Gabriela CIOCA - publicatii in format digitalFarmacologie pentru Medicina Dentara

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Romāniei

Cioca, Gabriela
Farmacologie pentru medicina dentară / Cioca Gabriela.
- Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Conţine bibliografie

ISBN 978-606-12-1171-5

615:616.314