Biblioteca ULBS - Bibliografii online
Facultatea de Litere si Arte - Departamentul Studii Romanice - STUDII LITERARE

(cuprinde cărțile de critică literară, istorie literară, teorie, estetică, curente ș. a.)

Serviciul este oferit cu respectarea dreptului de autor, cei care utilizează resursele bibliografice trebuie să fie de acord cu următoarele:

Sunt de acord să nu reproduc operele din bibliografia primită spre utilizare decât în scopuri, exclusiv, didactice, de învățare, să nu le distribui, să nu le import în vederea comercializării pe piața internă a copiilor, să nu le comunic public, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea în acces liber pe internet. Dețin adresa de mail instituțională şi parola în mod legal, iar scopul accesării este pentru uz personal, respectiv, pentru studiu și cercetare.
În conformitate cu LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996 și republicată în M.Of. nr489/14 iun.2018.

Accesul la bibliografia online se face numai prin autentificarea cu contul deținut în domeniul "@ulbsibiu.ro".

Autor
Titlu
Domeniu
An apariție
Cota
Nr.pagini
Accesare
PRINCE, Gerald
Dicționar de naratologie

2004
82.0/P92 REF
16
232
Coperta-prefata
vizualizare
BOUSONO, Carlos
Teoria expresiei poetice

1975
82.0/B74
550
vizualizare
MAVRODIN, Irina
Poietică şi poetică

1982
82.0/M50
211
vizualizare
GAVRILĂ, Camelia ;
DOBOȘ, Mihaela
Receptarea textului. Noțiuni de teorie literară,
limbă și comunicare

2010
82.0/G26
348
vizualizare
EAGLETON, Terry
Teoria literară

2008
820/E11
75
76
75
96
Coperta-cuprins-Cap.1-Inceputurile
Cap.2-Fenomenologia-3-Structurile
Cap.4-Post-stru-5-Psihanaliza
Concluzii-postfata-note
WARREN, Wallek
Teoria literaturii

1967
16854
35
48
17
80
167
133
Coperta-Cuprins
I-Definitii si delimitari
2-Operatii preliminare
3-Abordarea extrinseca
4-Studiul intrinsec
5-Note-Bibliografie-indici
CĂLINESCU, G.
Estetica basmului
Principii de estetica

1965
1968
82.01/C14
82.01/C14
402
440
Vizual-estetica
principii-estetica
CĂLINESCU, Matei Cinci fețe ale modernității

2005
82.02/C14
23
194
260
Coperta-Cuprins-Prefata
Cap.I-III
Cap.VI-VII
CĂLINESCU, Matei
Conceptul modern de poezie

1970
82.02/C14
180
vizualizare
HUTCHEON, Linda
Poetica postmodernismului

2002
207
412
vizualizare
RAYMOND, Marcel
De la Baudelaire la suprarealism

1970
82.02/R33
500
vizualizare
NEMOIANU, Virgil
Îmblânzirea romantismului

1998
82.02/N46
128
118
168
Coperta-prefata-Cap.1-2
Cap.3-4
Cap.5-6-cuprins
CĂLIN, Vera
Romantismul

1975
82.02/C14
292
vizualizare
CĂRTĂRESCU, Mircea
Postmodernismul românesc

2010
82.02/C27
506
vizualizare
MARINO, Adrian Biografia ideii de literatură. Vol.1 și Vol.2

Introducere în critica literară

1991

1979
82.02/M41
344
366
558
Vol.1
Vol.2
critica
MARINO,Adrian Modern, modernism, modernitate
1969
82.02/M41 10
87
42
Coperta-Prefata
I-Clasic si modern; II-Modern
III-Modernismul; IV-Modernitatea; Referinte
PAGEAUX, Daniel-Henri
Literatura generală și comparată

2000
39511 PAG
17
111
117
Coperta_Titlu_Cuprins_Prefata
Cap.1-5
Cap.6-10
BATTAGLIA, Salvatore
Mitografia personajului

