Biblioteca Centrala a Universitatii "Lucian Blaga" - Sibiu

PUBLICAŢII INTRATE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII CENTRALE A UNIVERSITĂŢII “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar.

BULETIN BIBLIOGRAFIC

Ianuarie – Februarie 2003

004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

BARBAT, Boldur-Eugen

Sisteme inteligente orientate spre agent (20)

DEP47.759

Bucuresti : Ed. Academiei Romane, 2002; 468 p.: fig.; 24 cm; Bibliografie : p.437-461

1. 007.52 - Sisteme fara operatori umani. Automate. Roboti. Inteligenta artificiala

COCEA, Mariana

Utilizarea tehnicii de calcul in industria confectiilor din piele si inlocuitori (5)

DEP47.723

Chisinau : Ed. Tehnica-Info, 2002; 168 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.164

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2. 675.1 - Piele si obiecte din piele

CORAVU, Robert

Ghid de resurse Internet pentru biblioteci si bibliotecari (2)

BPB-BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Bucuresti : A.B.I.R., 2002; 147 p.; 20 cm; Biblioteca ABIR ; 15

1. 004.738.5 - Reteaua Internet

2. 02 - Biblioteconomie

GHID de informatizare a bibliotecilor mici si mijlocii (1)

BPB- BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Constanta : Ed. Ex Ponto, 2000; 175 p.; 21 cm; Biblioteca ABIR ; 12; Bibliografie : p.174

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2. 02 - Biblioteconomie

LAUFER, Roger ; SCAVETTA, Domenico

Texte, hypertexte, hypermedia (1)

BFR004

LAU Paris : Presses Universitaires de France, 1995; 122 p.; 17.5 cm; Que sais-je ?; Bibliographie : p.123

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

VINTAN, Lucian N.

Predictie si speculatie in microprocesoarele avansate (10)

DEP47.697

Bucuresti : Ed. Matrix Rom, 2002; 89 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.85-88

1. 004.318 - Unitate centrala de prelucrare

008 - Civilizatie. Cultura. Progres

 

BRAUNSTEIN - SILVESTRE, Florence ; PEPIN, Jean-Francois

Ghid de cultura generala (1)

REFSALA DE REFERINTE

Bucuresti : Ed. Orizonturi; Ed. Lider, [s.a.]; 364 p.: il.; 24 cm; Cultura generala; Index : p.327-351

1. 008 - Civilizatie. Cultura. Progres

2. 930.85 - Istoria civilizatiilor. Istoria culturilor

DONADONI, Sergio (coord.)

Omul egiptean (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2001; 304 p.; 23 cm; Plural M; Cuprinde schema cronologica, index

1. 008(32)

FREVERT, Ute (coord.) ; HAUPT, Heinz-Gerhard (coord.)

Omul secolului al XIX-lea (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 328 p.; 23 cm; Plural M; Cuprinde referinte bibliografice la sfarsitul fiecarui capitol

1. 008(100)"18"

FREVERT, Ute (coord.) ; HAUPT, Heinz-Gerhard (coord.)

Omul secolului XX (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 328 p.; 23 cm; Plural M; Cuprinde referinte bibliografice la sfarsitul fiecarui capitol

  1. 316
  2. 008

GARIN, Eugenio (coord.)

Omul Renasterii (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2000; 312 p.; 21 cm; Plural M

1. 008"14/15"

GIARDINA, Andrea (coord.)

Omul roman (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2001; 336 p.; 23 cm; Plural M

1. 008(37)

HAMZEA, Liliana

Irish literature and culture : A Reader (1)

DEP47.681 Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2002; 167 p.; 24 cm

1. 008(415)

2. 821.152.1 - Literatura irlandeza

HUIZINGA, Johan

Homo ludens : Incercare de determinare a elementului ludic al cultturii (1)

DEP47.731

Editia a 2-a; Bucuresti : Ed. Humanitas, 2002; 328 p.; 18 cm; Top H; Indice : p.313-320

1. 008 - Civilizatie. Cultura. Progres

2. 008(100)(091)

3. 930.85 - Istoria civilizatiilor. Istoria culturilor

 

JORDAN, Michael

Din miturile lumii : Enciclopedie tematica (1)

REF SALA REFERINTE

Bucuresti : Ed. Humanitas, 2002; 352 p.; 20 cm; Mituri si culturile lor originare : p.339-342; Index : p.343-346

1. 291.13 - Mitul. Elementele sale constitutive, formarea, actiunea sa. Mitologie comparata

KAMENAROVIC, Ivan P.

China clasica (1)

DEP47.720

Bucuresti : Ed. ALL, 2002; 288 p.; 21 cm; Mari civilizatii; Bibliografie orientativa : p.267-269; Index : p.271-285

1. 008(510)

MALITA, Mircea

Zece mii de culturi, o singura civilizatie : Spre geomodernitatea secolului XXI (1)

DEP47.722

Editia a 2-a revazuta; Bucuresti : Ed. Nemira, 2001; 368 p.; 24 cm; Politica

1. 316.334.3 - Sociologie politica

2. 327 - Relatii internationale

3. 930.85 - Istoria civilizatiilor. Istoria culturilor

PECICAN, Ovidiu

Realitati imaginate si fictiuni adevarate in Evul mediu romanesc : Studii despre imaginarul medieval (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 204 p.; 21 cm; Mundus Imaginalis;

1. 008(498)"04/14"

SOFRONIE, Mihai

Vasile Stroescu si romanii transilvaneni (referiri in presa de dincoace de Carpati) [Text - Local] (1)

DEP47.792 Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 111 p.; 20 cm

1. 008(498.4)

UNTARU, Iulian I.

Germana pentru informatica = Computersprache Deutsch (1)

REF SALA DE REFERINTE

Bucuresti : Ed. Lucman, [s.a.]; 496 p.; 20 cm; Bibliografie : p.493

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2. 811.112.2 - Limba germana

VILLARI, Rosario (coord.)

Omul baroc (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2000; 360 p.; 23 cm; Plural M; Referinte bibliografice la sfarsitul fiecarui capitol

1. 009(4)

VOVELLE, Michel (coord.)

Omul Luminilor (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 336 p.; 23 cm; Plural M ; Cuprinde indice de nume, indice de locuri

1. 008"14/15"

 

 

009 - Umanistica. Stiinte umane in general

GRESLE, Francois; PANOFF, Michel; PERRIN, Michel; TRIPIER, Pierre

Dictionar de stiinte umane : Antropologie. Sociologie (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Nemira, 2000; 448 p.; 24 cm; Dictionarele Nemira; Cuprinde harti, anexe, bibliografie

1. 009 - Umanistica. Stiinte umane in general

2. 009(038)

02 - Biblioteconomie

CORAVU, Robert

Ghid de resurse Internet pentru biblioteci si bibliotecari (2)

BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Bucuresti : A.B.I.R., 2002; 147 p.; 20 cm; Biblioteca ABIR ; 15

1. 004.738.5 - Reteaua Internet

2. 02 - Biblioteconomie

DIRECTII si strategii de dezvoltare a colectiilor in bibliotecile universitare (1)

BPB - BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Constanta : Ed. Ex Ponto, 2001; 178 p.; 20 cm

1. 025.2 - Serviciul de achizitii si completarea colectiilor

2. 027.7 - Biblioteci ale institutiilor de invatamant superior

GHID de informatizare a bibliotecilor mici si mijlocii (1)

BPB- BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Constanta : Ed. Ex Ponto, 2000; 175 p.; 21 cm; Biblioteca ABIR ; 12; Bibliografie : p.174

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2. 02 - Biblioteconomie

POPA, Silvia

Comunicare si biblioteca (1)

DEP

47.685 Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2002; 172 p.; 24 cm; Bibliografie : p.171-172

1. 02 - Biblioteconomie

REGNEALA, Mircea

Dictionar explicativ de biblioteconomie si stiinta informarii : Vol.I : A-L (1)

BPB BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Editia a 2-a revazuta si adaugita

Bucuresti : F.A.B.R., 2001; 10 p.; 20,5 cm; Cartea a aparut cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor

Bibliografie generala : p.13-20

1. 02(038)

REGNEALA, Mircea

Dictionar explicativ de biblioteconomie si stiinta informarii : Vol.II : M-Z (1)

DEP BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Editia a 2-a revazuta si adaugita

Bucuresti : F.A.B.R., 2001; 426 p.; 20,5 cm; Cartea a aparut cu sprijinul Ministerului Culturii si Cultelor

Bibliografie generala : p.13-20

1. 02(038)

REGNEALA, Mircea

Studii de biblioteconomie (2)

BPB BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Constanta : Ed. Ex Ponto, 2001; 390 p.; 21 cm

1. 02 - Biblioteconomie

STOIAN, Remus Adrian

Sistemul bibliotecar din Danemarca : Un model al cooperarii (2)

DEP47.682

Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2001; 101 p.; 24 cm; Index alfabetic : p.98-99; Bibliografie : p.100-101

1. 02(489)

14 - Filosofie

FELLMANN, Ferdinand (ed.)

