Horatiu M. RUSU - publicatii in format digital ( donate Bibliotecii Ulbs )Este România altfel? Societatea și sociologia … încotro?

Editori: VOICU, Bogdan ; RUSU, Horațiu M. ; POPA, Adela Elena

Coordonatorul seriei SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Horațiu M. RUSU
Referenți științifici: Andrei GHEORGHIȚĂ și Augustin Alexandru BEANU

Seria Sociologie si Asistenta sociala
Copyright © 2015, Toate drepturile aparțin autorilor
Sibiu, 2015
Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
ISBN: 978-606-12-1225-5


Antreprenoriatul în migrația românească

Autor: CROITORU, Alin

Coordonatorul seriei SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ :
Horațiu M. RUSU
Referenți științifici: Dumitru SANDU și Adela Elena POPA

Copyright © 2015, Toate drepturile aparțin autorului.
Sibiu, 2015
Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
ISBN: 978-606-12-1227-9