Biblioteca Universităţii Lucian Blaga şi „anul tipografilor bisericeşti”

Constantin Ittu,

mai 2016
Este cunoscut faptul că 2016 a fost declarat, „Anul comemorativ al Sfântului ierarh martir Antim Ivireanu şi al tipografilor bisericeşti”, în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurat între 28 şi 29 octombrie 2014 la reşedinţa patriarhală.
Conectată la prezent, Biblioteca Lucian Blaga constă contribuie la acestă manifestare culturală anuală prin articole tematice în Telegraful Român, publicaţia Arhiscopiei Sibiului, respectiv a Mitropoliei Ardealului, singurul periodic în limba română cu apariţie neîntreruptă din 1853.
Sub titlul generic „Dinastia de tipografi sibieni Barth – von Closius şi cărţile româneşti ortodoxe transilvane apărute în tipografia omonimă” specialiştii în domeniu ai Bibliotecii universitare sibiene publică contribuţii cu ritmicitate lunară în Telegraful Român, în arcul cronologic al întregului an 2016.
De reţinut însă că familia de tipografi sus-menţionată nu s-a preocupat numai de românii ardeleni, ci şi la cei de peste munţi, căci, spre exemplu, pe la 1729, când episcopul Ioanichie al Râmnicului şi-a propus refacerea tipografiei, el a făcut apel la tânărul sibian Johann Barth (1702–1782), proaspăt întors de la Leipzig, unde îl trimisese tatăl său spre a se iniţia în arta tipografică. De altfel, înaltul ierarh îl va invita pe tânărul iniţiat la Râmnic „să vadă lucrul cu ochii”, iar dacă vrea să repare tipografia, atunci „se vor tocmi cum va fi mai bine”.
Nu este mai puţin adevărat că oraşul nostru avea o tradiţie tipografică veche, în situaţia în care Sibiul secolului al XVI-lea a fost martorul atestării primei tipografii a oraşului, la 9 ianuarie 1525, precum şi cel al realizărilor lui Filip Moldoveanu, „Catehismul luteran” (românesc) din 1544, „Tetraevanghelul slavon”, 1546 şi „Evangheliarul slavo-român”, 1551–1553.


Prima tipografie din Sibiu, 9 ianuarie 1525 ( http://www.patrimoniu.sibiu.ro/istorie/detail/74 )


Reconstituire a unei tipografii din secolul al XVI-lea ( http://www.razvanpop.ro/2010/08/16/filip-moldoveanu-10-mari-sibieni/  )