image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Acasa | U.L.B.Sibiu | Catalogul online | Bibliografii online | Biblioteca digitala | Baze de date |
img not found
img not found

Orar bibliotecă:
Luni - Vineri: 8 - 20

în sesiune:
si Sambata: 8 - 16

Proiectul cu participarea Bibliotecii ULBS:
Europeana Libraries: Aggregating digital content from Europe's libraries, 2011-2012

Mottos:
1-Visions: “A digital library that is a single, direct and multilingual access point to the European cultural heritage.” (European Parliament, 27 September 2007)

2- "There is probably no greater ambition than to perpetuate our rich cultural heritage. It is therefore in full consciousness of our responsibility towards past and future generations and in deep humility that we have approached our mission." (‘COMITÉ DES SAGES’)

3- "Europe were to be reconstructed, I would begin with culture rather than the economy." Jean Monnet

Biblioteca Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, furnizor de valori culturale locale in format digital pentru Europeana

Proiectul, scurt istoric:
În anul 2005, Comisia Europeana a anunţat o strategie de promovare şi susţinere a creării unei Biblioteci Digitale Europene, în continuarea altor proiecte premergătoare.
Inaugurată ca prototip într-o primă fază în 2008, se poate accesa la adresa web http://www.europeana.eu.
S-a constituit prin agregarea de conţinut digital de la furnizorii iniţiali, ce făceau parte din organizaţiile profesionale de cercetare:
- CENL ( Conference of European National Librarians),
- LIBER ( Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche)
- CERL ( Consortium of European Research Libraries)
- Europeana Fundation - fiind de asemenea un partener de baza în cadrul acestei reţele.
La început, datorită interesului enorm şi suprasolicitării accesului, s-a ajuns la blocarea site-ului.
Biblioteca digitală aflată încă în stadiu Beta, a devenit operaţională din nou în 2009, conţinând circa 5 milioane de înregistrări.
Prin îmbogăţirea continuă cu conţinut de la noii participanţi, se doreşte să se ajungă în aceşti ani la un fond total de mai bine de 10 milioane de obiecte - resurse digitale ale bibliotecilor, muzeelor, arhivelor clasice şi arhivelor audio-vizuale din întreaga Europă.

Proiectul, scurtă prezentare:
A doua fază de dezvoltare a bibliotecii digitale constă în lansarea în 2011 a noului proiect major, la care participă în premieră ULBS alături de Biblioteca Academiei Române, şi care prevede:
- o Europeana complet-operaţională, îmbogăţită multilingual, cu noi facilităţi de semantică web, pentru o mai bună şi uşoară căutare de către utilizatori;
- Europeana Libraries va stabili sisteme şi procese bazate pe un standard nou de metadate EDM (European Data Model), pentru creşterea inter-operabilităţii între bazele de date locale ale participanţilor;
- prin lărgirea participării a 26 de agregatori locali de colecţii electronice, se vor indexa cantităţi impresionane de materiale digitale, incluzând texte complete din cărţi vechi, de patrimoniu, imagini, manuscrise ori hărţi, video-clipuri;
- se caută construirea de soluţii deschise (open-source), cu reutilizarea tehnologiilor dezvoltate în proiecte anterioare şi finanţate de Comisia Europeană;
- se doreşte un consorţiu al cunoaşterii-partajate, la care să participe, pe lângă bibliotecile de cercetare iniţiale, şi universităţi, biblioteci, ministere, institute sau organisme dedicate patrimoniului naţional, muzee, arhive.

Planul strategic 2011-2015 elaborat de un Comitet al Inţelepţilor la cererea Comisie Europene, prevede recomandări pentru proiectul actual şi cele viitoare, şi specifică:
“Europeana trebuie să devină punctul de referinţă central al Patrimoniului Cultural European online”.
Pe baza experienţei proiectului şi a succesului acestei a doua etape, serviciile digitale vor putea fi extinse prin proiectele viitoare în celelalte biblioteci din Europa,  la peste 400 de biblioteci din peste 40 de ţări.Europeana Libraries: Aggregating digital content from Europe’s libraries :
- este un proiect încadrat în Seventh Framework Programme (FP7) al Comisiei Europene, propus de un consorţiu de 26 de Universităţi, Biblioteci Universitare sau Naţionale din întreaga Europă. La acest consorţiu, din România participă doar Biblioteca Academiei Române şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, prin Biblioteca Universitară.

