Și eu am făcut Unirea! Reflectarea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locală a vremii
Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu prin Agenda Comunității, nr.contract 100/14.05.2018.

Activitatea finala: Închiderea proiectului, eveniment de prezentarea rezultatelor și lansarea albumului

Biblioteca ULBS vă invită miercuri 12 decembrie 2018, la evenimentul de încheiere a proiectului "Și eu am făcut Unirea! Reflectarea evenimentelor legate de Marea Unire în presa locală a vremii"

Cine organizează: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în colaborare cu
Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului

Cine implementează: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în colaborare cu
Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Asociația Ecomuzeul Regional Sibiu

Capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului / Biblioteca ULBS
- Lector univ.dr. Rodica Maria VOLOVICI, Coordonator proiect
- Cercetător științific dr. Gudrun-Liane ITTU – informare, documentare
- Cercetător științific dr. Constantin ITTU – informare, documentare
- Elena MĂRGINEAN, expert financiar în relația cu Serviciul economic informare, documentare, culegere date, prelucrare metadate, întâlniri cu elevii de la școli din județ
- Camelia VOLOSCIUC – informare, documentare, culegere date, prelucrare metadate, întâlniri cu elevii de la școli din județ
- Liliana OPRESCU – informare, documentare, culegere date, scanare, prelucrare digitală, editor și layout Foaia Unirii și Album
- Riana BUCȘĂ – prelucrare metadate
- drd. Cristina PÂRVU – relații cu mass-media
- Ioan VIȘA - creare colecție digitală (site-ul proiectului)

Mulțumim tuturor !
Mai multe informatii despre proiect gasiti pe site-ul dedicat: bcu.ulbsibiu.ro/100_Romania/


decembrie 2018