderea de 1/3 din IC6 adica 0.485% din alocatia bugetara totala, calculat conform relatiei: I C6b = (CBbuget + CBven.pr.) / FBbuget * 100, unde: CBbuget – cheltuielile pentru biblioteci din alocatiile bugetare, în mil. lei; CBven.pr. – cheltuielile pentru dotarea bibliotecilor din venituri proprii, în mil. lei; Fbbuget – alocatii bugetare, reprezentând, finantarea de baza, în mil. lei.

Trebuie remarcat faptul ca achizitia constanta de publicatii stiintifice are o influenta semnificativa si asupra altor indicatori de calitate, in special asupra:
-IC8: nivelul performantelor cercetarii stiintifice (3% din finantarea de baza)
-IC12: valoarea proiectelor de cercetare contractate (30% din influenta indicatorilor de calitate a rezultatelor procesului didactic, adica 0,3 x 1,94 = 0,582%).

În conformitate cu cele de mai sus, va rugam sa supuneti aprobarii senatului alocarea unui fond destinat achizitiei de publicatii de profil (carti, cursuri universitare, abonamente periodice interne si internationale) de 1% din finantarea de baza, care se va distribui direct bibliotecii.
De asemenea, va rugam sa solicitati conducerii facultatilor din cadrul Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu alocarea unui fond de 2% din veniturile proprii, destinat de asemenea achizitiei de publicatii de profil (carti, cursuri universitare, abonamente periodice interne si internationale), acest fond, complementar, va fi utilizat pentru achizitionarea de publicatii solicitate de fiecare facultate in conformitate cu procedura propusa in continuare.
Se va constitui astfel un buget al bibliotecii si se va tine o evidenta stricta si un control al achizitiei pe baza colaborarii strânse dintre bibliotecarii de la compartimentul achizitii si conducerea fiecarei facultati, si cu sprijinul Consiliului Stiintific al bibliotecii.

VI. Procedura de achizitie
Se vor constitui doua fonduri:
- Fondul A de 1% - din finantarea de baza
- Fondul B de 2% - din veniturile proprii ale fiecarei facultatii sau departament

Destinatia fondului:
Fondul A va fi destinat realizarii achizitiei de publicatii aparute la edituri si efectuarii abonamentelor interne si externe. Fondul B va fi destinat cu prioritate, achizitiei de volume publicate de cadrele didactice ale Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu si de cursuri necesare procesului didactic.
Constituirea fondului
- pentru fondul de tip A, Directia Generala Administrativa va informa biblioteca despre suma destinata achizitiei care-i revine din finantarea de baza (imediat ce este cunoscuta finantarea de baza).
- pentru fondul de tip B conducerea fiecarei facultati, departament va informa conducerea bibliotecii asupra sumei estimate privind achizitia de publicatii pentru urmatorul an universitar, suma ce reprezinta 2% din veniturile proprii. (Termen 15 octombrie) La sfârsitul fiecarui an calendaristic biblioteca va trimite facultatilor planurile editoriale ale diverselor edituri, ofertele de periodice, etc. împreuna cu o estimare a sumei care revine facultatii din fondul A.

Fondul A se va împarti astfel:
- 70 % pentru achizitia de carti si realizarea de abonamente pentru publicatii periodice. Aceasta parte se va distribui pe facultati în functie de numarul de studenti echivalenti.
- 30 % fond de rezerva. (Termen 1 decembrie).
Conducerile facultatilor dupa consultarea catedrelor, vor transmite bibliotecii lista cu titlurile si numarul de exemplare ce urmeaza sa fie achizitionate de biblioteca în anul calendaristic urmator.
Se va verifica conditia:
- suma totala solicitata sa fie mai mica decât suma alocata facultatii de catre biblioteca (sumele ramase disponibile pot fi folosite de facultate pentru solicitari ulterioare). (Termen 15 ianuarie).

Biblioteca va achizitiona respectivele publicatii pe masura ce ele apar fara a mai solicita aprobari ulterioare si facând cunoscute titlurile achizitionate prin buletinul bibliografic, care apare lunar si care va fi distribuit fiecarei catedre.
Datorita faptului ca pot aparea pe piata si publicatii care nu au aparut în planurile editoriale se constituie fondul de rezerva, pentru utilizarea caruia fiecare cadru didactic care doreste o publicatie ce nu apare în planul editorial va completa un referat de achizitie (vezi anexa) care va fi aprobat de Consiliu Stiintific al bibliotecii.

Fondul B
- sefii de catedra întocmesc planurile editoriale
- facultatea face o estimare a minimului de volume ce trebuie achizitionate în anul universitar urmator si transmite lista bibliotecii. (Termen 15 noiembrie)
Conducerea facultatii va verifica daca suma totala calculata la un cost/pagina aprobata de Editura Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu, va fi mai mica decât contributia de 2% din veniturile proprii ale facultatii. Odata cu aprobarea listei de catre biblioteca, biblioteca va achizitiona respectivele volume fara a solicita autorului obtinerea nici unei aprobari suplimentare cu conditia ca pretul/pagina sa nu fie mai mare decât pretul maximal estimat.
Prezenta procedura face parte din Regulamentul de organizare si functionare a Bibliotecii Centrale a Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu, aprobat de catre Senatul Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu.

Director biblioteca: Lect. Dr. Rodica M. Volovici

 
Proiecte Europeana
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010
Director:
Lect.Dr. Rodica VOLOVICI rodica.volovici@ulbsibiu.ro
Informaţii şi sugestii la adresa de E-mail: bcu@ulbsibiu.ro