image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
-> | Catalogul online | Servicii | Resurse Open-Access | Baze de date |
img not found
Orar bibliotecă:
Luni-Vineri: 8-22
Program cu publicul:
8-21:45
Sâmbătă-Duminică:
10-18

Publicații periodice accesibile online ( Open Access )

Domeniul: Sociologie
Revista română de sociologie - una dintre cele mai prestigioase publicaţii academice din România în domeniul sociologiei, omologată ISI
Sociologie Românească - publicație oficială a Asociaţiei Române de Sociologie, fondator Dimitrie Gusti, E-ISSN 2668-1455
European Review of Applied Sociology - publicație Sciendo-DeGruyter, cu două apariții pe an, eISSN: 2286-2552
Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology - publicație a Universității din București, ISSN 2068-0317 (online)
Journal of Social Research and Policy - publicație a Universității din Oradea, ISSN 2068-9861 (online)
Revista de Cercetare și Intervenție Socială - publicație a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ISSN (online): 1584-5397
Revista Universitară de Sociologie - publicație a Universității din Craiova, trei apariții pe an, ISSN-L: 1841-6578
Romanian Journal of Society and Politics - publicație a Universității Naționale de Științe Politice și Administrație Publică (SNSPA), București, ISSN online: 2393-3224
Calitatea vieții: Revista de politici sociale - publicaţie a Academiei Române, Online ISSN 1844-5292
Social Change Review - publicație a Universității Lucian Blaga din Sibiu, eISSN: 2068-8016
Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Sociologia - publicație în engleză pe platforma Sciendo, de două ori pe an, ISSN (online): 2066-0464
Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Seria Sociologie și Asistență Socială, ISSN: 2066-8961 (online)
Journal of Cognitive Psychology - publicație Taylor & Francis, cu opt apariții pe an, Online ISSN: 2044-592X
Journal of Experiential Psychotherapy - publicație a Societății Române de Psihoterapie Experientiala (Institutul RSEP) în parteneriat cu Universitatea din București, e-ISSN 2359 – 7607
Studies in Conservation - IIC - publicație Taylor & Francis, cu opt apariții pe an, este principala revistă internațională pentru conservarea operelor istorice și de artă. Online ISSN: 2047-0584