Istoria filosofiei in secolul al XIX-lea (1)

DEP47.711

Bucuresti : Ed. All Educational, 2000; 320 p.; 20 cm; Anthropos; Registru de nume : p.315-317

1. 1(100)(091)

FUKUYAMA, Francis

Marea ruptura : Natura umana si refacerea ordinii sociale (2)

DEP47.734

Bucuresti : Ed. Humanitas, 2002; 416 p.; 20 cm; Pasi peste granite; Cuprinde anexa, note, bibliografie

1. 14 - Filosofie

2. 304.2 - Probleme sociale si culturale

LIICEANU, Gabriel

Despre limita (1)

DEP38.359

Bucuresti : Ed. Humanitas, 1994; 199 p.; 21 cm

123 Libertate si necesitate

159.9 - Psihologie

BATAR, Dumitru C. (coord.)

Perspective actuale in psihologie si sociologie [Text - Local] (1)

DEP47.769

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2001; 154 p.; 24 cm; Bibliografie : p.153

1. 159.9 - Psihologie

2. 316.6 - Psihologie sociala

DANCU, Vasile Sebastian

Comunicarea simbolica : Arhitectura discursului publicitar (1)

DEP47.716

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2001; 248 p.: il.; 21 cm; Stiinte sociale; Bibliografie : p.216-228; Indice de nume : p.229-231

1. 159.9 - Psihologie

2. 659.1 - Publicitate. Reclama

SIMION, Carmen ; BADESCU, Mircea ; BEJU, Livia Dana

Incursiuni in creativitate (5)

DEP47.725

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 271 p.; 20 cm; Bibliografie : p.271

1. 159.954.4 - Imaginatie reproductiva, reprezentativa, constructiva, creatoare

2 – Religie. Teologie

FANTANA, Vicentiu

Lucrari corale religioase si colinde [Text - Local] (1)

DEP47.789

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 189 p.; 21 cm

Carte tiparita cu binecuvantarea I.P.S. Dr. Antonie plamadeala, Mitropolitul Ardealului

1. 783.6 - Muzica corala sacra

GRAJDIAN, Vasile

Elemente de cantare bisericeasca si tipic [Text - Local] (1)

DEP47.783 Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 274 p.; 21 cm

Cartea a fost tiparita cu binecuvantarea I.P.S. Dr. Antonie Plamadeala, Mitropolitul Ardealului

1. 281.9 - Biserica ortodoxa rasariteana

2. 783 - Muzica bisericeasca

JIVI, Aurel

Studii de istorie bisericeasca [Text - Local] (1)

DEP47.791

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2001; 207 p.; 21 cm

1. 27 - Biserica crestina ( istorie)

 

MUNTEANU BESLIU, Petre

Biserici disparute, biserici regasite [Text - Local] (1)

DEP47.797

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2001; 144 p.; 21 cm; Cuprinde bibliografie, indice de nume, planse

1. 726.54 - Biserici

 

TELEA, Marius Liviu

Dubla natura a omului in lumina invataturii Sfantului Grigorie Teologul [Text - Local] (1)

DEP47.788 Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 267 p.; 21 cm

1. 235.3 - Sfinti. Hagiologie

311 - Statistica

SIMION, Doina Maria

Statistica descriptiva [Text - Local] (1)

DEP47.793

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 312 p.; 20,5 cm; Cuprinde teste de verificare, anexe

1. 311 - Statistica

316 - Sociologie

BATAR, Dumitru C. (coord.)

Perspective actuale in psihologie si sociologie [Text - Local] (1)

DEP47.769

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2001; 154 p.; 24 cm;m Bibliografie : p.153

1. 159.9 - Psihologie

2. 316.6 - Psihologie sociala

BOUGNOUX, Daniel ; VINTILESCU, Violeta (trad.)

Introducere in stiintele comunicarii (2)

DEP47.715

Iasi : Polirom, 2000; 160 p.; 21 cm; Collegium. Litere; Glosar : p.147-150; Repere bibliografice : p.151-155

1. 316.77 - Comunicare sociala. Sociologia comunicarii

 

CADET, Christiane ; CHARLES, Rene ; GALUS, Jean-Luc

La communication par l'image [Text - Strain] (1)

BFR316.77 CAD Paris : Nathan, 1997; 159 p.: illustrations ; 21 cm; Reperes pratiques

1. 316.773.2 - Forme ale subiectului comunicarii, simboluri

2. 659.125 - Imagini desenate, pictate ; utilizarea fotografiei

JOHNSON, Paul

Intelectualii (2)

DEP47.732

Editia a 2-a adaugita; Bucuresti : Ed. Humanitas, 2002; 456 p.; 20 cm; Top H; Cuprinde note, index

1. 316.344.32 - Intelectuali

MALITA, Mircea

Zece mii de culturi, o singura civilizatie : Spre geomodernitatea secolului XXI (1)

DEP47.722

Editia a 2-a revazuta; Bucuresti : Ed. Nemira, 2001; 368 p.; 24 cm; Politica

1. 316.334.3 - Sociologie politica

2. 327 - Relatii internationale

3. 930.85 - Istoria civilizatiilor. Istoria culturilor

MATTELART, Armand ; MATTELART, Michele

Istoria teoriilor comunicarii (2)

DEP47.714

Iasi : Polirom, 2001; 176 p.; 21 cm; Collegium. Litere; Repere bibliografice : p.145-164; Index de autori : p.165-170

1. 316.77 - Comunicare sociala. Sociologia comunicarii

MIHAILESCU, Stefania

Din istoria feminismului romanesc : Antologie de texte (1838 - 1929) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 376 p.; 21 cm; Studii de gen; Index : p.355-371

  1. 396 - Feminism. Femeile si societatea
  2. 316 - Sociologie

SFEZ, Lucien

La communication [Text - Strain] (1)

BFR316.77

SFE Paris: Presses Universitaires de France, 1997; 127 p.; 17.5 cm.;

Que sais-je ?

1. 316.77 - Comunicare sociala. Sociologia comunicarii

32 - Politica

ASH, Timothy Garton

Istoria prezentului : Eseuri, schite si relatari din Europa anilor '90 (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 368 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde index de nume proprii

1. 32(4)"1990"

2. 94(4)"1990"

BOYER, Alain

Originile sionismului (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Rosetti, 2002; 136 p.; 17 cm; Ce stiu ?; Bibliografie : p.127-128

1. 323.13(=411.16)

DUFOUR, Jean-Louis

Crizele internationale : De la Beijing (1900) la Kosovo (1999) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 238 p.; 20,5 cm; Geopolitica si geostrategie; Cuprinde bibliografie, index

1. 327 - Relatii internationale. Politica externa

2. 94(4) - Istoria Europei

MALITA, Mircea

Zece mii de culturi, o singura civilizatie : Spre geomodernitatea secolului XXI (1)

DEP47.722

Editia a 2-a revazuta; Bucuresti : Ed. Nemira, 2001; 368 p.; 24 cm; Politica

1. 316.334.3 - Sociologie politica

2. 327 - Relatii internationale

3. 930.85 - Istoria civilizatiilor. Istoria culturilor

OPREA, Marius

Banalitatea raului : O istorie a Securitatii in documente : 1949 – 1989 (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 584 p.; 24 cm; Document; Index : p.579-582

1. 351.746.1 - Politie politica. Politie secreta. Politie de frontiera

OPREA, Marius (coord.)

Securistii partidului : Serviciul de cadre al P.C.R. ca politie politica. Studiu de caz : arhiva Comitetului Municipal de Partid Brasov (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 360 p.; 24 cm; Document; Cuprinde documente

1. 351.746.1 - Politie politica. Politie secreta. Politie de frontiera

2. 351.746.1(498)

STACATE, Jean-Luc

Un dictionar al lumii moderne : Politica, economie, istorie, geografie (2)

DEP47.710 Bucuresti : Ed. Lucman, 2000; 304 p.; 20 cm; Dictionarele Lucman

1. 32 - Politica

2. 33 - Economie

3. 91 - Geografie

4. 94 - Istorie universala

STOENESCU, Alex Mihai

Istoria loviturilor de stat in Romania : 1821 - 1999. Vol.1 : Revolutie si francmasonerie (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : RAO International Publishing Company, 2002; 448 p.: il. ; 21 cm; Biblioteca RAO

1. 323.27(498)

2. 323.27 - Revolutie. Rasturnare de guvern. Puci.

