image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Catalog online | Baze de date | Bibliografii online | Resurse Open-Access | Întreabă un bibliotecar | Propunere achiziție/donație |
img not found

Orar bibliotecă:
Luni-Vineri: 8-22
Sâmbătă-Duminică:
10-18
Raport de activitate pentru anul 2023

Structură cu rol esențial în susținerea activității didactice și de cercetare a ULBS, biblioteca universitară a continuat în 2023 procesul de transformare, reorganizare și actualizare în acord cu nevoile și așteptările utilizatorilor noștri.
Spre deosebire de anul anterior, marcat de ridicare treptată a restricțiilor specifice perioadei Covid 19 și de izbucnirea războiului din Ucraina, anul 2023 a fost marcat de efortul de reconectare offline cu cititorii și de continuarea procesului de dezvoltare a serviciilor și resurselor digitale oferite de bibliotecă.
Am urmărit cu prioritate creșterea numărului de utilizatori, dezvoltarea colecțiilor documentare prin achiziții și abonamente (format tipărit și electronic), creșterea accesului la resursele disponibile prin digitizare și organizare de colecții digitale, precum și o mai bună cunoaștere a nevoilor și așteptărilor utilizatorilor noștri.

În acest sens, au fost continuate eforturile de reamenajare a spațiilor, de îmbunătățire a comunicării cu utilizatorii și de cunoaștere a nevoilor și așteptărilor cadrelor didactice și cercetătorilor din toate domeniile de studii.
În urma unor întâlniri cu reprezentanți ai asociațiilor studențești și a unor grupuri de studenți care vin constant la sălile de lectură, a fost subliniată necesitatea unui program prelungit, care să permită accesul în bibliotecă în zilele de weekend și după ora opt în timpul săptămânii, în condițiile în care mulți studenți lucrează sau au programul foarte încărcat în timpul săptămânii.
Întâlnirile cu conducerile facultăților, organizate în primele luni ale anului, au fost urmate de numirea din rândul personalului bibliotecii a unor responsabili pentru fiecare facultate, cu sarcina de a comunica periodic noutățile, propunerile de achiziție/abonare, de a promova serviciile oferite de bibliotecă și de a organiza sesiuni de instruire în privința bazelor de date abonate.

Au fost amenajate 2 cabinete pentru muncă în echipă, începând cu anul universitar 2023-2024 și, în urma mai multor solicitări venite în special de la studenți ai Facultății de Medicină, a fost extins programul cu publicul până la ora 22:00 în timpul săptămânii și între orele 10:00-18:00 în weekend; s-a intensificat procesul de digitizare a resurselor și a fost elaborată o procedură pentru o selecție mai strictă a donațiilor, mutând accentul în privința dezvoltării colecțiilor înspre achiziția de carte nouă, deopotrivă în format electronic și tipărit, în conformitate cu solicitările cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților. Nevoia de spațiu de creștere și de actualizare constantă a colecțiilor, a implicat nu numai mutarea și rearanjarea periodică a unor colecții, ci și realizarea unui inventar în vederea propunerii spre casare a peste 56.000 de unități documentare.
A fost demarat un program de voluntariat la bibliotecă, atrăgând studenți de la mai multe specializări din ULBS, împreună cu care se lansat și un Newsletter trimestrial al bibliotecii. S-a insistat pe o mai bună organizare a stagiilor de practică studențească la bibliotecă, pentru studenții care urmează programul de studii Științele Informării și Documentării din cadrul Facultății de Litere și Arte. Pe lângă eforturile de transformare a bibliotecii într-un pol al vieții studențești, am continuat organizarea și găzduirea unor evenimente cu caracter academic, educațional sau cultural, menite să diversifice oferta culturală locală și să consolideze comunitatea academică sibiană.