1976
G 82.09/B37
451
vizualizare
ALBERES, R.M.
Istoria romanului modern

1962
82.09/A32
498
vizualizare
VOIA, Vasile
Tentația limitei și limita tentației

1997
82.09/V82
215
vizualizare
ZAFIU, Rodica Narațiune și poezie

2000
1.355
376
vizualizare
KUNDERA, Milan
Arta romanului

2008
DO/241
10
200
Coperta-cuprins
Cap.I-VII
MAVRODIN, Irina
Romanul poetic : Eseu despre romanul francez modern
  1.Coperta-O nouă formă de roman
  2.Repere pentru o lectură poetică
  3.Repere pentru o lectură problematică
  Bibliografie-cuprins

1977
82.09/M50

62
122
44
9

1.Coperta
2.Repere poetica
3.Repere problematică
Bibliografie-cuprins
CĂLINESCU, Matei
A citi, a reciti

2003
82.09/C14
197
240
Coperta-cuprins-partea-I-III
Partea-III-IV
CHIOARU, Dumitru
Bilingvismul creator

2013
82.09/C42
160
vizualizare
CHIOARU, Dumitru
Arta comparatiei

2014
82.09/C42
166
vizualizare
CHIOARU, Dumitru
Poetica temporalității

2000
82.09/C42
218
vizualizare
PAVEL, Toma
Gândirea romanului

2008
DO/351
464
vizualizare
VALETTE, Bernard
Romanul : Introducere in metodele si
tehnicile moderne de analiza literara

1997
82.09/V18
12
146
Coperta-titlu-cuprins
vizualizare
BLOOM, Harold
Canonul occidental

2007
82.09/B58
250
293
Coperta-titlu-Partea.I-II
Partea.III-V
FRIEDRICH, Hugo
Structura liricii moderne

1969
82.09/F90
368
vizualizare
Van TIEGHEM, Paul
Literatura comparată

1966
82.09/V25
233
vizualizare
MANCAȘ, Mihaela
Limbajul artistic românesc modern.
Schița de evoluție

2005
387
225
187
Coperta-Cap-I-VII
Cap-VIII-Secolul-XX
VOIA, Vasile
Literatura comparată la turnanta ultimului secol

2016
82.09/V82
308
vizualizare
RAICU, Lucian
Liviu Rebreanu

1967
G 82.09/R35
378
vizualizare
SÎRBU, I.
Proza artistică a lui Tudor Arghezi

1995
G 82.09/A76
132
vizualizare
PETRAȘ, Irina
Proza lui Camil Petrescu

1981
82.09/P57
194
vizualizare

Camil Petrescu interpretat de: ...

1972
82.09/P57
182
vizualizare

De la N. Filimon la G. Călinescu :
Studii de sociologie a romanului românesc

1982
82.09/D26 ;
24.375
382
vizualizare
Crohmălniceanu, Ovid. S. Cinci prozatori în cinci feluri de lectură
Lucian Blaga

1984
26.843
82/B56
259
184
vizualizare
Blaga
SKLOVSKI, Viktor
Despre proză. Vol I

1975

162
196
Coperta-partea-1
partea-2
SIMION, Eugen
Mircea Eliade. Nodurile și semnele prozei

2011
82.09/E38
486
vizualizare
AUERBACH, Erich
Mimesis

1967
82.09/A92
275
217
156
Coperta-prefata-Cap.I-IX
Cap.X-XVI
Cap.XVII-XX-postfata
COMPAGNON, Antoine
Demonul teoriei

1998

352
vizualizare
FAUCHEREAU, Serge
Introducere în poezia americană modernă

1974
82.09/CF27
131
143
144
Coperta-1-Tabel-cronologic
2-pag.66-210
3-Revolta-beatnicilor
CĂLIN, L. (editor)
Camil Petrescu-interpretat de: Rosetti, Lovinescu…

1972
82.09/P57
182
vizualizare
PALEOLOGU, Alexandru
Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu

