image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Catalogul online | Baze de date | Servicii | Resurse Open-Access | Întreabă un bibliotecar |
img not found
Orar bibliotecă:
Luni-Vineri: 8-22
Program cu publicul:
8-21:45
Sâmbătă-Duminică:
10-18

Prezentarea Bibliotecii ULBS

Scurt istoric
♦ În anul 1969 a luat fiinţă Biblioteca Institutului de Învăţământ Superior - subordonată Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj.
♦ În anul 1990 aceasta s-a transformat în Biblioteca Universitară, odată cu înfiinţarea universităţii sibiene.
♦ Colecţiile bibliotecii au sporit an de an, urmând procesul de dezvoltare a universităţii sibiene, cu apariţia de noi specializări, completând fondul iniţial prin achiziţii, schimb de publicaţii şi donaţii din partea unor oameni de cultură şi instituţii.
♦ Din anul 1998 la Biblioteca Universitară funcţionează bibliotecile centrelor culturale şi bibliotecile filiale organizate pe lângă facultăţi.
♦ În anul 2000, biblioteca universitară a devenit Biblioteca Centrală a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
♦ La sfârşitul anului 2008, Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga", împreună cu filialele sale s-au mutat într-un spaţiu nou, adecvat unei biblioteci universitare moderne, ce corespunde noilor cerinţe de informare – documentare – cercetare, cu rol de susţinere superioară a învăţământului academic sibian.
În data de 12 mai 2009 a avut loc inaugurarea festivă a noului sediu, unul dintre cele mai moderne din ţară, echipat la standarde europene.
♦ În anul 2014 s-a achiziționat și instalat sistemul informatic de gestiune automată a bibliotecii "Softlink-Liberty 5", integrat cu echipamentele Rfid existente, îmbunătățind serviciile moderne oferite de biblioteca universitară sibiană.
♦ Începând cu anul 2010, Biblioteca ULBS a organizat anual până în 2020, Conferințele Information Science & Information Literacy.
♦ Biblioteca ULBS a participat începând cu anul 2011 la proiectele de digitizare pentru Europeana: Europeana Libraries 2011-2012, Europeana Cloud 2013-2015, Europeana 1914-1918, Europeana Migration, #Allez-Literature.
♦ Între anii 2013-2020, Biblioteca ULBS a participat la proiectele culturale locale de digitizare pentru Consiliul local Sibiu și Consiliul Judetean Sibiu.


  • Organizare, filiale

Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu
Adresa pentru corespondenţă:
Bd. Victoriei Nr. 10
550024 Sibiu

Adresa fizică a sediului central:
str. Lucian Blaga, nr. 2A
550169 Sibiu

http://bcu.ulbsibiu.ro - pagina web de prezentare și știri
http://biblioteca.ulbsibiu.ro - catalogul informatizat
http://digital-library.ulbsibiu.ro/ - Biblioteca Digitală a ULBS
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro
Telefon: 0269-44.60.77
Program: Luni-Vineri: 8-22 , Sâmbăta-Duminica: 10-18

Biblioteca Facultăţii de Teologie "Andrei Șaguna"
Adresa: str. Mitropoliei nr.20, 550179 Sibiu
Program: Luni-Joi: 8-20 ; Vineri: 8-16
În zilele de sărbători religioase: 14-18
E-mail: biblioteca.teologie@ulbsibiu.ro>

Biblioteca Institutului de Teologie Protestantă
Adresa: Bd. Victoriei nr.40
Program: Luni-Vineri: 8-16

Biblioteca Centrului de Cercetare Ecumenică
Adresa: str. Mitropoliei nr.4
Program: Luni-Vineri: 12-15


Documente interne ale Bibliotecii ULBS:


U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010