Biblioteca Digitală - Carte ştiinţifică

PASCU, Radu Vasile

Managementul deşeurilor ; Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2009 ; ISBN 978-973-739-717-1 ; clasificare: 65.012.4:658.567 ;
Referent științific: Prof.dr.ing. Alexandru OZUNU, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca

POPA, Vasile Mircea Aspecte de combinatorică cu aplicaţii în electrotehnică (Aspects of Combinatorics with Applications in Electrotechnics),
   Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2009, ISBN 978-973-739-873-4


Receptoare generalizate în electrotehnică, (Generalized Loads in Electrotechnics) ; Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2010, ISBN 978-606-12-0033-7

Sisteme nesimetrice în electrotehnică (Unsymmetrical Systems in Electrotechnics); Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2011, ISBN 978-606-12-0253-9

Regimuri nesimetrice în electrotehnică (Unsymmetrical Regimes in Electrotechnics);  Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2012, ISBN 978-606-12-0382-6

Circuite trifazate dezechilibrate, (Unbalanced Three-Phase Circuits); Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013, ISBN 978-606-12-0512-7

Receptoare discrete m-fazate, (M-Phased Discreet Loads); Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2013, ISBN 978-606-12-0592-9

Sarcini dezechilibrate în electrotehnică  (Unbalanced Loads in Electrotechnics); Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2014, ISBN 978-606-12-0711-4

NEN, Madlena

Eficienţa programelor comunitare în contextul reformei educaţiei din România: Culegere de lecţii, Bucuresti 2008
Maria Ivăniș Frențiu Aspecte ale limbajului liturgic românesc ; Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013 (coperta)