Filologie
Caietele Echinox - este o revistă academică bianuală de literatură mondială și comparată, dedicată studiului imaginarului social, istoric, cultural, religios, literar și artistic, publicatie aUniversității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, ISSN 1582-960X
Philobiblon (Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities) - este o revistă academică publicată de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca și apare de două ori pe an (iunie și decembrie).
Caiete Critice - este o revistă internaţională pentru literatură şi artă, sub egida Academiei Române, ISSN on-line 2285-5041
Philologica Jassyensia - revista oferă un spaţiu de dialog intercultural, la nivel academic, între specialiştii români (din ţară şi din străinătate) şi filologii din alte ţări, preocupaţi de cercetările în domeniul limbilor romanice, cu precădere în privinţa limbii, literaturii, etnologiei – culturii române în general. Aparţine Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, ISSN online 2247-8353.
Fonetică şi dialectologie - publicație a Institutului de Lingvistică al Academiei Române "Iorgu Iordan - Al. Rosetti", ISSN 0071-6855.
Limba Română - publicație a Institutului de Lingvistică al Academiei Române "Iorgu Iordan - Al. Rosetti", ISSN: 0024-3523.
Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory - este o publicație online pentru cercetare academică, publicată de două ori pe an (iulie și decembrie) de Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, România.
Studia Universitatis Babeș-Bolyai: Philologia - modelează activ dialogul academic internațional în științe umaniste, publicând lucrări originale în următoarele subdomenii: studii literare, istorie și teorie literară, literatură comparată, studii culturale, studii de gen, umaniști digitale, studii de mediu, lingvistică teoretică, lingvistică aplicată, pragmatică, traducere studii și predarea limbilor (străine).
Studii de lingvistică - este o revistă internaţională de lingvistică editată la Facultatea de Litere a Universităţii din Oradea, apare în ultimul trimestru al fiecărui an şi reuneşte articole şi recenzii din diferite domenii ale lingvisticii.
Revue roumaine de linguistique - publicatie a Institutului de Lingvistică al Academiei Române "Iorgu Iordan - Al. Rosetti", ISSN: 0035-3957
Dacoromania - editata începând din anul 1994 sub egida Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" din Cluj-Napoca al Academiei Române, fiind publicată la Editura Academiei Române din Bucureşti, periodicitate semestrială, ISSN: 1582-4438.
Dacoromania litteraria - este o revistă științifică de istorie literară consultabilă în acces liber, publicată on-line, cu o periodicitate anuală, de către Institutul de Lingvistică și Istorie Literară "Sextil Pușcariu", Academia Română, Filiala Cluj-Napoca.
Analele Universităţii Bucureşti: Limba şi literatura română - publică articole, studii, recenzii, care tratează variate probleme de interes din domeniul filologic, încurajând cercetările din perspectivă pluri şi interdisciplinară, ISSN 1220-0271
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria : Ştiinţe filologice - una dintre publicațiile academice de tradiție ale Universității de Vest. Ea cuprinde studii, articole, note și recenzii privitoare la teme de actualitate ale filologiei și culturii române, clasice, franceze, italiene, spaniole, anglo-americane, germane etc., abordate din perspectivă sincronică și diacronică, ISSN: 1224-967X (print)
Buletinul Științific al Universității 'Politehnica' din Timișoara. Seria Limbi Moderne - publicată de Departamentul de Comunicare și Limbi Străine a Universității Politehnica din Timișoara, publică lucrări și recenzii originale în toate domeniile lingvisticii teoretice și aplicate, inclusiv analiza discursului, pragmatică, retorică, terminologie, limbi pentru scopuri speciale, predarea limbilor străine, precum și studii de traducere și interpretare, ISSN: 1583-7467.
Gender Studies - publicată de Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara, orientarea revistei este interdisciplinară, datorită deschiderii studiilor de gen spre alte domenii, cum ar fi literatura, antropologie, științele politice și sociale, studiile media și lingvistica.
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Langues et Littératures Romanes - revistă internațională care include articole și recenzii din diferite domenii ale lingvisticii și literaturii franceze și francofone, al traductologiei și didacticii în cadrul numerelor tematice sau Varia, ISSN-L1224-8150, ISSN 2601-9035.
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica - publicaţie ştiinţifică periodică (apariție anuală) a Departamentului de Filologie și a Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Print ISSN: 1582-5523.
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series IV : Philology. Cultural studies - revistă academică, specializată în publicarea de lucrări științifice în domeniile Limbii, Studii literare și culturale.
Cultural Perspectives: Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania - publicație științifică emisă anual sub egida Centrului de Cercetare CETAL din cadrul Facultății de Litere a Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, România, ISSN 1224-239X, ISSN (Online) 2559–3439.
Meridian Critic. Analele Universităţii 'Ştefan cel Mare', Seria Filologie - Revista bianuală cu caracter științific în domeniul științelor umaniste (filologie, studii culturale, științe ale comunicării), ISSN 2069-6787.
Limba și Literatura : Repere Identitare în Context European - Revista bianuală a Universităţii din Piteşti, publica studii de limbă și literatură, lingvistică aplicată, studii de literatură Print ISSN:1843-1577, Online-ISSN:2344-4894.
LITERE - Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni.
Bucharest Working Papers in Linguistics (BWPL) - este publicată de două ori pe an de Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbii și Comunicării Lingvistice, Departamentul de Engleză, Universitatea din București, ISSN 2069-9239, E-ISSN 2392-8093.
Synergy - jurnal al Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Universitatea de Studii Economice București
Journal of Humanistic and Social Studies - publicație a Facultății de Științe umaniste și sociale, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, ISSN 2067-6557 , ISSN-L 2247-2371
Studii de ştiinţă şi cultură - publicație trimestrială din domeniul stiintelor umaniste: limba, lingvistica, literatura, apare sub egida Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Print ISSN: 1841-1401, Online-ISSN: 2067-5135.
ANADISS - publicație semestrială, editată de Editura Universității din Suceava, cu articole și rezumate publicate în franceză, engleză, germană, spaniolă și italiană, la inițiativa membrilor Centrului de Cercetare "Analiza discursului" (CADISS), ISSN-L (print): 1842 - 0400 eISSN (electronic): 2559 - 4656
B.A.S. British and American Studies - jurnal bianual al Societății Române de Studii Engleze și Americane (RSEAS), ISSN print 1224-3086, ISSN online 2457-7715
Atelier de Traduction - revistă universitară internațională de traductologie, având ca obiect teoria, istoria, critica și practica traducerii. Atelier de traduction, cea mai veche revistă de traductologie din România, ISSN:1584-1804 (print) 2004-2019.
Word and Text : A Journal of Literary Studies and Linguistics - revistă internațională anuală, cuprinde teorie critică, studii și critici literare, studii culturale, precum și lingvistică generală și aplicată.
Analele Universităţii 'Ovidius' Constanţa. Seria Filologie - publicație periodică de referință, din domeniul umanistic, axată pe studii literare, culturale și media, lingvistică, didactică și traductologie, ISSN 1224-1768 (print), ISSN 2734-7060 (online).
Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE) - dedicată dialogului cultural european, publică analize privind corespondențele dintre particular și general, individual și comun, local și universal în domeniile gândirii.
Romanoslavica - revistă academică editată de Asociația Slaviștilor din România, apare de două ori pe an-aprilie și septembrie, ISSN:2537-4214, ISSN-L:0557-272X.
Colindancias: Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central - este rodul colaborării dintre profesorii de limba și literatura spaniolă din universitățile din Europa Centrală, care au creat Rețeaua Regională a Hispaniștilor din Ungaria, România și Serbia.
Dicționarul etimologic al limbii române - dezvoltat de Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan–Al. Rosetti" al Academiei Române, cel mai cuprinzător dicționar etimologic al limbii române

