Biblioteca ULBS - Bibliografii online
Facultatea de Stiinte Socio-Umane - FILOSOFIE

Serviciul este oferit cu respectarea dreptului de autor, cei care utilizeaza resursele bibliografice trebuie sa fie de acord cu urmatoarele:

Sunt de acord să nu reproduc operele din bibliografia primită spre utilizare decât în scopuri, exclusiv, didactice, de învățare, să nu le distribui, să nu le import în vederea comercializării pe piața internă a copiilor, să nu le comunic public, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea în acces liber pe internet. Dețin adresa de mail instituțională şi parola în mod legal, iar scopul accesării este pentru uz personal, respectiv, pentru studiu și cercetare.
În conformitate cu LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în M.Of. nr. 60/26 mar. 1996 și republicată în M.Of. nr489/14 iun.2018.

Accesul la bibliografia online se face numai prin autentificarea cu contul deținut în domeniul "@ulbsibiu.ro".

Autor
Titlu
Domeniu
An aparitie
Cota
Nr.pagini
Accesare
ADĂMUȚ, A. C.(coord.)
Filosofia Sfântului Augustin

2001
1/A19
202
vizualizare
CIORAN, Emil
Îndreptar pătimaș

1991
1/C53
128
vizualizare
CASSIER, E.
Filosofia luminilor

2003
1/C28
345
vizualizare
GARDINER, P.
Kierkegaard

1997
40.754
6
155
Coperta-cuprins
vizualizare
CONFUCIUS
Analecte

1995
1/C65
6
316
Coperta-cuprins
vizualizare
PLATON
Phaidros sau despre frumos

2006
DO/587
192
vizualizare
PLATON
Opere complete. Vol II

2002
1/P70
420
vizualizare
FOUCAULT, M.
Hermeneutica subiectului

2004
1/F84
10
543
Coperta-cuprins
vizualizare
d’HOLBACH, P.H.T.
Eseu despre prejudecăți

2018
1/H75
306
vizualizare
ELIADE, Mircea
Sacrul și profanul
Aspecte ale mitului
Tratat de istorie a religiilor

1992
1978
1995
2/E38
461
2/E38
212
216
372
vizual-sacru
aspecte
tratat
BLAGA, Lucian
Trilogia culturii. Vol.1 : Orizont și stil

1994
1/B56
4
185
Coperta-titlu
vizualizare-continut
BLAGA, Lucian
Religie și spirit

1942

222
blaga
OTTO, Rudolf
Sacrul : Despre elementul iraţional
din ideea divinului şi despre relaţia lui cu raţionalul

2005
DO/601
244
vizualizare
BĂILEȘTEANU, Gh.
Conștiința și sufletul

2016
1/B18
187
vizualizare
MUSCĂ, Vasile
BAUMGARTEN, Alexander
Filosofia politică a lui Aristotel

2002
1/A78
341
vizualizare
AL-FARABI, Abu Nasr
Despre intelect și inteligibil

2002
1/A41
106
vizualizare
HAZARD, Paul
Gândirea europeană în secolul al XVIII-lea.
De la Montesquieu la Lessing

1981
1/H41
458
vizualizare
Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la adresa: biblioteca@ulbsibiu.ro
martie-februarie 2023