image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Acasa | U.L.B.Sibiu | Catalogul online | Bibliografii online | Biblioteca digitala | Baze de date |
img not found
img not found

Orar bibliotecă:
Luni - Vineri: 8-20
în sesiune:
si Sâmbătă: 8 - 16

în vacanță:
Luni - Vineri: 8 - 16

Informații utile pentru cititorii bibliotecii:                                 Ghidul cititorului - română | English guide

ELIBERARE CARD DE BIBLIOTECA pentru :
1. Studenți, masteranzi, doctoranzi ULBS, studenți Erasmus și medici rezidenți – gratis;
2. Studenții, masteranzii și doctoranzii Departamentului de Teologie Protestantă,
   Centrului de Cercetare Ecumenică, Centrului de dialog cultural “F.Teutsch”
3. Studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice ale altor instituții de învățământ preuniversitar și
   universitar de stat și particular din Sibiu ;
4. Personalul altor biblioteci sau instituții de cultură din Sibiu ;
5. Elevi de liceu ;

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDULUI
1. Carte de identitate / Pașaport;
2. Carnet de student vizat sau adeverință facultate;
3. Adeverința sau legitimația de serviciu pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;
4. Cerere pentru utilizatori externi.

CINE POATE BENEFICIA DE UN CARD DE BIBLIOTECĂ
1. Studenți, masteranzi și doctoranzi ai ULBS;
2. Personal didactic și nedidactic al ULBS;
3. Comunitatea academică sibiană;
4. Personal didactic și nedidactic din învățământul preuniversitar;
5. Utilizatori externi.

Pliantul de prezentare a biblioteciiactualizare - decembrie 2021
 
Proiecte Europeana
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: bcu@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010
Director:
Lect.Dr. Rodica VOLOVICI rodica.volovici@ulbsibiu.ro
Informaţii şi sugestii la adresa de E-mail: bcu@ulbsibiu.ro