Telegraful Român - prima transliterare din alfabetul chirilic
,
martie 2017

Editura Universității  „Lucian Blaga” din  Sibiu și Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului au publicat primele două volume ale lucrării „Gazeta Telegraful  Român: o valoroasă moștenire informațională”.
Edițiile transliterate sunt din perioada ianuarie-aprilie (primul volum) și mai-august 1853 (volumul doi) ale publicației șaguniene.  
Lucrarea apărută la Sibiu este coordonată de dr. Rodica Volovici, iar transliterarea din alfabetul chirilic a fost realizată de Liliana Oprescu. Apariția primelor două volume ale lucrării este co-finanțată de Consiliul Județean Sibiu, prin Agenda Culturală 2016. Volumele sunt tipărite la Tipografia „Șaguniana” a Arhiepiscopiei Sibiului, în cadrul unui proiect de valorificare a moștenirii culturale șaguniene.

În prefața intitulată „Telegraful Român, între statornicia tradiției gazetărești-bisericești și nevoia de înnoire”, IPS Mitropolit Laurențiu subliniază unicitatea acestei publicații, cea mai veche gazetă cu apariție neîntreruptă din România.
Încă de la început publicația a fost o adevărată portavoce a românilor ortodocși din Transilvania, un ziar cu o misiune clară, de a informa și de a face cunoscută cultura, credința și valorile neamului românesc: „La fiecare început de ianuarie ne amintim de apariția fără întrerupere a Telegrafului Român. Tocmai de aceea ne-am propus să continuăm «pelerinajul» nostru prin cei peste 160 de ani ai Telegrafului Român, folosindu-ne de tehnica modernă pe care o avem acum. Cu evlavie, sfântă emoţie şi sfială cucernică ne reîntoarcem pentru a răsfoi filele şi anii colbuiţi de istoria trecută, aureolată de împliniri, dar şi de pilduitoare jertfe. Încă dintru început – din anul 1853 – Telegraful Român îşi împlinea o sfântă chemare, rostită printr-un adânc şi mântuitor rost de adevărată lucrare de slujire mărturisitoare, devenind, cu adevărat, o conştiinţă a Bisericii Ortodoxe şi a Transilvaniei. Răzbate încă, de peste veac, ecoul paşilor apăsaţi de grija Istoriei şi tunetul din vorba rostită, dintru adânc de inimă românească, ai Marelui Ierarh, ctitor şi ziditor de conştiinţă a Bisericii şi a Neamului – Mitropolitul Andrei Şaguna, întemeietorul Telegrafului Român”.

Misiunea actuală
Fiind o readucere în actualitate a epocii șaguniene, volumele apărute la Sibiu oferă posibilitatea cititorilor de a cunoaște mai bine misiunea, preocupările cultural-academice și întregul program pastoral inițiat de marele ierarh, Sfântul ocrotitor al Mitropoliei Ardealului. Demersul de a redescoperi și revalorifica primele ediții ale Telegrafului Român în volume transliterate aduce în actualitate și misiunea actuală a publicației Mitropoliei Ardealului.
Și astăzi, ca și în vremurile trecute, Telegraful Român are misiunea de a fi călăuză, luminător, îndrumător dar și critic al realităților sociale din vremurile noastre. Profesori universitari, preoți, oameni de cultură și intelectuali ai vremurilor noastre publică și astăzi în Telegraful Român articole de mare importanță și de actualitate, de atitudine creștină, cu profunzime a ideilor și spirit critic.

Variantele digitale ale acestor doua volume le gasiti in Biblioteca Digitala a ULBS, la adresa:
http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/
* * *
Articolul complet il gasiti aici:
http://ziarullumina.ro/volume-cu-editii-transliterate-ale-telegrafului-roman-aparute-la-sibiu-120159.html


martie 2017