DramArt. Revista de studii teatrale - revistă de studii teatrale Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Muzică şi Teatru Departamentul: Muzică – Artele Spectacolului-Actorie (limba română şi germană), ISSN 2285-9969; ISSN-L 2285-9969.
Studia Universitatis Babeș-Bolyai: Dramatica - revista încurajează cercetarea originală în domeniul artelor spectacolului, cu tematici conectate cu fluxul internațional de cercetare în științe umaniste, ISSN (print): 1842-2799 | ISSN (online): 2065-9539.
Symbolon: Revista de științe teatrale - revistă academică a Universității de Arte Târgu-Mureș, tipărit-ISSN 1582-327X, online ISSN 2344-4460.
CONCEPT - publicație academică open access bianuală a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" București, folosește sistemul double-blind peer-review, ISSN-L 2068-4444.

Jurnalism, Relații publice, Comunicare
Revista Română de Comunicare și Relații Publice - publicație a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA), apare de trei ori pe an, ISSN 1454 - 8100
Romanian Journal of Communication and Public Relations - publicație în engleză, articole indexate în Web of Science ESCI, trei apariții pe an, e-ISSN 2344-5440
Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Seria Ephemerides - publicație în engleză de jurnalism, comunicații media, de două ori pe an, ISSN (online): 2065-9555
Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.Seria Științe ale Comunicării
Revista română de biblioteconomie și știința informării, (Romanian Journal of Library and Information Science) - este o revistă semestrială, revizuită de colegi și cu acces deschis, editată din 2005 de Asociația Bibliotecarilor din România, ISSN 2559-5490, ISSN-L 1841-1940.
Journalism Practice - publicație Taylor & Francis, cu 10 apariții pe an, Online ISSN: 1751-2794 (acces complet doar din rețeaua universitară)
Journalism Studies - publicație Taylor & Francis, cu 16 apariții pe an, Online ISSN: 1469-9699 (acces complet doar din rețeaua universitară)
Critique: Studies in Contemporary Fiction - publicație Taylor & Francis, cinci apariții pe an, Online ISSN: 1939-9138 (acces complet doar din rețeaua universitară)
Slavic and East European Information Resources - publicație Taylor & Francis, patru apariții pe an, Online ISSN: 1522-9041 (acces complet doar din rețeaua universitară)