Lovitura de stat

3. 94(498) - Istoria Romaniei

33 - Economie

ACU, Dumitru ; ACU, Mugur ; DICU, Petrica ; ACU, Ana Maria

MATEMATICI aplicate in economie. Vol.2 : Elemente de analiza matematica [Text - Local] (1)

DEP45.946

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 371 p.; 20 cm; Bibliografie : p.369-371

1. 33 - Economie

2. 51-7 Studii si metode matematice in alte domenii ale cunoasterii. Matematica stiintifica

ACU, Dumitru ; ACU, Mugur ; DICU, Petrica ; ACU, Ana Maria

MATEMATICI aplicate in economie. Vol.2 : Elemente de analiza matematica [Text - Local] (1)

DEP45.946

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 371 p.; 20 cm; Bibliografie : p.369-371

1. 33 - Economie

2. 51-7 Studii si metode matematice in alte domenii ale cunoasterii. Matematica stiintifica

POPESCU, Dan (coord.)

INTEGRAREA Romaniei in structurile euro-atlantice : Relansare si progres economic : Conferinta economica internationala : 27-28 aprilie 2001

DEP47.706

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga"; Ed. Continent, 2002; 355 p.: fig., tab.; 29 cm

1. 338(498)(063)

POPESCU, Dan ; POPESCU, Carmen

Notiuni de economia si gestiunea intreprinderii (6)

DEP47.756 Sibiu : Ed. Continent, 2003; 155 p.; 20 cm; Cuprinde anexe, bibliografie

1. 33 - Economie

SUMEDREA, Alin Gilbert

Elemente de psihoeconomia cresterii economice. Metode statistico-matematice de surprindere a comportamentelor de acumulare, economisire si consum [Text - Local]

DEP47.786 Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 105 p.; 21 cm

1. 338 - Situatie economica. Politica economica

MANUAL de inginerie economica : Comert intern si international (2)

DEP47.695

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 300 p.; 27,5 cm; Universitaria

Cartea a fost editata in cadrul programului "Strategii de dezvoltare a profilului de inginerie economica, forma de invatamant interdisciplinara, prin cooperare interuniversitara", finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romniei

1. 339.5 - Comert exterior

2. 339.3 - Comert interior

MANUAL de inginerie economica : Bazele managementului calitatii (2)

DEP47.693

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 331 p.: fig., tab.; 27,5 cm; Universitaria

Cartea a fost editata in cadrul programului "Strategii de dezvoltare a profilului de Inginerie economica, forma de invatamant interdisciplinara prin cooperare universitara", finantat de Banca Mondiala si Guvernul

Romaniei

1. 658.56 - Control de calitate. Controlul fabricatiei, a sculelor, a materialelor, a produselor,

2. 658.62.018.2 - Produse de calitate

 

STACATE, Jean-Luc

Un dictionar al lumii moderne : Politica, economie, istorie, geografie (2)

DEP47.710

Bucuresti : Ed. Lucman, 2000; 304 p.; 20 cm; Dictionarele Lucman

1. 32 - Politica

2. 33 - Economie

3. 91 - Geografie

4. 94 - Istorie universala

339.138 - Marketing

MANUAL de inginerie economica : Marketing (2)

DEP47.694

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 313 p.; 27,5 cm; Universitaria

Cartea a fost editata in cadrul programului "Strategii de dezvoltare a profilului de Inginerie economica, forma de invatamant interdisciplinara prin cooperare universitara", finantat de Banca Mondiala si Guvernul

Romaniei

1. 339.138 - Marketing

2. 658.8 - Vanzare. Desfacere. Marketing. Repartitie

RISTEA, Ana-Lucia (coord.); IOAN-FRANC, Valeriu; STEGAROIU, Ion; TANASESCU, Dorina

MARKETING : Crestomatie de termeni si concepte (2)

DEP47.757

Editia a 2-a, revizuita

Bucuresti : Ed. Expert, 2002; 320 p.; 20 cm; Bibliografie : p.281-287; Index : p.289-320

1. 339.138 - Marketing

2. 658.8 - Vanzare. Desfacere. Marketing. Repartitie

RISTEA, Ana-Lucia (coord.); IOAN-FRANC, Valeriu; TANASESCU, Dorina; TOMA, Andrei; TOPITA, Margareta

MARKETING : Premise si provocari ale economiei inalt competitive (2)

DEP47.758

Bucuresti : Ed. Expert, 2002; 550 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.541-549

1. 339.138 - Marketing

2. 658.8 - Vanzare. Desfacere. Marketing. Repartitie

 

34 - Drept

BALTADOR, Mihai

Elemente de drept constitutional si institutii politice [Text - Local] (1)

DEP47.804

Sibiu : Ed. Univ."L. Blaga" ; Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala, 2002

276 p.; 20 cm

1. 342 - Drept public. Drept constitutional. Drept administrativ

CONSTITUTIA Spaniei (2)

DEP 47.546

Bucuresti : Ed. All Educational, 1998; 99 p.; 16,5 cm; Constitutiile statelor lumii

1. 342.4 - Constitutii

35 - Administratie publica

BUTIUC, Constantin

Functionarul public si coruptia [Text - Local] (1)

DEP47.785

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 112 p.; 20 cm; Cuprinde anexe

1. 35.08 - Personal administrativ.Functionari

SANTAI, Ioan (coord.) ; BALTADOR, Mihai ; VESELI, Paul ; TABARA, Vasile

Managementul dezvoltarii durabile : In administratia publica [Text - Local] (1)

DEP47.787

Sibiu : Ed. Univ."L. Blaga" ; Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala, 2002

252 p.; 21 cm; Cuprinde bibliografie, acte normative

1. 352 - Administratie publica locala

2. 65.01 - Management. Metode. Teoria si practica organizarii

 

39 - Etnologie. Etnografie. Folclor

RUSAN, Dumitru ; ZAHANICIUC, Marcel

Zona etnografica Cimpulung Moldovenesc (1)

DEP47.728

Campulung Moldovenesc : Muzeul "Arta Lemnului", 1996; 176 p., 25 f.foto, 2 harti ; 20 cm; Glosar : p.161-163

1. 39 - Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Traditii. Datini. Mod de viata. Folclor

504- Stiinta mediului inconjurator

DOBRE, Anca

Impactul lucrarilor edilitare asupra mediului si masuri de protectie (1)

DEP47.699

Bucuresti : Conspress, 2000; 148 p.; 20 cm; Bibliografie : p.146-148

1. 504.06 - Protectia mediului inconjurator

2. 627 - Lucrari pe cai de navigatie

DROBOT, Radu ; SERBAN, Petru

Aplicatii de hidrologie si gospodarirea apelor (1)

DEP47.700

Bucuresti : Ed.*H*G*A*, 1999; 376 p.: fig., tab.; 24 cm;

S_JEP 09781/95 Gestion et protection de la ressource en eau; Bibliografie : p.375

1. 556 - Hidrologie

VARDUCA, Aurel

Protectia calitatii apelor (1)

DEP47.701

Bucuresti : Ed. *H*G*A*, 2000; 417 p.: fig., tab.; 24 cm; Ingineria resurselor de apa

1. 504.4 - Hidrosfera

2. 504.4.062

51- Matematica

ACU, Dumitru ; ACU, Mugur ; DICU, Petrica ; ACU, Ana Maria

MATEMATICI aplicate in economie. Vol.2 : Elemente de analiza matematica [Text - Local] (1)

DEP45.946

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 371 p.; 20 cm; Bibliografie : p.369-371

1. 33 - Economie

2. 51-7 Studii si metode matematice in alte domenii ale cunoasterii. Matematica stiintifica

CRACIUNAS, Petru Teodor; SECELEAN, Nicolae Adrian; CRACIUNAS, Silviu

Elemente de teoria distributiilor (6)

DEP47.709

Iasi : Ed." Gh. Asachi ", 2002; 240 p.; 24 cm;Bibliografie : p.235-236; Index : p.237-238

