image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Catalogul online | Baze de date | Servicii | Resurse Open-Access | Întreabă un bibliotecar |
img not found

Orar bibliotecă:
Luni-Vineri: 8-22
Sâmbătă-Duminică:
10-18

Prezentarea Bibliotecii ULBS

Scurt istoric

♦ În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj.
♦ În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene.
♦ Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii.
♦ Din anul 1998 la Biblioteca Universitară funcţionează bibliotecile centrelor culturale şi bibliotecile filiale organizate pe lângă facultăţi.
♦ În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
♦ La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga", împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian.
În data de 12 mai 2009 a avut loc inaugurarea festivă a noului sediu, unul dintre cele mai moderne din ţară, echipat la standarde europene.
♦ În anul 2014 s-a achiziționat și instalat sistemul informatic de gestiune automată a bibliotecii "Softlink-Liberty 5", integrat cu echipamentele Rfid existente, îmbunătățind serviciile moderne oferite de biblioteca universitară sibiană.


  • Organizare, filiale

Sediul central, adresa pentru corespondenţă:
Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu
Bd. Victoriei Nr. 10
550024 Sibiu
Web: http://bcu.ulbsibiu.ro - paginile web de prezentare și știri
http://biblioteca.ulbsibiu.ro - catalogul informatizat
http://digital-library.ulbsibiu.ro/ - Biblioteca Digitală a ULBS
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro
Telefon: 0269-44.60.77
Program: Luni-Vineri: 8-20 (în sesiune și sâmbăta: 8-16)

Biblioteca Facultăţii de Teologie "Andrei Șaguna"
Adresa: str. Mitropoliei nr.20
Program: Luni-Joi: 8-20 ; Vineri: 8-16
În zilele de sărbători religioase: 14-18
E-mail: biblioteca.teologie@ulbsibiu.ro>

Biblioteca Institutului de Teologie Protestantă
Adresa: Bd. Victoriei nr.40
Program: Luni-Vineri: 8-16

Biblioteca Centrului de Cercetare Ecumenică
Adresa: str. Mitropoliei nr.4
Program: Luni-Vineri: 12-15


Documente interne ale Bibliotecii ULBS:


U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010