Scopul proiectului este de a dezvolta în următorii doi ani, 2011 şi 2012, Biblioteca digitală europeană, agregând valori spirituale şi culturale în format digital din toate culturile ţărilor europene.
Biblioteca ULBS s-a înscris şi a fost acceptată în consorţiu prin oferta de digitizare, anume printr-un număr de 2000 de pagini scanate din cărţi vechi, de referinţă pentru cultura locală, aflate în colecţiile bibliotecii, precum şi prin 1000 de imagini, afişe ori alte obiecte multimedia de la evenimentul major pentru Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007 (materiale aflate la Primăria Sibiu şi pentru care avem acceptul conducerii primăriei de promovare a acestora).

Toate aceste resurse trebuiesc prelucrate, trecând printr-un întreg flux specific biblioteconomic:
- materialul brut trebuie scanat în formate specifice, de calitate şi mărime a imaginii comparabile cu cele deja stabilite şi acceptate de partenerii europeni în proiect, pentru arhivare brută;
- formatele digitale pot fi ori imagini în format tiff sau jpeg – unde textul este în chirilică, fără recunoaşterea caracterelor, fie în format Acrobat Reader – pdf searcheable, cu recunoaşerea caracterelor latine, în vederea căutării lor de pe Internet;
- materialul digital trebuie apoi prelucrat într-un format compatibil pentru afişarea în pagini web, apoi catalogat într-un sistem informatic specific unei biblioteci digitale, impus a fi open-source şi respectând standardul de metadate OAI (Open Archive Initiative) ;
- în cadrul proiectului se lucrează în vederea acceptarii unui singur standard de metadate pentru Europeana Libraries, anume EDM (European Data Model);
- bazele de date cu materialele digitale locale, trebuiesc agregate în sistemul central – portalul unic al Europenei, aflat la adresa web http://www.europeana.eu, aflat şi întretinut de Koninklijke Bibliotheek, Haga-Olanda, coordonator al proiectului. Pentru aceasta, fiecare participant va furniza datele bibliografice ale digitizării, în format compatibil cu cel european.

Biblioteca ULBS devine astfel agregator al culturii române în Europeana, dupa CIMEC - Institutul de Memorie Culturală (furnizor de material digital din prima fază de proiect), şi alături de Biblioteca Academiei Române, în această a doua fază a proiectului.
Participarea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu alături de cele mai valoroase universităţi şi biblioteci europene la acest proiect, înseamnă câştigarea unei experiente mari în acest domeniu nou şi dinamic al creării şi furnizării de resurse digitale, ne ridică prestigiul şi ne face onoare.- stire despre lansarea proiectului


- echipa romaneasca din proiect.

Participanti
1 Koninklijke Bibliotheek, Netherlands (Co-ordinator)
2 Bayerische Staatsbibliothek, Germany
3 Stichting Europeana, Netherlands
4 Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
5 Library of the Romanian Academy, Romania
6 MDR Partners, UK
7 National University of Wales, UK
8 Stichting LIBER, Netherlands
9 Trinity College Dublin, Ireland
10 Universität Wien, Austria
11 Universiteit Gent, Belgium
12 University College London, UK
13 University of Oxford, UK
14 University of Tartu, Estonia
15 Uppsala Universitet, Sweden
16 Wellcome Trust, UK
17 Consortium of European Libraries, UK
18 Loughborough University Enterprises Ltd, UK
19 Istituto Superior Tecnico, Portugal
20 Library of the Hungarian Parliament, Hungary
21 University of Lund, Sweden
22 Universidad Complutense de Madrid, Spain
23 Zentralbibliothek Zürich, Switzerland
24 Universitätsbibliothek Bern, Switzerland
25 University Library “Svetozar Markovic”, Serbia
26 Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Romania

 
Proiecte Europeana
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010
Director:
Lect.Dr. Rodica VOLOVICI rodica.volovici@ulbsibiu.ro
Informaţii şi sugestii la adresa de E-mail: bcu@ulbsibiu.ro