image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Acasa | U.L.B.Sibiu | Catalogul online | Bibliografii online | Biblioteca digitala | Baze de date |
img not found
img not found

Orar bibliotecă:
Luni - Vineri: 8 - 20

în sesiune:
și Sâmbătă: 8 - 16

Prezentarea Bibliotecii ULB Sibiu / Informatizarea bibliotecii / Publicatii periodice 2021 !
Donatori onorifici de carte

Scurt istoric

♦ În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj.
♦ În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene.
♦ Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii.
♦ Din anul 1998 la biblioteca universitară funcţionează alături de bibliotecile centrelor culturale şi biblioteci filiale organizate pe lângă facultăţi.
♦ În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
♦ La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga", împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian.
♦ În data de 12 mai 2009 a avut loc inaugurarea festivă a noului sediu, unul dintre cele mai moderne din ţară, echipat la standarde europene.


  • Organizare, filiale

Biblioteca Centrală
Adresa pentru corespondenţă:
Biblioteca Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
Bd. Victoriei Nr. 10
550024 Sibiu
Web: http://bcu.ulbsibiu.ro - pagina de prezentare si stiri (aceste pagini)
http://biblioteca.ulbsibiu.ro - catalogul informatizat
http://digital-library.ulbsibiu.ro/ - Biblioteca Digitala a ULBS
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro
Telefon: 0269-44.60.77
Program: Luni-Vineri: 8-20 (iar in sesiune si sambata: 8-16)

Biblioteca Facultăţii de Teologie "Andrei Șaguna"
Adresa: str. Mitropoliei nr.10
Program: Luni-Vineri: 8-19
E-mail: bcu.teologie@ulbsibiu.ro

Biblioteca Institutului de Teologie Protestantă
Adresa: Bd. Victoriei nr.40
Program: Luni-Vineri: 8-16

Biblioteca Centrului de Cercetare Ecumenică
Adresa: str. Mitropoliei nr.4
Program: Luni-Vineri: 12-15


Sediul central se afla pe str. Lucian Blaga nr.2A si este structurat in:

Depozit subsol: Sistem de rafturi mobile cu un fond de carte de peste 100.000 volume.

Parter:
- Primire şi înscriere utilizatori, eliberare carduri
- Consultare cataloage
- Împrumut la domiciliu
- Multiplicare
- Sală Internet.
Fond carte imprumut acasa, Fond Pimen.

Etaj I :
Fond documentar cu acces liber la raft organizat pe următoarele domenii:
- Medicină, Biologie, Chimie, Fizică, Matematică, Calculatoare, Inginerie, Industria Alimentară, Industria Textilă, Mediu, Agricultură, Sport; Standarde.

ETAJ II :
Fond documentar cu acces liber la raft organizat pe următoarele domenii:
- Lingvistică, Literatură, Biografii, Religie, Artă, Arhitectură, Etnologie, Fondurile donațiilor Guțan, Blavustyak, Oancea, Milicescu; Teze de Doctorat.

Etaj III :
Fond documentar cu acces liber la raft. Biblioteci ale Centrelor Culturale:
- Biblioteca Britanică, Germană, Americană, Franceză, Spaniolă, Neerlandeză, Chineză, Thailandeză.

Etaj IV :
Fond documentar cu acces liber la raft organizat pe următoarele domenii:
- Biblioteconomie, Jurnalistică, Drept, Administraţie Publică, Politică, Economie, Management, Sociologie, Asistenţă socială, Psihologie, Filosofie, Educaţie, Istorie, Cultură.
Mansarda: birourile serviciilor biblioteconomice.


Biblioteca în date statistice

Biblioteca Universităţii pune la dispoziţia utilizatorilor:
♦ 670.000 unităţi documentare, reprezentând aproximativ 485.000 înregistrări în catalogul informatizat; 15.000 volume periodice;
♦ Abonamente la publicaţii periodice interne şi externe, în format print şi electronic ( publicatii periodice-online );
♦ Posibilitatea de consultare a colecţiilor bibliotecii aflate în acces liber la raft pe patru nivele, aproximativ 2.750 mp;
♦ 415 locuri pentru studiu, cu acoperire Wireless de conectare la Internet;
♦ Sală Internet dotată cu un număr de 50 calculatoare;
♦ 6 cabinete individuale de studiu echipate cu calculatoare conectate la Internet şi cu materiale de referinţă;
♦ Spaţiu Multimedia, dotat corespunzător pentru învăţarea specializată a limbilor străine, consultarea enciclopediilor pe suport Dvd;
♦ Calculatoare, scanere şi imprimante multifuncţionale repartizate pe fiecare nivel;
♦ Sistem modern de securizare al unităţilor documentare (RFID), echipat cu etichete inteligente, cu soft compatibil cu sistemul automatizat de gestiune al bibliotecii;
♦ Sistem modern de obţinere a informaţiilor de către utilizator, prin intermediul monitoarelor pe care sunt afişate datele de interes;
♦ Un pachet de aplicaţii format din:
- Liberty5 – sistem informatic modern de gestiune bibliotecă,
- Acces la baze de date stiintifice, prin proiectul national Anelis-Plus 2020:
Science Direct, Springerlink, ProQuest, Ebsco, Oxford Journals, Thomson ISI - Web of Science, Sage HSS Collection, Scopus, MatSciNet;
- Legis – aplicaţie ce permite accesarea actelor legislative în format electronic,
- InfoStandarde - aplicaţie ce permite accesul la pachetul complet de standarde române.


Documente interne ale Bibliotecii ULBS (2015):


Proiecte Europeana
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010
Director:
Lect.Dr. Rodica VOLOVICI rodica.volovici@ulbsibiu.ro
Informaţii şi sugestii la adresa de E-mail: bcu@ulbsibiu.ro