Bibliotecile Uniunii Europene

Pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, România a preluat Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.
Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu vă invită să "vizitați" Bibliotecile Uniunii Europene, informații ce pot fi vizualizate accesând  Biblioteca Digitală.
Biblioteca digitala oferă utilizatorilor bibliotecii un instrument inovativ de descoperire a informației, care poate fi regăsită la nivelul descrierii bibliografice. Căutarea se poate face simplu, prin introducerea în căsuța de căutare a termenului de interes.

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă de 6 luni, prin rotație, de fiecare Stat membru. Prin definiție, Președinția trebuie să fie neutră și imparțială pe perioada exercitării mandatului; prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opțiuni de politici și nici pe cele ale unui alt Stat membru. Ea are trei misiuni principale.

I. Prima misiune este de planificare şi conducere a reuniunilor din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) şi ale grupurilor sale de lucru.
Președinția înseamnă, în primul rând, datoria de a promova în reuniunile pe care le vom prezida la Bruxelles, interesul european prin asigurarea unui cadru corect de negociere.
Eforturile unei Președinții se vor concentra în principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale statelor membre.
Președinția trebuie să acționeze ca un facilitator, fiind responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislația europeană, de asigurarea continuităţii agendei Uniunii Europene, a unor procese legislative bine organizate şi a cooperării dintre statele membre.

II. Cea de-a doua misiune vizează reprezentarea Consiliului în relaţiile cu celelalte instituţii ale Uniunii, în special cu Comisia Europeană şi cu Parlamentul European. În activitatea pe care o desfăşoară, Preşedinţia cooperează îndeaproape cu Președintele Consiliului European şi cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate.

III. Cea de-a treia misiune este asumarea reprezentării Uniunii Europene în dialog cu partenerii externi, prin înlocuirea temporară a Înaltului Reprezentant, în situațiile în care acesta nu poate participa.
 
(Sursa: www.romania2019.eu/)

ianuarie 2019