1. 519.224 - Teoria distributiei

528.4 - Topografie

DRAGOMIR, Petre Iuliu ; TAMAIOAGA, Gheorghe ; MIHAILESCU, Dan ; TURCANU, Ricu

Topografie ingineresca (1)

DEP47.698

Bucuresti : Conspress, 2000; 222 p.: fig., tab.; 23 cm

1. 528.4 - Topografie

53- Fizica

CHICEA, Dan

Lucrari de laborator de fizica atomica [Text - Local] (1)

DEP47.782

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 122 p.: fig., tab.; 21 cm; Bibliografie : p.122

1. 539.1 - Fizica nucleara. Fizica atomica. Fizica moleculara

55 – Geologie

CIOBANU, Rodica

Depresiunea Sibiului. Studiu geologic (insotit de un indrumator pentru elaborarea capitolului de geologie in cadrul lucrarilor de licenta) [Text - Local]

DEP47.784

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 140 p.: fig., tab.; 21 cm; Cuprinde bibliografie, anexe grafice

1. 55(498 Depresiunea Sibiului)

2. 55 - Geologie

577.35 – Biofizica sistemelor vii

MEMBRANE anorganice (1)

DEP47.577

Pitesti : Ed. Universitatii, 1999; 180 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.167-180

1. 577.352 - Biofizica membranei

61 – Medicina

BARDAC, Dorin Iosif ; RESIGA, Elena ; FRANCU, Violeta

Fiziologia muncii (2)

SM SALA DE MEDICINA

Sibiu : Ed. Mira Design, 2002

166 p.; 21 cm

Bibliografie : p.162-165

1. 612.06

DEAC, Mircea ; VULCU, Dana

Semiologie medicala : aparatul digestiv [Text - Local] (1)

SM SALA MEDICINA

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 130 p.; 18 cm; Bibliografie : p. 129-130

1. 616.3-07

EPISCUPESCU, Vasile Stefan

Apele metalice ale Romaniei Mari

DEP47.680

Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2001; 160 p.; 24 cm; Bibliografie : p.157

  1. 615.838 - Hidroterapie. Balneoterapie

GURZAU, Eugen (coord.) ; BARDAC, Dorin Iosif

Evaluarea riscului comunitar asociat expunerii la plumb si poluanti iritanti in zona Copsa Mica, judetul Sibiu. Vol.1 (2)

DEP- SALA DE MEDICINA

Sibiu : Ed. Mira Design, 2002; 274 p.: fig.; 21 cm

1. 614.71 - Igiena aerului. Poluarea aerului

2. 614.78 - Igiena urbana. Sanatate publica in orase

MOLEAVIN, Ioan

Sanatate publica si management : Note de curs (1)

SM SALA DE MEDICINA

Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2002; 115 p.; 24 cm; Bibliografie selectiva : p.115

1. 614 - Sanatate si igiena publica

NESTIAN, Mariana

Studiu asupra factorilor de risc si pericolului de accidentare in industrie [Text - Local] (1)

DEP47.790

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 95 p.; 20 cm; Bibliografie : p.87-95

1. 616-057 Boli profesionale. Medicina muncii

62 – Inginerie. Tehnica.

BALAN, Marcel-Letitiu

Distributia gazelor naturale : Notiuni fundamentale [Text - Local] (1)

DEP47.795

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 240 p.: fig., tab.; 21 cm; Bibliografie : p.239-241

1. 622.324 - Gaze (exploatari miniere)

 

DELIU, Mariana

Fiabilitatea masinilor-unelte (1)

ST SALA TEHNICA

Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2002; 150 p.: fig., tab.; 20 cm; Bibligrafie : p.145-150

1. 62-192 - Fiabilitate

 

DOBRE, Romanita-Christina (coord.)

DICTIONAR tehnic roman-englez

DEP SALA REFERINTE

Bucuresti : Ed. Tehnica, 2001; 1568 p.; 25 cm

1. 62(038)=135.1=111

 

JINESCU, Valeriu V.

Energonica : Noi principii si legi ale naturii si aplicatiile lor (2)

DEP47.707 Bucuresti : Ed. Semne, 1997; 356 p.: fig.; 24 cm

1. 62-8 - Sursa energetica a masinilor

MUNTEAN, Achim

Bazele aschierii si generarii suprafetelor [Text - Local] (19)

DEP47.822

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 336 p.: fig., tab.; 20,5 cm; Bibliografie : p.336

1. 621.91 - Taiere si aschiere in general

SLEVOACA, Gheorghe; POSTARU, Noema; PLEOTI, Paval; ANTOCI, Stefan

Cartea programatorului strungurilor verticale cu comanda numerica (12)

DEP34.236

Bucuresti : Ed. Tehnica, 1991; 260 p.: fig., anexe ; 24 cm;Bibliografie : p.243; Anexe : p.244-259

1. 62-52 Masini cu comanda automata

STEFANESCU, Dan-Paul

Teorie si aplicatii numerice in ingineria zacamintelor de gaze naturale [Text - Local] (1)

DEP47.768

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 286 p.: fig.; 23 cm; Cuprinde anexe, bibliografie

1. 622.324 - Gaze (exploatari miniere)

621.3 – Electrotehnica. Electronica.

FALOTA, Horea

Electrotermii si electrotehnologii industriale. Vol.1 : Electrotehnologii de baza [Text - Local] (1)

ST SALA TEHNICA

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 409 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.405-408

1. 621.36 - Termoelectricitate

FALOTA, Horea

Electrotermii si electrotehnologii industriale. Vol.2: Electrotehnologii performante [Text - Local]

ST SALA TEHNICA

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 346 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.405-408

1. 621.36 - Termoelectricitate

FALOTA, Horea

Ghid de proiectare. Aplicatii electrotehnologice industriale [Text - Local] (1)

ST SALA TEHNICA

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 378 p.: fig., tab.; 24 cm; Cuprinde anexe, bibliografie

1. 621.36 - Termoelectricitate

FILIP, Florin Gheorghe

Decizie asistata de calculator : Decizii, decidenti. Metode si instrumente de baza (14)

DEP47.825

Bucuresti : Ed. Tehnica ; Ed. Expert, 2002; 346 p.: fig., tab.; 24 cm; Tehnologia informatiei; Cuprinde bibliografie, index

1. 621.377 - Memorii si dispozitive pentru inmagazinarea I nformatiilor electrice

ILIE, Beriliu

Sisteme de comunicatii [Text - Local] (1)

ST SALA TEHNICA

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 104 p.: fig., tab.; 20 cm; Educatie tehnologica

Cuprinde bibliografie, anexe

1. 621.39 - Telecomunicatii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie si aparate video

MODRAN, Liviu

Modelarea si simularea sistemelor electrice [Text - Local] (2)

DEP47.794

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 193, XXIII p.: fig.; 20 cm; Bibliografie

1. 621.31 - Masini si aparate electrice. Masuratori electrice. Electrostatica aplicata

PANU, Mihai ; VIOREL, Alina

Masini electrice : Indrumar de proiectare (1)

DEP47.105

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 149 p., 20 p. anexe ; 20 cm; Bibliografie : p.148

1. 621.313 - Masini electrice

63 - Agricultura

BARBU, Constantin-Horia

Agrochimie [Text - Local] (1)

DEP47.796

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 182 p.: tab.; 20 cm

Bibliografie selectiva : p.182

1. 631.4 - Stiinta solului. Pedologie

 

JASCANU, Vasile (coord.) ; SAND, Camelia (coord.)

ACTA Universitatis Cibiniensis. Seria stiinte agricole, vol.1, nr.1, 2001 [Text - Local] (1)

DEP16.897

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2001; 218 p.: tab.; 20 cm

1. 63 - Agricultura. Silvicultura. Exploatari agricole

637–Industria carnii

MIRCEA, Cornelia ; MOISE, George

Tehnologie, utilaj si controlul calitatii produselor in industria carnii [Text - Local] (1)

DEP47.765

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2001; 441 p.: fig.; 24 cm; Bibliografie : p.439-441

1. 637.5 - Carne. Produse din carne pentru alimentatie

663.2 – Industria vinului

MIRONESCU, Vionela (ed.) ; JASCANU, Vasile (ed.)

