Acces gratuit la baza de date CABI

Perioada : 11 martie – 10 aprilie 2019
Link de acces: https://www.cabdirect.org/

CABI , împreună cu Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România - „Anelis Plus”
și S.C. E-NFORMATION S.R.L

ne ofera acces la baza de date stiințifică CABI, disponibila pentru toți utilizatorii din cadrul instituției pe baza adresei de IP.

CAB Abstracts with full text este una din cele mai cuprinzătoare baze de date din domeniu, oferă cercetătorilor acces instant la peste 8,3 milioane de înregistrări începând
din anul 1973, cu peste 350.000 de rezumate adăugate în fiecare an. Înregistrările acoperă domeniul științelor vieții aplicate și includ: agricultură, mediu, științe veterinare,
economie aplicată, știința alimentelor și nutriție, turism, științele mediului. Contine peste 330,000 de articole din reviste, lucrări de conferință și rapoarte in text integral.
Atasat gasiti anuntul in format PDF.

martie 2019