Comitetul de organizareCONFERINŢA NAŢIONALĂ A ABR

Președinte de onoare:
Prof. univ. dr. ing. CONSTANTIN OPREAN, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

Președinți:
Prof. univ. dr. MIRCEA REGNEALĂ, președintele Asociației Bibliotecarilor din România
Dr. ing. MARIA RODICA VOLOVICI, directorul Bibliotecii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu


Comitet de organizare:
Președinte:
Cristina Pârvu, președintele filialei ABR Sibiu
Membri:
Elena Mărginean, Camelia Volosciuc, Elena Apolzan, Stana Moțoc - bibliotecari
Ioan Vișa, Radu Paștiu - informatizare
Simona Păiș

Informatii de contact:
Simona Păiș: confirmări cazare, bcu.cid@ulbsibiu.ro, 0269/446077 int.101
Ioan Vișa: site/informatizare ioan.visa@ulbsibiu.ro , 0269/446077 int. 136
Cristina Pârvu : informații generale, confirmări participare; cristinalacatusu@yahoo.com 0269/446077 int.131, 118