ACTA Universitatis Cibiniensis : Buletinul stiintific al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu. (2)

Seria E : Tehnologii in industria alimentara. Vol.V, nr. 1 [Text - Local]

DEP16.897

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2001; 42 p.: fig., tab.; 25,5 cm; References : p. 41-42

1. 663 - Microbiologie industriala. Fermentare, industrii de fermentare. Industria bauturilor. Industria stimulentelor

OPREAN, Letitia ; TITA, Ovidiu

Microbiologia vinului [Text - Local] (1)

DEP47.766

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2001; 270 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.265-270

1. 663.2 - Vin. Producerea vinului, vinificatie, industria vinului. Enologie, stiinta vinurilor

TITA, Ovidiu

Obtinerea vinurilor speciale si a distilatelor din vin [Text - Local] (1)

DEP47.767

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 231 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.223-231

1. 663.2 - Vin. Producerea vinului, vinificatie, industria vinului. Enologie, stiinta vinurilor

 

65.01 – Management

BEJU, Livia Dana

Principiile de baza ale managementului proiectelor [Text - Local] (20)

DEP47.826

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 198 p.: fig., tab.; 21 cm; Bibliografie : p.198

1. 65.01 - Management. Metode. Teoria si practica organizarii

DOMOKOS, Erno

Management - Ieri, azi, maine = Management - Yesterday, today, tomorrow (1)

DEP47.724

Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, 1999; 218 p.; 24 cm; Bibliografie selectiva : p.213-214

1. 65.01 - Management. Metode. Teoria si practica organizarii

MANUAL de inginerie economica : Management strategic (2)

DEP47.696 Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 510 p.: fig., tab.; 27,5 cm; Universitaria

Cartea a fost editata in cadrul programului "Strategii de dezvoltare a profilului de Inginerie economica, forma de invatamant interdisciplinara prin cooperare universitara", finantat de Banca Mondiala si Guvernul

Romaniei

1. 65.01 - Management. Metode. Teoria si practica organizarii

MANUAL de inginerie economica : Bazele managementului calitatii (2)

DEP47.693 Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 331 p.: fig., tab.; 27,5 cm; Universitaria

Cartea a fost editata in cadrul programului "Strategii de dezvoltare a profilului de Inginerie economica, forma de invatamant interdisciplinara prin cooperare universitara", finantat de Banca Mondiala si Guvernul

Romaniei

1. 658.56 - Control de calitate. Controlul fabricatiei, a sculelor, a materialelor, a produselor,

2. 658.62.018.2 - Produse de calitate

 

MIRICESCU, Dan ; DUMITRASCU, Dan

Management strategic : Studii de caz [Text - Local] (1)

DEP47.805

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 148 p.: fig., tab.; 21 cm; Bibliografie : p.147-148

1. 65.01 - Management. Metode. Teoria si practica organizarii

RACHISAN, Simion ; TODERICIU, Daniela ; MUDURE, Mihaela (trad.) ; PROCTOR, Richard (trad.)

Corespondenta de afaceri = Business Letters (1)

BPB BIROU DE PRELUCRARE BIBLIOTECONOMICA

Cluj-Napoca : Ed. Pro Vita, 2002; 140 p.; 21 cm

1. 651.7 - Corespondenta. Comunicari scrise. Rapoarte

2. 651.7=135.1=111

657 – Contabilitate

CALIN, Oprea ; RISTEA, Mihai

Bazele contabilitatii (6)

DEP47.824

Bucuresti : Ed. Genicod, 2002; 391 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.380

1. 657 - Contabilitate

 

CALIN, Oprea ; CARSTEA, Gheorghe

Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor (6)

DEP47.823

Bucuresti : Ed. Genicod, 2002; 435 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p. 428-430

1. 657.47 - Contabilitatea costurilor

66.0 – Tehnologie chimica

JINESCU, Valeriu V. ; TEODORESCU, Nicoleta

Calculul echipamentelor de proces. Vol.1 (4)

DEP47.708

Bucuresti : Ed. Politehnica Press, 2002; 158 p.: fig., tab.; 24 cm; Echipamente si inginerie de proces

1. 66.011 - Proiectarea si calculul proceselor

675 – Industria pielariei

COCEA, Mariana

Utilizarea tehnicii de calcul in industria confectiilor din piele si inlocuitori (5)

DEP47.723

Chisinau : Ed. Tehnica-Info, 2002; 168 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.164

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2. 675.1 - Piele si obiecte din piele

687 – Industria confectiilor

NEAGU, Ioan

Masini si instalatii pentru croit si confectionat [Text - Local] (11)

DEP47.806

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 322 p.: fig., tab.; 21 cm; Bibliografie : p.319-321

1. 687.05 - Scule si masini pentru industria imbracamintei

71 - Sistematizare fizica. Urbanism

PATRICHE, Dumitru ; RISTEA, Ana-Lucia ; PATRICHE, Iulian

Urbanism comercial (8)

DEP47.827

Bucuresti : Ed. Uranus, 2002; 268 p.: fig., tab.; 24 cm; Bibliografie : p.263-268

1. 71 - Sistematizare fizica. Urbanism

75 - Pictura

 

FLORESCU, Eugenia

Colectia de arta a Camerei Deputatilor = Collection d'art de la Chambre des Deputes = Art Collection of the Chamber of Deputies. Vol.1 (20)

DEP47.730

Editie trilingva; Bucuresti : Regia Autonoma "Monitorul Oficial", 2001; 183 p.: il.; 34 cm; Colectia de arta

1. 75 - Pictura

811.112.2 - Limba germana

UNTARU, Iulian I.

Germana pentru informatica = Computersprache Deutsch (1)

REF SALA DE REFERINTE

Bucuresti : Ed. Lucman, [s.a.]; 496 p.; 20 cm; Bibliografie : p.493

1. 004 - Stiinta si tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2. 811.112.2 - Limba germana

81'25 - Teoria traducerii

BELL, Roger T.

Teoria si practica traducerii (2)

DEP47.719

Iasi : Ed. Polirom, 2000; 312 p.; 21 cm; Collegium. Litere

1. 81'25 - Teoria traducerii

82.09 - Critica literara. Studii literare

CERCETARE si creativitate : Studii critice de anglistica, germanistica si romanistica : Comunicari stiintifice filologice (1)

DEP 47.683 Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2001; 366 p.; 24 cm

1. 82.09 - Critica literara. Studii literare

 

CIOCOI-POP, Dumitru (ed.)

A Reader of Modern American Literature [Text - Local] (40)

DEP47.832

Sibiu : Ed. Universitatii " Lucian Blaga ", 2002; 134 p.; 20 cm

1. 821.111(73).09

 

CULIANU, Ioan Petru

Studii romanesti. Vol.I : Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade (1)

DEP47.712

Bucuresti : Ed. Nemira, 2000; 400 p.; 20 cm; Opere complete; Note la sfarsitul fiecarui capitol

1. 821.135.1.09 - Literatura romana. Critica literara. Studii literare

MATEI, Pamfil (coord.) ; GUTAN, Ilie (coord.)

CAIETELE "Lucian Blaga". Vol.3 : Comunicari si traduceri prezentate la Colocviul National Studentesc "Lucian Blaga", editia a 3-a, din 25-27 octombrie 2001, Sibiu [Text - Local] (1)

DEP46.517

Sibiu : Ed. Universitatii "Lucian Blaga", 2002; 440 p.; 20 cm

1. 82.09(063)

 

MOCEANU, Ovidiu

Literatura romana veche (2)

DEP47.686

Brasov : Ed. Universitatii "Transilvania", 2001; 206 p.; 24 cm; Bibliografie : .201-206

1. 821.135.1.09 - Literatura romana. Critica literara. Studii literare

PACURARIU, Mircea

Carturari sibieni de altadata (1)

BL

BIBLIOTECA LITERE Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 740 p.; 24 cm; Universitaria. Historica; Cuprinde anexe

1. 821.135.1(498 Sibiu).09

2. 929

VASILE, Geo

Poezia romana intre milenii : Dictionar de autori (1)

REF SALA REFERINTE Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 328 p.; 20,5 cm; Discobolul

1. 821.135.1.09-1

 

821.131.1 – Literatura italiana

BRUNO, Giordano

Opere italiene. Vol. I : Cina din miercurea cenusii (1)

DEP47.735

Bucuresti : Ed. Humanitas, 2002; 308 p.; 20 cm; Note : p.267-306

1. 821.131.1-96=135.1

 

BRUNO, Giordano

Opere italiene. Vol. II : Despre cauza, principiu si unu (1)

DEP47.735

Bucuresti : Ed. Humanitas, 2002; 192 p.; 20 cm; Note : p.158-188

1. 821.131.1-96=135.1

821.133.1 - Literatura franceza

ELUARD, Paul

Donner a voir [Text - Strain] (1)