1978

218
vizualizare
MUSAT, Carmen Matei
Romanul românesc interbelic

1998

340
vizualizare
MIHAILESCU, Florin Introducere în opera Hortensiei Papadat Bengescu

1975
82.09/P28
242
vizualizare
DURAND, Gilbert
Structurile antropologice ale imaginarului

1977

609
vizualizare
BARTHES R.& all
Pentru o teorie a textului

1980
82.09/P50
317
182
Coperta-Intro-Partea-1
Partea-II
MANOLESCU, Nicolae
Despre poezie
An III
1987
82/M27
250
vizualizare
MINCU, Marin Poezie și generație

1975
82.09/M74
264
vizualizare
MARTIN, Mircea Generație și creație

1969
82.09/M43
218
vizualizare
POP, Ion
Poezia unei generații

1973
82.09/P78
329
vizualizare
SPIRIDON, Monica
Omul supt vremi. Eseu despre Marin Preda, romancierul

1993
82.09/P90
264
vizualizare
VANCU, Radu

Mircea Ivănescu. Poezia discreției absolute

2007
82.09/V96
228
vizualizare
ȚEPOSU, Radu G.
Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar nouă

1993
82.09/T44
208
vizualizare
NEGRICI, Eugen
Sistematica poeziei

1998
82.09/N41
180
vizualizare
BAKO, A.I.
Dinamica imaginarului poetic: Grupul oniric românesc

2012
81.09/B18
248
vizualizare
CĂLINESCU, G.
OPERE 13: Opera lui Mihai Eminescu (1 si 2)

Estetica basmului
Principii de estetică

1969

1965
1968
82/E48

82/C14
374
555
680
402
440
Vol.1
Vol.2
estetica
principii-estetica
PIRU, Alexandru
Liviu Rebreanu

1965
82/R35
140
vizualizare
NEGRICI, Eugen Iluziile literaturii române
Narațiunea în cronicile lui Gr. Ureche și Miron Costin
Literatura română sub comunism - Poezia (I)

2008
1972
2003
821/N
4002
298
350
164
iluziile
naratiunea
literatura
BALOTĂ, Nicolae Lupta cu absurdul

1971
82.09/B23
566
absurd
ELIOT, T. S.
Eseuri alese

2013
82/E
484
vizualizare
POP, Ion (coord.)
Dicționarul analitic de opere literare românești,
Vol. I, II si III

1997
1998
2000
82/D39
368
426
466
726
Vol.I-Litere.A-D
Vol.II-Litere.E-L
Vol.III-Litere.M-P
Vol.IV-Litere.Q-Z
POP, Ion (coord.) Dicționar analitic de opere literare românești-ediție definitiva,
Vol.1-2

2007
82/P78 Ref
72
266
280
248
254
44
Coperta-Litera-A
Litere.B-F
Litere.G-M
Litere.N-P
Litere.Q-Z
Index
NEGOIȚESCU, I.
Poezia lui Eminescu

1968

229
eminescu
PETRESCU, Ioana Em.
Eminescu. Modele cosmologice și viziune poetică
Modernism. Postmodernism

1978
82/E48
82.09/P57
258
124
vizualizare
modernism
LUKACS, Georg
Romanul istoric - Vol.1
... Vol.II

1978
82/L91
316
322
vizual-vol.1
vol.2
ROZNOVEANU, M.
Civilizația romanului - Vol.1

1983
23.935
157
vizualizare
CAMUS, Albert
Mitul lui Sisif

1969
8/C17
184
sisif
ALEXANDRESCU, Sorin
Privind înapoi. Modernitatea

1999
82.09/A38
428
vizualizare
BEGUIN, Albert
Sufletul romantic și visul

1970
82.09/B40
564
vizualizare
BALU, Ion
Opera lui Lucian Blaga

1997

360
vizualizare
POP, Ion
Lucian Blaga - universul liric

1981
82.09/B56
286
vizualizare
LODGE David
Limbajul romanului

1984
82.09/L72
302
vizualizare
CĂRTĂRESCU, Mircea Postmodernismul românesc

1999
82.02/C27
550
vizualizare
MANOLESCU, Nicolae Arca lui Noe
Contradicția lui Maiorescu