Statisticile reflectă creșterea gradului de utilizare a bibliotecii, atât în plan analog (prezența la sălile de lectură), cât și în plan digital, chiar dacă în privința frecventării bibliotecii încă nu am atins cifrele din perioada anterioară pandemiei (în 2019, biblioteca a fost frecventată de 26,325 de utilizatori).
Astfel, comparativ cu anul 2022, când sălile de lectură ale bibliotecii au fost frecventate de 15.368 de utilizatori, în 2023 au fost 21.267 de utilizatori la sălile de lectură, la care se adaugă 502 utilizatori ai Sălii Internet de la parterul bibliotecii, 745 de utilizatori ai cabinetelor pentru studiu individual și 92 de grupuri de câte maxim 5 utilizatori pentru cele 2 cabinete de studiu în grup, 699 utilizatori în bibliotecile filiale.
În total, 23.673 de utilizatori au fost prezenți în spațiile de studiu ale bibliotecii. Aceste cifre nu includ persoanele care au participat la diverse evenimente, seminarii, ateliere, conferințe sau la tururi ghidate. Nu sunt incluși studenții sau cadrele didactice care folosesc lobby-ul de la parterul bibliotecii pentru pauzele de curs. În 2023, au avut loc 61 de tururi ghidate și vizite de prezentare a colecțiilor bibliotecii pentru grupuri de studenți în anul I, elevi ai liceelor sibiene sau din alte județe, studenți sau cadre didactice ai altor universități românești sau străine. De asemenea, în spațiile bibliotecii au fost derulate și organizate evenimente, programe sau proiecte educative, cca. 2.400 de persoane din mediul academic sibian sau persoane publice pe categorii de vârstă cuprinsă între 7 – 70 de ani au participat la diversele activități.

Împrumuturile fizice au crescut, de asemenea, de la 18.711 (din care 3.984 in bibliotecile filiale) în 2022, la 21.498 în 2023 (respectiv 4.016 în filiale), în pofida creșterii considerabile a recursului la resurse disponibile online.
În această privință, trebuie evidențiat faptul că încă dinainte de pandemie Biblioteca ULBS a intrat pe un trend descendent în privința împrumuturilor, un trend de altfel global, explicabil prin disponibilitatea online a multor resurse. Dacă anul 2015 a reprezentat un vârf în această privință, raportându-se 45.735 de împrumuturi, cifrele au scăzut gradual până la 8.075 în 2021 (27.832 în 2019). Tot în privința împrumuturilor, ca o consecință a promovării serviciilor bibliotecii, în 2023 a avut loc o creștere cu aproximativ 70% a împrumutului interbibliotecar (au fost solicitate 359 de publicații).

Tranzacțiile de referințe virtuale, conform solicitărilor gestionate prin catalogul informatizat al bibliotecii Liberty5, au crescut de la 50.331 în anul 2022 la 57.722 în anul 2023, vizitele virtuale la resursele din rețea ale bibliotecii ajungând la valoarea de 946.911 căutări.

Creșterea gradului de utilizare a resurselor disponibile în format digital (bibliografiile digitizate/online aferente cursurilor) este evidențiată de creșterea traficului pe site-ul bibliotecii ULBS, de la 662.131 de accesări în 2022, la 899.079 în 2023. De remarcat că numărul de accesări depășește ritmul de accesare a site-ului în perioada 2020-2022, a pandemiei și restricțiilor aferente, când activitatea bibliotecii a fost mutată într-o măsură considerabilă în zona online (587.838 accesări în 2020 și 709.928 accesări în 2021).
Accesarea bazelor de date abonate de către ULBS a crescut de asemenea semnificativ, de la 716.454 de accesări în 2022, la 1.756.589 în 2023, la această creștere spectaculoasă contribuind deopotrivă creșterea numărului de baze de date abonate prin proiectul Anelis Plus și promovarea acestora în rândul comunității academice ULBS.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniată creșterea numărului de unități documentare intrate în bibliotecă (de la 10.628 în 2022, la 16.301 în 2023) și a numărului de pagini scanate (de la 159.051 de pagini în 2022, la 281.247 pagini în 2023). În privința dezvoltării colecțiilor bibliotecii ULBS, spre deosebire de anul 2022, când cărțile și periodicele intrate ca donații au reprezentat 56% din noutăți, restul fiind achiziții (40%) și resurse primite în baza acordurilor de schimb interbibliotecar (3%), în 2023 donațiile au reprezentat doar 4% din noile intrări, 91% fiind rezultatul achizițiilor de carte nouă, iar 5% au rezultat în baza acordurilor de schimb interbibliotecar.
În ultimul trimestru al anului, în acord cu modificările legislative la nivel național, Biblioteca ULBS a fost reorganizată, în sensul comasării a două birouri într-un serviciu, măsură care a implicat desființarea a unei funcții de conducere.

Mai multe detalii aici, în raportul complet.


Anunț: mai 2024


U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010