BFR82-84 ELU Paris : Gallimard, 1989; 218 p.; 18 cm.; Poesie

La vie et l'oeuvre de Paul Eluard : p. 213-216 ; Bibliographie : p.217-218

1. 821.133.1-84 maxime

Fabliaux [Text - Strain] (1)

BFR82-3 FAB Paris : Gallimard, 1997; 244 p.; 18 cm.; Folio / classique lexique : p.233- 237 ; bibliographie : p.238-241

1. 821.133.1-342 - fabule, povestiri cu morala practica in limba franceza

Fabliaux et contes moraux du Moyen Age [Text - Strain] (2)

BFR 82-3 / FAB Paris : Librairie generale francaise, 1989; 244p.; 16.5 cm.; Livre de poche

Commentaires : p.193- 218 ; Bibliographie : p. 219

1. 821.133.1-342 - fabule, povestiri cu morala practica in limba franceza

FLORIAN, Jean-Pierre Claris de

Fables [Text - Strain] (1)

BFR82-1 FLO Paris : Flammarion, S.A.; 244 p. ; 18.5 cm

1. 821.133.1-191 fabule in limba franceza

LA FONTAINE. Jean de

Fables choisies [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAF Munchen : Max Hueber Vlg., S.A.; 24 p. ; 17 cm.

1. 821.133.1-191 fabule in limba franceza

LA FONTAINE. Jean de

Fables : tome premier ( Livres I a VI) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAF Paris : Les editions bordas, 1969; 256 p. : illustrations, 16 cm.; P.C.B. ( Les Petits Classiques Bordas )

1. 821.133.1-191 fabule in limba franceza

LA FONTAINE. Jean de

Contes [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAF Paris : Editions Baudelaire, 1966; 403 p. : illustrations ; 19 cm.

1. 821.133.1-191 fabule in limba franceza

LA FONTAINE. Jean de

Fables : tome second ( Livres VII a XII ) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAF Paris : Bordas, 1967; 256 p. : illustrations, 16 cm.

1. 821.133.1-191 fabule in limba franceza

LE BEL aujourd'hui [Text - Strain] (1)

BFR 82-3 LEB [s.l.] : Cadex, 1997; 176 p.: illustrations ; 21,5 cm.

1. 821.133.1-342 - fabule, povestiri cu morala practica in limba franceza

2. 821.133.1-191 fabule in limba franceza

LA FONTAINE. Jean de

Oeuvres choisies [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAF Moscou : Editions du Progres, 1964

1. 821.133.1-191(081.2) - opere alese (fabule) in limba franceza

FRENAUD, Andre

Depuis toujours deja : poemes (1953-1968) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 FRE Paris : Gallimard, 1970; 133 p.; 20 cm.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

FORT, Paul

Poemes de France : bulletin lyrique de la guerre ( 1914-1915) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 FOR Lausanne / Paris : Librairie Payot et C-ie, 1916; 328 p. ; 18 cm

1. 821.133.1-1 poezie franceza

GLUCK, Michael

L'imaginaire & Matieres du seuil [Text - Strain] (1)

BFR82-1 GLU [s.l.] : Cadex, 1996; 74 p. : illustrations, 21 cm

1. 821.133.1-1 poezie franceza

GERALDY, Paul

Toi et Moi ; suivi de Vous et Moi [Text - Strain] (1)

BFR82-1 GER Paul Geraldy et Librairie Stock ; Paris, 1973; 192 p. ; 16 cm; Livre de poche

1. 821.133.1-1 poezie franceza

 

GOFFETTE, Guy

La vie promise : poemes [Text - Strain] (1)

BFR82-1 GOF Paris : Gallimard, 1999; 120 p. ;20 cm.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

La Henriade : poeme [Text - Strain] (1)

BFR82-1/HEN [s.n.] ; [s.l.], s.a.; 404 p.; 14 cm.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

HUGO, Victor

La Legende des Siecles [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Editions Baudelaire, 1966; 595 p.: illustrations ; 21 cm.; Chefs-d'oeuvre d'aujourd'hui et d'hier

Introduction : p.5-20 ; Preface de la premiere serie (1857) : p.23-26 ; La vision d'ou est sorti ce livre :

p. 27-33

1. 821.133.1-1 poezie franceza

HUGO, Victor

La Legende des Siecles . I ( extraits) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Librairie Larousse, 1949; 127 p.; 17 cm.; Classiques Larousse

1. 821.133.1-1 poezie franceza

HUGO, Victor

La Legende des Siecles . I-er vol. [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Garnier - Flammarion, 1989; 507 p. ; 18 cm.

Chronologie : p.7-16 ; Introduction : p.19-30 ; Bibliographie sommaire : p. 33 ; Note preliminaire : p.37 ;

Chronologie de la Legende des Siecles : p. 41- 45

1. 821.133.1-1 poezie franceza

HUGO, Victor

La Legende des Siecles. II-eme vol. [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Garnier - Flammarion, 1985; 445 p.; 18 cm.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

HUGO, Victor

Les chansons des rues et des bois [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Garnier - Flammarion, 1966; 316 p. ; 18 cm.

Chronologie : p.5-15 ; Introduction : p.17-34 ; Bibliographie : p.35

1. 821.133.1-1 poezie franceza

 

HUGO, Victor

Les contemplations [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Editions Baudelaire, 1966; 411 p.: illustrations ; 19 cm.; Chefs-d'oeuvre d'aujourd'hui et d'hier

Introduction : p.5-23

1. 821.133.1-1 poezie franceza

HUGO, Victor

Choix de poesies [Text - Strain] (1)

BFR82-1 HUG Paris : Librairie Larousse, 1967; 162 p.: illustrations ;17 cm; Nouveaux Classiques Larousse

1. 821.133.1-1(081.2 - opere alese (poezie) in limba franceza

HUGO, Victor

Oeuvres completes : Poesie . I-er volume [Text - Strain] (2)

BFR82-1 HUG Paris : Robert Laffont, 1985; 1118 p.; 20 cm.; Bouquins

1. 821.133.1HUG1 - V. Hugo opere complete

HUGO, Victor

Oeuvres completes : Poesie . II-eme volume [Text - Strain] (2)

BFR82-1 HUG Paris : Robert Laffont, 1985; 1112 p. ; 20 cm.; Bouquins

1. 821.133.1HUG1 - V. Hugo opere complete

HUGO, Victor

Oeuvres completes : Poesie . III-eme volume [Text - Strain] (2)

BFR82-1 Hug Paris : Robert Laffont, 1985; 1524 p. ; 28 cm; Bouquins

1. 821.133.1HUG1 - V. Hugo opere complete

HUGO, Victor

Oeuvres completes : Poesie. IV-eme volume [Text - Strain] (2)

BFR82-1 HUG Paris : Robert Laffont, 1986; 1192 p. ; 20 cm.; Bouquins

1. 821.133.1HUG1 - V. Hugo opere complete

IZOARD, Jacques

Begue. Bogue. Borgne. [Text - Strain] (1)

BFR82-1 IZO Liege : Atelier de l'Agneau, 1999; 20 p.; 21 cm.; Archives

1. 821.133.1(493)-1 poezie belgiana de limba franceza

IZOARD, Jacques

Le bleu et la poussiere : poemes [Text - Strain] (1)

BFR82-1 IZO Paris : Editions de la Difference, 1998; 179 p. ; 20 cm.; Clepsydre

1. 821.133.1(493)-1 poezie belgiana de limba franceza

JAKOBIAK, Bernard

L'enterree vive [Text - Strain] (1)

BFR82-1 JAK Remoulins sur Gardon : Editions Jacoues Bremond, 1996; 52 p.;20,5 cm.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

JAMMES, Francis

Clairieres dans le Ciel ( 1902-1906) : En Dieu - Tristesses ; Le Poete et sa femme ; Poesies (1)

diverses ; L'Eglise habillee de feuilles [Text - Strain]

BFR82-1 JAM Paris : Gallimard, 1980; 208 p.; 18 cm.; Poesie

1. 821.133.1-1 poezie franceza

 

 

JAMMES, Francis

De l'Angelus de l'aube a l'Angelus du soir (1888 - 1897) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 JAM Paris : Gallimard, 1971; 254 p.; 16,5cm.; Poesie

1. 821.133.1-1 poezie franceza

JAMMES, Francis

Le Deuil des Primeveres ( 1898 - 1900 ) [Text - Strain] (1)