2000
1973
82.09/M27
736
318
arca
vizualizare
BAHTIN, M.
Probleme de literatură și estetică

1975
82/B17
602
vizualizare
LINTVELT, Jaap
Punctul de vedere

1994
82/L63
276
vizualizare
RICARDOU, Jean
Noi probleme ale romanului

1978
82/R51
452
vizualizare
COMPAGNON, Antoine Antimodernii - De la Joseph de Maistre la Roland Barthes

2008
82/C63
600
vizualizare
CIOPRAGA, Constantin
Hortensia Papadat-Bengescu

1973
82/P28
278
vizualizare
CROHMĂLNICEANU, Ov. S.
Tudor Arghezi

1960
82/A76 340
vizualizare
GUȚAN, Ilie
Tudor Arghezi - Imaginarul erotic

1980
82/A76 344
vizualizare
MICU, Dumitru
Opera lui Tudor Arghezi

1965
82/A76 416
vizualizare
BALOTĂ, Nicolae
Opera lui Tudor Arghezi
Arte poetice ale secolului XX

1979
1976
82/A76
82/B23
515
488
vizualizare
vizual-arte
MUNTEANU, Romul
Metamorfozele criticii europene

1988
82/M95
484
vizualizare
PETRESCU, Camil
Teze si antiteze - eseuri alese

1971
82/P57
205
vizualizare
WELLEK, Rene
Conceptele criticii

1970
82.09/W50
518
vizualizare
BORGES, Jorge Luis
Cărțile și noaptea

1988
82.09/B68
270
vizualizare
BOOTH, Wayne C.
Retorica romanului

1976
82.09/B67
576
vizualizare
BACONSKY, E.E.
Poeți și poezie

1963
9545
322
vizualizare
VIANU, Tudor
Ion Barbu

1970
82.09/B30
102
vizualizare
DURAND Gilbert Aventurile imaginii. Imaginația simbolică. Imaginarul
1999
1/D95 210
vizualizare
ANGHELESCU, S. Mitul și literatura
1999
82.09/A57 164
vizualizare
Kernbach, V. Dictionar de mitologie generala
1995
2/K36 707
vizualizare
Cosmoiu, A. Geneza mitului

2/C74 183
vizualizare
ARISTOTEL
Poetica - Studiu introductiv,
traducere și comentarii de D.M. PIPPIDI

2010
82.09/A78
298
vizualizare-poetica
NADEAU, M.
Gustave Flaubert, scriitor (Monografii)

1975
82.09/F64
332
vizualizare-Flaubert
FAGUET, Emile
Flaubert - Les grands ecrivains francais

-
82/FLA
195
vizualizare-Flaubert
ZALIS, Henri
Gustave Flaubert

1968
929/F64
261
vizualizare-Flaubert
VARGAS LLOSA, Mario
Orgia perpetua : Flaubert si Doamna Bovary

2013
DO/91
283
vizualizare-Llosa
IANOȘI, Ion
Thomas Mann

1965
82/M201
326
vizualizare
CHIOARU, Dumitru
Avatarurile lui Orfeu - studii

2021
82/C42
272
Coperta
Vizual-text
BARTHES, Roland
Plăcerea textului

1994

135
vizualizare
MILLER, J.H.
Etica lecturii

2007

179
vizualizare
CASANOVA, P.
Republica mondială a literelor

2007

212
234
vizual-pag.1-218
pag.219-450
PROPP, V.I.
Morfologia basmului

1970

199
vizualizare
MUSAT, C.
Frumoasa necunoscută. Literatura și paradoxurile teoriei

2017

251
vizualizare
NASTA M. ;
ALEXANDRESCUl, S.
Poetică și stilistică. Orientări moderne

