Rodica GRIGORE - colectia digitala de publicatii ( in format electronic donate Bibliotecii Ulbs )Călătorii în bibliotecă – eseuri ;

Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016 ;

ISBN 978-606-17-0908-3

821.135.1-4


Meridianele prozei ;

Cluj‐Napoca : Casa Cărții de Ştiință, 2013 ;

ISBN 978‐606‐17‐0257‐2

821.135.1‐4


Pretextele textului : studii şi eseuri ;

Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013 ; Bibliogr.

ISBN 978-606-17-0448-4

821.135.1.09


Realismul magic în proza latino-americană a secolului XX.

(Re)configurări formale şi de conţinut:
Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias,
Juan Rulfo, Gabriel García Márquez

Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015 ; Bibliogr.

ISBN 978-606-17-0629-7

82.09


EVOLUȚIA FORMELOR ROMANEŞTI.

Între modernism şi postmodernism, Note de curs

Casa Cărții de Ştiință, Cluj Napoca, 2008

978‐973‐133‐361‐8


LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ.

Puncte de reper în evoluţia romanului universal. Note de curs

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008


Lecturi în labirint

Cluj‐Napoca : Casa Cărții de Ştiință, 2007

ISBN 978‐973‐133‐110‐2

821.135.1.09‐4


MĂŞTI, CALIGRAFIE, LITERATURĂ

Editura Grinta - Cluj-Napoca, 2011

ISBN 978-973-126-286-4

Traduceri:PAZ, Octavio
- Copiii mlastinii. Poezia moderna de la romantism la avangarda

- ediție nouă, revăzută și completată -

Editura Casa Cartii de Stiinta din Cluj-Napoca, 2017
ISBN 978-606-17-1064-5
volumul de eseuri al lui Octavio Paz,  82.09-1"17"
Traducere si prefata de Rodica Grigore

Considerat unul dintre cei mai importanți scriitori latino-americani ai ultimului veac, privit (de Carlos Fuentes,
conaționalul său) drept cel care a schimbat pentru totdeauna și hotărâtor chipul literaturii mexicane, Octavio
Paz, laureatul Premiului Nobel din anul 1990, este nu doar un mare poet contemporan, ci și un eseist de excepție.


PAHOR, BORIS ;
Necropola

trad. din lb. slovenă, note şi tabel cronologic de Paula Braga Šimenc ;
pref. de Rodica Grigore. -
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015

ISBN 978-606-17-0830-7
I. Braga Šimenc, Paula (trad.)
II. Grigore, Rodica (pref.)
821.163.6-31=135.1


ŌE, KENZABURŌ ;  O experienţă personală


Kenzaburō Ōe; trad. de Roman Pașca. – București: Art, 2012
Traducere din limba japoneză şi note de Roman Paşca ;

Prefaţă de Rodica Grigore
ISBN 978-973-124-772-4
I. Pașca, Roman (trad.)
821.521-31=135.1


MANUEL CORTÉS CASTAÑEDA ;

OGLINDA CELUILALT. ANTOLOGIE POETICĂ


Selecţia versurilor, traducere şi prefaţă : RODICA GRIGORE
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006