Conferința "Acces la literatura științifică"

În perioada 25-27 octombrie 2017 s-a desfășurat la Iași cea de-a 5-a ediție a Conferinței "Acces la literatura științifică", organizată de Enformation împreună cu editurile academice și companiile partenere, cu susținerea Asociației Universităților, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania "Anelis Plus" și în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” din Iași (http://conferinta.e-nformation.ro/ro/).

La eveniment au participat speakeri de top care au abordat subiecte de actualitate și de interes general, precum: Proprietatea Intelectuală și Drepturile de Autor; Plagiatul și Integritatea Academică; Inovație în educație și literatura șiințifică; Educația - cheia dezvoltării sociale și economice.
Prezența la eveniment a oferit participanților atât posibilitatea de a lua contact cu reprezentanții editurilor partenere ale Asociației Anelis Plus dar și cu alte edituri de renume mondial, cu speakeri de talie internațională, de a lua cunoștință cu tendințele pe plan internațional privind documentarea știintifică, soluțiile destinate documentării multidisciplinare și de a participa la diferite seminarii susținute de către edituri pe diverse teme de actualitate.   

Menționăm că  proiectul național: ANELIS PLUS 2020 - Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România este operațional, iar Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a achiziţionat până în 2020 accesul la urmatoarele baze de date ştiinţifice disponibile din interiorul rețelei universitare (http://bcu.ulbsibiu.ro/bazededate.html):

• ScienceDirect - Freedom Collection Journals
• Springerlink Journals
• Thomson Web of Knowledge
• ProQuest Central
• Oxford Journals
• SCOPUS
• Sage Collection HSS
• MatSciNet
• EBSCO Academic Search Complete

În plus, ULBS are acces la arhive prin Depozitul National: ScienceDirect Arhive nationale, Springer Arhive, Thomson Web of Knowledge Arhive, Wiley Arhive, Institute of Phisics Journals Arhive, ScienceDirect Arhive curente 2016 și la cărți electronice.
Accesul la resursele abonate se poate face și din afara rețelei universitare, prin acces mobil, Enformation a lansat  aplicaţia  myEnf  disponibilă pe Android şi IOS (https://www.e-nformation.ro/news/myenf).

Elena Mărginean
Sef serviciu
Biblioteca ULBS

octombrie 2017