BFR82-1 JAM Paris : Gallimard, 1988; 159 p.; 18 cm.; Poesie

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Chefs - d'oeuvre poetiques [Text - Strain] (3)

BFR 82-1 LAM Paris : Librairie A. Hatier, s.a.; 102 p.; 18 cm.; Les Classiques pour tous

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Harmonies poetiques et religieuses [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAM Ernest Flammarion, Paris, 1927; 366 p.; 18,5 cm.; Les meilleurs auteurs classiques : Francais et Etrangers

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Jocelyn [Text - Strain] (1)

BFR82-1LAM Paris : Librairie Grund, 1939; 220 p.; 18 cm.; La Bibliotheque Precieuse

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Jocelyn [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAM Paris : Garnier - Flammarion, 1967; 250 p.; 18 cm.; Classiques Garnier

Sur la couverture : "La Bergere des Alpes" , par Joseph Vernet. Avignon, Musee Calvet. Cliche Giraudon

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Meditations poetiques [Text - Strain (1)

BFR82-1 LAM Paris : Librairie Larousse, 1942; 120 p.; 17 cm.; Classiques Larousse

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Meditations poetiques : Nouvelles Meditations poetiques, suivies de : Poesies diverses [Text Strain]- (5)

BFR82-1 LAM Paris : Gallimard, 2000; 477 p.; 18 cm; Poesie

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Meditations poetiques : Premieres Meditations - Nouvelles Meditations [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAm Paris : Librairie Garnier Freres, 1925; 259 p.; 19 cm.; Classiques Garnier

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Premieres Meditations poetiques [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAM s.n. ; Paris, s.a.; 267 p.; 18 cm.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LAMARTINE, Alphonse de

Les chefs d'oeuvre de Lamartine : Harmonies poetiques et religieuses [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LAM Paris : Hachette, 1924; 313 p.; 17 cm.

1. 821.133.1-1LAM Opera lui Lamartine ( poezie in limba franceza)

LAMARTINE, Alphonse de

Les chefs d'oeuvre de Lamartine : Jocelyn [Text - Strain] (2)

BFR82-1 LAM Paris : Hachette, 1924; 297 p.; 17 cm

1. 821.133.1-1LAM Opera lui Lamartine ( poezie in limba franceza)

LEIRIS, Michel

Haut mal , suivi de : Autres lancers [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LEI Paris : Gallimard, 1988; 250 p.; 18 cm.; Poesie; La vie et l'oeubre de Michel Leiris : p.249-250

1. 821.133.1-1 poezie franceza

LICHERON, Alain

Les noces de l'hostie [Text - Strain] (1)

BFR82-1 LIC Bordeaux : Ulysse Editions, 1988; 284 p.; 22,5 cm.

Preface du Pere G. Gerentet de Saluneaux : p.I- V ; presentation : p.7-8 ; Avant-propos : p.9-10 ;

References bibliques : p.249-252 ; Notes, Commentaires et citations non bibliques : p.255-281

1. 821.133.1-1 poezie franceza

MALHERBE, Francois

Oeuvres poetiques [Text - Strain] (1)

BFR82-1 MAL Paris : Garnier - Flammarion, 1972; 254 p.; 18 cm

Chronologie :p.5-9 ; Introduction : p.11- 22 ; Bibliographie : p.23- 24 ; Couverture : "Les larmes de saint

Pierre" par Georges de La Tour (detail).The Cleveland Museum of Art. Gift of Hanna Fund.

1. 821.133.1-1 poezie franceza

VERHAEREN, Emile

Correspondance generale : Emile et Marthe Verhaeren - Stefan Zweig (1900 - 1926) [Text - Strain] (1)

82-6 / VER Bruxelles : Labor, 1996; 606 p, : illustrations, 22 cm; Archives du Futur

1. 821.133.1(493)-6 literatura belgiana de limba franceza - corespondenta

VERHAEREN, Emile

Poesie complete 2 : Les Campagnes hallucinees ; Les Villes tentaculaires [Text - Strain] (1)

82-1 / VER Bruxelles : Editons Labor, 1997; 368 p. ; 22 cm

Archives du Futur

1. 821.133.1(493)-1 poezie belgiana de limba franceza

821.135.1- Literatura romana

BARDAC, Dorin ; RUSU, Octavian

Anecdote si povestiri care se vor amuzante (1)

DEP47.692 Sibiu : Ed. Mira Design, 2002; 168 p.; 20 cm

1. 821.135.1-7

CUBLESAN, Constantin

Antologia basmului cult romanesc (1)

DEP47.718

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 200 p.; 20,5 cm; Antologii

1. 821.135.1-34(082)

PALER, Octavian

Desertul pentru totdeauna (1)

DEP47.755

Bucuresti : Ed. Albatros, 2002; 328 p.; 20 cm

1. 821.135.1-31

STOICIU, Liviu Ioan

Romanul-basm : Trup si suflet (1)

DEP47.717

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 390 p.; 20,5 cm; Biblioteca Dacia. Prozatori romani contemporani

1. 821.135.1-31

VULPESCU, Ileana

Arta conversatiei (1)

DEP47.713

Editie ne varietur; Ploiesti : Ed. Tempus, 1998; 462 p.; 20 cm

1. 821.135.1-31

821.152.1 - Literatura irlandeza

HAMZEA, Liliana

Irish literature and culture : A Reader (1)

DEP47.681

Brasov : Ed. Univ. "Transilvania", 2002; 167 p.; 24 cm

1. 008(415)

2. 821.152.1 - Literatura irlandeza

908 - Monografii

LUCAU-DANILA, Filon ; RUSAN, Dumitru

Fundu Moldovei : O asezare din tinutul Campulungului Bucovinean (1)

DEP47.729

Fundu Moldovei : Societatea pentru cultura "Dimitrie Gusti", 2000; 462 p.: il.; 24 cm; Anexe : p.403-450

1. 908(498 Campulung Moldovenesc)

929 – Biografii

LEVY, Robert ; PUPEZA, Cristina (trad.) ; GAGEA, Ioana (trad.)

Gloria si decaderea Anei Pauker (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 344 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde note biografice, note, bibliografie, index

1. 929 - Biografii

2. 94(498) - Istoria Romaniei

PACURARIU, Mircea

Carturari sibieni de altadata (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 2002; 740 p.; 24 cm; Universitaria. Historica; Cuprinde anexe

1. 821.135.1(498 Sibiu).09

2. 929

94 - Istorie universala

ANDERSON, Angela

Razboaiele civile : 1640 - 1649 (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. All Educational, 2002; 208 p.; 21 cm; Acces la istorie; Index : p.199-200

1. 94(420)

ANONYMUS NOTARIUS

Gesta Hungarorum / Faptele ungurilor (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

[s.l.] : Ed. Mentor, 2001; 144 p.; 20 cm; Restituiri; Text bilingv latin - roman

1. 94(498) - Istoria Romaniei

2. 94(439) - Istoria Ungariei

ASH, Timothy Garton

Istoria prezentului : Eseuri, schite si relatari din Europa anilor '90 (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 368 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde index de nume proprii

1. 32(4)"1990"

2. 94(4)"1990"

BARBULESCU, Mihai ; DELETANT, Dennis ; HITCHINS, Keith ; PAPACOSTEA, Serban ; TEODOR, Pompiliu

Istoria Romaniei (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 496 p.; 24 cm; Cuprinde bibliografie, index

1. 94(498) - Istoria Romaniei

BRATIANU, Maria G.