1972
81/P74
408
254
266
vizual-cap.1
vizual-cap.2
vizual-cap.3
CORNEA, P.
Delimitări și ipoteze:
comunicari si eseuri de teorie literara si studii culturale

2008
82/C72
324
vizualizare
ISER, W.
Actul lecturii. O teorie a efectului estetic

2006
82/I-83
470
vizualizare
FRYE, Northrop
Anatomia criticii

1972
82.09/F93
7
484
Coperta-cuprins
vizualizare
BARTHES, Roland
Romanul scriiturii. Antologie

1987
82.09/B35
382
vizualizare
DOLEZEL, Lubomir
Poetica occidentală

1998
82.09/D64
267
vizualizare
GANĂ, George
Opera literară a lui Lucian Blaga

1976
82.09/B56
421
vizualizare
ORNEA, Zigu
Sămănătorismul

1971
82.02/O79
428
vizualizare
ORNEA, Zigu
Poporanismul

1972
82.02/O79
255
274
vizual-pag.1-258
vizual-pag.259-531
BUCUR, Marin
C.A. Rosetti

1970
929/R75
500
vizualizare
MARINO, Adrian
Dicționar de idei literare. Vol.1

1973
82/M41 ref
298
222
280
300
Coperta-pag.1-298
pag.299-504-clasic
pag.505-788-decadent
pag.789-1087-referinte
VARGA, Dragoș
Radu Stanca, sentimentul estetic al ființei

2010
82.09/S76
240
vizualizare
TODOROV, Tzvetan Introducere în literatura fantastică
Teorii ale simbolului

1968
1977
82.09/T68
81/T68
212
450
vizualizare
vizual-teorii
VARGAS LLOSA, Mario
Orgia perpetuă : Flaubert și Doamna Bovary

2013
DO/91
283
vizualizare-Llosa
IVAȘCU, George
Dobrogeanu-Gherea

1972
82.09/D60
153
vizualizare
IORGULESCU, Mircea
C.Dobrogeanu-Gherea

1975
82.09/D60
230
vizualizare
ORNEA, Zigu
Viața lui C.Dobrogeanu Gherea

1982
929/D60
294
Coperta-pag.1-299
pag.300-524
LOVINESCU, Eugen
T. Maiorescu. Vol.1 - 1840-1876
T. Maiorescu. Vol.2 - 1876-1917

1940
929/M16
450
540
Vol.1
Vol.2
SIMION, Eugen
E. Lovinescu. Scepticul mîntuit

1971
82.09/L81
239
238
221
pag.1-239
pag.240-477
pag.478-648
VARGAS LLOSA, Mario
Scrisori către un tânăr romancier

2005
8/V27
148
vizualizare
CERNAT, Paul
Avangarda românească și complexul periferiei:
primul val

2007

231
238
214
Cap.1-7
Cap.8-13
PANTAZI, Radu
C.A. Rosetti

1969

404
vizualizare
NETEA, Vasile
C.A. Rosetti

1970
82/R76
492
vizualizare
BUCUR, Marin
C.A. Rosetti - Corespondență

1980

6
440
Coperta-titlu
Cuprins
PIRU, Alexandru
G. Ibrăileanu

1967
82/I-32
446
vizualizare
CORNEA, Paul
Originile romantismului românesc

1972
82/C72
410
357
Coperta-pag.1-406
Cartea-3-pag.407-759
CROHMĂLNICEANU, Ovid S.
Literatura romana si expresionismul

1978
82/C90
325
vizualizare
PAPU, Edgar
Din clasicii noștri. Contribuții la ideea unui protocronism românesc

1977
82.02/P31
207
vizualizare
POP, Ion
Avangardismul poetic românesc. Eseuri

1969
82.02/P78
284
vizualizare
PROPP, V. I.
Rădăcinile istorice ale basmului fantastic

1973
82.09/P94
520
vizualizare

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la adresa: biblioteca@ulbsibiu.ro
martie 2023 - 2022 - 2021 - octombrie 2020