Acces la platforma Elsevier - InCites Journal Citation Reports

Disponibil online la: jcr.clarivate.com

Descrierea platformei făcută de furnizorul bazelor de date Enformation.ro:

Journal Citation Reports este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a jurnalelor științifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din Philadephia, SUA.
Este o bază de date bibliometrică în format online, cuprinzand date despe reviste științifice și conferințe cotate în urma procesului de selectie și curare.
Disponibilă pe platforma Web of Science, oferă date statistice cuantificabile care permit evaluarea impactului publicațiilor în comunitatea științifică.
Această baza de date cuprinde doar revistele cu Factor de Impact.

Nu premite efectuarea de căutări după autor sau cuvinte cheie și nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI și date statistice privind dinamica citărilor.

Journal Citation Reports® este publicată anual în două ediții. Journal Citation Reports este structurată în funcție de aria subiectelor acoperite după cum urmează:

■ JCR Science Edition - peste 8.900 de reviste;

■ JCR Social Sciences Edition - peste 3.300 de reviste;

Acoperă peste 11,800 de reviste de la 2,550 de edituri din 84 de ţări din întreaga lume, din aproximativ 240 de discipline.


Specificatii:
Acces la InCites Journal Citation Reports care cuprinde doar revistele cotate JCR (cu factor de impact) și date statistice privind dinamica citărilor; peste 11,800 de titluri, de la peste 2,550 de edituri, din 84 de ţări, acoperind aproximativ 240 de discipline;
Accesul fără restricție la datele bibliometrice disponibile: Total Cites, Impact Factor, 5-Year Impact Factor, Immediacy Index, Citable Items, Cited Half-life, Citing Half-life, Eigenfactor Score, Article Influence Score, Normalized Eigenfactor;
Posibilitatea de vizualizare a modului de calcul a indicilor prezentați; posibilitatea de vizualizare a analizei bibliometrice pe domeniul din care face parte revista studiată, posibilitatea de vizualizare a evoluției indicelui de impact pe 5 ani, evidențierea autocitărilor din cadrul unei reviste;
Acces la InCites Essential Science Indicators care dezvăluie tendințele științifice emergente, precum instituțiile și țările influente din domeniile de cercetare;
Accesul fără perioade de restricționare la rezumatele articolelor disponibile pe platformă;
Actualizare zilnică, săptămânală, lunară sau trimestrială pentru bazele de date sau conform periodicității revistelor;

octombrie 2019