Acordul Churchill - Stalin din 1944 (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 206 p.; 20 cm; Clio; Cuprinde anexe, note, bibliografie selectiva, surse, index

1. 94(4)

BREZEANU, Stelian

Identitati si solidaritati medievale : Controverse istorice (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 390 p.; 20 cm; Clio; Note la sfarsitul fiecarui capitol

1. 94(498) - Istoria Romaniei

CAMPEANU, Pavel

Ceausescu, anii numaratorii inverse (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 312 p.; 24 cm; Document; Index : p.299-309

1. 94(498) - Istoria Romaniei

CIZEK, Eugen

Istoria Romei (3)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Paideia, 2002; 680 p.; 24 cm; Colectia cartilor de referinta. Istorii; Cuprinde bibliografie selectiva

  1. 94(37)

 

CONSTANTINIU, Florin

O istorie sincera a poporului roman (1)

DEP

47.721 Editia a 3-a revazuta si adaugita; Bucuresti : Univers Enciclopedic, 2002; 561 p.; 24 cm; Indice de nume proprii : p.535-561

1. 94(498) - Istoria Romaniei

DAVID, Claude

Hitler si nazismul (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 142 p.; 20 cm ; Istorie universala. Microsinteze ; 27; Bibliografie : p.137-138

  1. 94(430) - Istoria Germaniei

DELETANT, Dennis

Teroarea comunista in Romania : Gheorghiu-Dej si statul politienesc, 1948 - 1965 (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2001; 272 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde bibliografie, indice

1. 94(498) - Istoria Romaniei

DUFOUR, Jean-Louis

Crizele internationale : De la Beijing (1900) la Kosovo (1999) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 238 p.; 20,5 cm; Geopolitica si geostrategie; Cuprinde bibliografie, index

1. 327 - Relatii internationale. Politica externa

2. 94(4) - Istoria Europei

DUPLAN, Christian ; GIRET, Vincent

Viata in rosu. Nesupusii : Varsovia, Praga, Budapesta, Bucuresti. 1968 - 1989 : Vol. III (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Nemira, 2000; 560 p.; 20 cm; Politica

1. 94(4)

DUPLAN, Christian ; GIRET, Vincent

Viata in rosu. Nesupusii : Varsovia, Praga, Budapesta, Bucuresti. 1968 - 1989 : Vol. IV (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Nemira, 2000; 560 p.; 20 cm; Politica; Cuprinde anexe, cronologie, repere biografice, surse bibliografice

1. 94(4)

GUICHONNET, Paul

Mussolini si fascismul (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 126 p.; 20 cm; Istorie universala. Microsinteze; 33; Bibliografie : p.118-124

1. 94(4) - Istoria Europei

HENTEA, Calin

Armata si luptele romanilor : Breviar de istorie militara (514 i.Hr. - 2002) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Nemira, 2002; 272 p.: il.; 20 cm; Bibliografie selectiva : p.263-265

1. 355.48 - Istorie militara. Razboaie. Campanii. Lupte

2. 94(498) - Istoria Romaniei

KILSBY, Jill

Spania : marire si decadere, 1474-1643 (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

editia a 2-a; Bucuresti : Ed. All Educational, 2002; 160 p.: fig., il.; 20 cm; Acces la istorie

1. 94(460)

KINDER, Hermann ; HILGEMANN, Werner

Atlas de istorie mondiala. Vol.1 : De la inceputuri pina la Revolutia Franceza (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. RAO, 2002; 287 p.: harti, XVI ; 20 cm; Enciclopedia RAO; Cuprinde harti si indice de nume

1. 94(084.4)

KINDER, Hermann ; HILGEMANN, Werner

Atlas de istorie mondiala. Vol.2 : De la Revolutia Franceza pina in prezent (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. RAO, 2002; 339 p.: harti ; 20 cm; Enciclopedia RAO

Cuprinde harti si indice de nume

1. 94(084.4)

LE GOFF, Jacques ; SCHMITT, Jean-Claude

Dictionar tematic al Evului Mediu occidental (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 870 p.; 24 cm; Index de nume proprii : p.853-866

1. 94(100-15)"04/15"

LEUSTEAN, Lucian

Romania, Ungaria si Tratatul de la Trianon : 1918 - 1920 (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 240 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde anexe, bibliografie, index

1. 94(498) - Istoria Romaniei

LEVY, Robert ; PUPEZA, Cristina (trad.) ; GAGEA, Ioana (trad.)

Gloria si decaderea Anei Pauker (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 344 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde note biografice, note, bibliografie, index

1. 929 - Biografii

2. 94(498) - Istoria Romaniei

LOROT, Pascal

Perestroika : URSS sub Gorbaciov 1985 - 1991 (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 152 p.; 20 cm; Istorie universala. Microsinteze; 31; Bibliografie : p.149-150

1. 94(4) - Istoria Europei

MANTRAN, Robert (coord.)

Istoria Imperiului otoman (1)

BL

BIBLIOTECA LITERE Bucuresti : Ed. BIC ALL, 2001; 688 p.; 24 cm; ALL Istoric; Cuprinde repere cronologice, lista sultanilor Imperiului otoman, bibliografie, glosar, index, harti

1. 94(560)

NASTASA, Lucian (ed.) ; VARGA, Andrea (ed.)

Minoritati etnoculturale. Marturii documentare. Tiganii din Romania (1919 - 1944) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Cluj-Napoca : Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala, 2001; 684 p.; 24 cm; Diversitate etnoculturala in Romania ; 2 ; Cuprinde anexe, facsimile, harti, fotografii, indice de nume

1. 94(498)(=214.58)

NASTASA, Lucian (ed.) ; VARGA, Andrea (ed.) ; ANDREESCU, Andreea (ed.) ; NASTASA, Lucian (coord.)

Minoritati etnoculturale. Marturii documentare. Maghiarii din Romania (1945 - 1955) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE Cluj-Napoca : Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala, 2001; 920 p.; 24 cm; Diversitate etnoculturala in Romania ; 3 ; Cuprinde documente, tablou cronologic, facsimile, fotografii, indice de persoane, indice de localitati

1. 94(498)(=511.141)

NICOARA, Toader

Transilvania la inceputul timpurilor moderne (1680 - 1800) : Societate rurala si mentalitati colective (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Cluj-Napoca ; Ed. Dacia, 2001; 416 p.; 21 cm; Stiinte sociale; Bibliografie : p.378-400

1. 94(498) - Istoria Romaniei

 

OBOLENSKY, Dimitri

Un Commonwealth medieval : Bizantul. Europa de Rasarit, 500-1435 (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 526 p.: il.; 21 cm;Cuprinde note, bibliografie, index

1. 94(4)

PARRISH, Thomas

Enciclopedia razboiului rece (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Univers Enciclopedic, 2002; 404 p.: il.; 24 cm; Cuprinde cronologie, indice

1. 94(498)(031)

PAVLOWITCH, Stevan K.

Istoria Balcanilor : 1804 - 1945 (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 352 p.; 24 cm; Historia; Cuprinde bibliografie, harti, index

1. 94(497)

PAVLOV, Plamen ; IANEV, Iordan ; CAIN, Daniel

Istoria Bulgariei (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 191 p.; 20 cm; Istorie universala. Microsinteze ; 29; Bibliografie selectiva : p.186-187

1. 94(497.2)

POP Adrian

Tentatia tranzitiei : O istorie a prabusirii comunismului in Europa de Est (2)

BL

BIBLIOTECA LITERE Bucuresti : Ed. Corint, 2002; 414 p.; 20 cm; Clio; Cuprinde bibliografie, indice de nume

1. 94(4)

RADY, Martin

Tarii, Rusia, Polonia si Ucraina (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. All Educational, 2002; 168 p.; 21 cm; Acces la istorie; Cuprinde sugestii bibliografice, glosar si index

1. 94(47)

STACATE, Jean-Luc

Un dictionar al lumii moderne : Politica, economie, istorie, geografie (2)

DEP47.710 Bucuresti : Ed. Lucman, 2000; 304 p.; 20 cm; Dictionarele Lucman

1. 32 - Politica

2. 33 - Economie

3. 91 - Geografie

4. 94 - Istorie universala

STOENESCU, Alex Mihai

Istoria loviturilor de stat in Romania : 1821 - 1999. Vol.1 : Revolutie si francmasonerie (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : RAO International Publishing Company, 2002; 448 p.: il. ; 21 cm; Biblioteca RAO

1. 323.27(498)

2. 323.27 - Revolutie. Rasturnare de guvern. Puci. Lovitura de stat

3. 94(498) - Istoria Romaniei

STOENESCU, Alex Mihai

Istoria loviturilor de stat in Romania : 1821 - 1999. Vol.63 : Cele trei dictaturi (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : RAO International Publishing Company, 2002; 672 p.: il. ; 21 cm; Biblioteca RAO

1. 94(498) - Istoria Romaniei

TRASCA, Ottmar ; STAN, Ana-Maria

Rebeliunea legionara in arhive straine (germane, maghiare, franceze) (1)

BL BIBLIOTECA LITERE

Bucuresti : Ed. Albatros, 2002; 480 p.: foto ; 21 cm; Historia; Indice de nume : p.467-457

1. 94(498) - Istoria Romaniei

WATTEL, Odile

Mic atlas istoric al Antichitatii romane (2)

BL BIBLIOTECA LITERE

Iasi : Ed. Polirom, 2002; 216 p.; 24 cm; Atlase istorice; Cuprinde index

1. 94(37)