Științele Educației
Revista de Pedagogie (ise.ro) - publicație open access internațională bianuală, evaluată inter pares (peer reviewed), apare sub egida „Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, abordează teme din domeniul științelor educației, ISSN online: 2559 – 639X
Tribuna Învățământului - Portalul Educației românești, cu informație calificată, analize, idei, resurse educaționale de calitate, semnături de prestigiu.
Revista de Științe ale Educației - publicație a Departamentului de Științe ale Educației, Universitatea de Vest din Timișoara.
Erziehungswissenschaft - "Știința Educației" este publicată de Verlag Barbara Budrich, fiind revista a GERA (The German Educational Research Association)
Zeitschrift für Pädagogik (O.A. 1971-2020) - publicație peDOCS (pedagogical documents): Open Access to Educational Research Publications
Emotionale und soziale Entwicklung - ESE in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen - Dezvoltarea emoțională și socială în pedagogia asistenței educaționale și a tulburărilor de comportament
Bildungsforschung (2004-2023) - cultivă schimbul interdisciplinar în domeniul cercetării educaționale
journal für lehrerInnenbildung - urmareste formarea profesorilor, revistă la interfața dintre știință și practică, fiind o platformă transfrontalieră (Germania/Austria/Elveția)
Education Sciences - publicatie internationala, bianuala, de stiinta educatiei, editata de MDPI, ISSN 2227-7102
On_Education - Journal for Research and Debate, își propune să stimuleze dezbaterea publică și academică asupra teoriei și practicii educației
International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) - revista oficială a VETNET, Rețeaua europeană de cercetare în educație și formare profesională.

Economie
Revista de management și inginerie economică (Review of Management and Economic Engineering) - destinată transformării cunoștințelor manageriale și din domeniile care intră în conexiune cu managementul, în resurse pentru dezvoltarea organizațională și managerială. Apare trimestrial. ISSN 1583-624X
Revista Consultant Fiscal - publicație a Camerei Consultanţilor Fiscali membră a Confederaţiei Fiscale Europene Uniunii Profesiilor Liberale din România, ISSN 1844-3591
CECCAR Business Magazine - este o publicație săptămânală, online, adresată în special profesioniștilor contabili, cu tematica amplă și diversă, menită să clarifice aspecte esențiale ale vieții economico-sociale actuale. ISSN 2601-8985 / ISSN-L 2601-8985
Valoarea, oriunde este ea - publicatie a ANEVAR-Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați, cu aparitie trimestrială, se adresează atât evaluatorilor autorizați din România, cât și utilizatorilor serviciilor de evaluare, ISSN 2821-8132 · ISSN-L 2821-8132
Revista de evaluare (The Valuation Journal) - cu apariție semestrială, bilingvă (engleză și română), editată de IROVAL, revista de cercetare științifica și dezvoltare practica în domeniul evaluării activelor corporale, necorporale și financiare, ISSN 2668-9693 și ISSN-L 1842-3787
Buletin Informativ - editat de VANEVAR București, publicație de tip informativ, ISSN 2285-5327, ISSN-L 2285-5327
Euroinfo - revistă trimestrială, editată de specialişti în domeniul afacerilor europene, în procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, ISSN 1582-9723
Revista română de statistică (Romanian Statistical Review) - publicatie a Institutului National de Statistica, ISSN (online) 1844-7694 ·(tipar): 1018-046X
Global Economic Observer - revistă academică a Institutului pentru Economie Mondială al Academiei Române, analizează o gamă largă de probleme legate de economia globală și relațiile economice internaționale, ISSN 2343-9742 · ISSN (online) 2343-9750 · ISSN-L 2343-9742.
Economics - jurnal anual în limba engleză, publicat de editura De Gruyter Open Access, ISSN 1864-6042

Mediu / Environment
Environment / revista Mediul pentru europeni - politicile UE urmăresc să protejeze mediul și biodiversitatea, să minimizeze riscurile pentru sănătatea umană și să promoveze tranziția către o economie circulară
Environment International - revistă multidisciplinară care publică informații noi și de înaltă calitate în domeniul larg al "științelor sănătății publice și a mediului", Online ISSN: 1873-6750Print ISSN: 0160-4120.
Environmental Research - revistă multidisciplinară care publică informații noi și de înaltă calitate despre problemele antropice de relevanță globală și aplicabilitate într-o gamă largă de discipline de mediu, Print ISSN: 0013-9351, Online ISSN: 1096-0953
Revista de chimie - revista Gold Open Access, cu patru aparitii pe an, ISSN Online 2668-8212, ISSN Print: 1582-9049
Global Environmental Change - revistă internațională peer-reviewed, publică articole de înaltă calitate, riguroase din punct de vedere teoretic și empiric, promovează cunoștințele despre dimensiunile umane și politice ale schimbării globale de mediu, Print ISSN: 0959-3780, Online ISSN: 1872-9495.
OENO One - publicatie International Viticulture and Enology Society - IVES, publică cercetări originale, recenzii, mini-recenzii, scurte comunicări, opinii și scrisori în domeniile viticulturii, fiziologiei viței de vie, genomică și genetică, enologie, tehnologie și procese de vinificație, chimie și calitate a vinului, chimie analitică, microbiologie, științe senzoriale și de consum, securitate si sanatate

Computer Science, Optoelectronica
EEA-electrotehnica, electronica, automatic - EEA - revistă științifică în domeniul ingineriei apărută la Editura "Electra", Colegiul de redacție include academicieni, profesori universitari și cercetători din România și din străinătate, ISSN 1220-2533 .
Revista română de informatică și automatică - publicată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, ISSN 1220-1758 (tipărit), ISSN 1841-4303 (online)
Studies in informatics and control - publicație în format tipărit și online, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, ICI București, sub egida Academiei Române.
Revue Roumaine des Sciences Techniques, Serie Electrotechnique et Energetique - Editura Academiei Române, în format tipărit și electronic, ISSN: 0035-4066, număr de apariții 4/an
International Journal of Computers, Communications and Control - publicație a Universității Agora din Oradea, Online ISSN 1841-9844, ISSN-L 1841-9836, cu frecvența de 6 apariții/an
Journal of optoelectronics and advanced material - publicație INOE Publishing House - Integra Natura Omnia Aeterna, publică lucrări în domeniul optoelectronică, fotonică și materiale noi avansate, apare cu 12 numere pe an.
Optoelectronics advanced materials rapid communications - este dedicată publicării rapide de lucrări scurte și, în special, știri de ultimă oră în domeniul optoelectronicii, fotonicii și noilor materiale avansate, asociată cu Journal of optoelectronics...

Inginerie
Industria textilă - singurul jurnal românesc din domeniul textil și indexat WOS/ISI Thomson Reuters, având o lungă tradiție, peste 70 de ani de existență, cu 6 apariții/an
International Journal for Traffic and Transport Engineering - promovează studii contemporane, proiecte, dizertații, analize de cercetare și eseuri legate de domeniul ingineriei traficului și transporturilor.
Journal of Advanced Transportation - JAT - publicație în colaborare: Wiley-Hindawi, revistă internațională în știința și tehnologia transporturilor, care urmărește să promoveze eficiența, robustețea și siguranța sistemelor de transport, ISSN: 0197-6729 (Print), ISSN: 2042-3195 (Online)
Sudarea si Incercarea Materialelor - Buletinul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Sudare și Testare a Materialelor Timișoara, BID-ISIM, este o revistă științifică peer reviewed, dedicată publicării de lucrări despre cercetări inovatoare și tehnologii aplicate, articole de recenzie, studii de tendințe, sinteze în domeniul sudării și celor conexe.

Medicina
Farmacia - publicația oficială a Societății Române de Științe Farmaceutice, ISSN: 2065-0019
Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases - publicația oficială a Societăţii Române de Gastroenterologie
Medical ultrasonography - publicația Societății Române de Ultrasonografie, ISSN: 2066-8643
Revista romana de medicina de laborator - patru publicații pe an: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie, ISSN online: 2284-5623
Romanian biotechnological letters - publicație a Universității din Bucuresti, șase apariții pe an
Romanian Journal of Legal Medicine - publicație de medicină legală, ISSN 1221-8618 (print)
Romanian Journal of Neurology - publicația oficială a Societăţii Române de Neurologie, ISSN: 1843-8148
Romanian Journal of Internal Medicine - publicat de Fundația de Medicină Internă „N Gh Lupu” și Academia Română, patru publicații pe an, eISSN: 1220-4749, 2501-062X
Romanian Journall of Morphology and Embriology - publicație a Universității de Medicină din Craiova, ISSN 1220-0522 (print)

Actualizare februarie 2024


U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010