image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
-> | Catalogul online | Servicii | Resurse Open-Access | Baze de date |
img not found
Orar bibliotecă:
Luni-Vineri: 8-22
Program cu publicul:
8-21:45
Sâmbătă-Duminică:
10-18

Publicații periodice ale ULBS (Reviste științifice), în ordinea facultăților

Facultatea de Drept
Acta Universitatis Lucian Blaga Sibiu Seria Jurisprudentia
Editura Universul Juridic publică cu o periodicitate de două ori pe an, sub ISSN: 1582-4608. An de apariție: 2001
Facultatea de Drept din Sibiu, continuatoare a Academiei de Drept din Sibiu (creată în anul 1844) își face cunoscută activitatea știintifică prin această publicație.
Ea cuprinde părţile tradiţionale: studii de drept public şi privat, jurisprudenţă rezumată, jurisprudenţă adnotată, recenzii.
Revista aduce și un suflu nou prin rubrici interesante şi mai puţin obişnuite în celelalte reviste de specialitate din ţară precum: Critică juridică, Jurisprudenţa rommană, Acte juridice noi, Din istoria marilor universităţi, Simpozioane şi congrese
Articole sunt indexate în baza de date HeinOnline, la adresa http://www.heinonline.org

Facultatea de Inginerie
Acta Universitatis Cibiniensis - Technical Series
Revista a fost publicată pentru prima data in anul 1997, un bulletin științific în limba română. Din 2003, apare cu un volum anual în limba engleză.
În anul 2014 primul volum online a fost publicat de editorul academic DeGruyer.
ISSN 15837149 ; eISSN2668-6449

International Journal of Advanced Statistics and IT&C for Economics and Life Sciences
Revistă cu apariție online, pune la dispoziția cititorului conținutul cercetătorilor din domeniul Informatică și Inginerie Electrică și Electronică
ISSN 2559 - 365X ; eISSN 2067 - 354X

Facultatea de Medicină
Acta Medica Transilvanica
Revista a fost lansată în anul 1996 de către Centrul Medical de Management și Servicii Sanitare (Centrul de Sănătate Publică), o revistă medicală citită la nivel national și internațional, cu scop de a promova cercetarea medicală, stimularea și sprijinirea tinerei generații de medici.
Periodicitate 4 numere/an
Indexată în următoarele baze de date Index Copernicus International, EBSCO, ULRICH’S
ISSN 22857079; ISSN-L 1453 1968

Facultatea de Litere și Arte
American, British and Canadian Studies
Revistă înființată în anul 1999 de către Societatea Academică Anglofonă din România și publicată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
Publicația este indexată în următoarele baze de date: EBSCO, Web of Science, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus International, CEEOL, Erih Plus.
Apare în lunile iunie și decembrie
ISSN 1841-1487 (Print); ISSN 1841-964X (Online)

Caietele Lucian Blaga   (The Lucian Blaga Yearbook)
Publicație academică anuală editată de Departamentul de Studii Romanice din cadrul Facultății de Litere și Arte.
Apare din octombrie 1999 la Facultatea de Litere și Arte și are un rol important în a ajuta cercetătorii și tinerii cercetători sa-și facă cunoscute ideile, în consolidarea standardelor academice.
Indexată în bazele de date: EBSCO, CEEOL, Erih Plus
(ISSN-L: 1842-435X, ICV 2016= 62.1, for online – ISSN 2601 – 7776)

East-West Cultural Passage
Publicația apare în lunile iulie și decembrie și publică lucrări ale unor oameni de știință interesați de dialog intercultural în domenii precum literatură, istorie, film, cultură populară, politică și subiecte conexe.
Revista este indexată in bazele de date: EBSCO, ERIHPlus, CEEOL, DeGruyter-Sciendo
ISSN 1583-6401- print si ISSN 2067-5712 - online

Germanistische Beiträge
Este o revistă fondată in anul 1993, care publică articole și recenzii din domeniul studiilor germanice.
Revista este publicată o dată pe an, în luna noiembrie și indexată in baza de date EBSCO, Index Copernicus și Erih Plus
(ISSN 1454-5144) (ISSN online 2247-4633)

Jurnalul Artelor Spectacolului
Publicație editată de Centrul de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului (CAVAS), în colaborare cu Teatrul Național “Radu Stanca” Sibiu, Festivalul Internațional De Teatru de la Sibiu, Departamentul de Artă Teatrală din Facultatea de Litere și Arte, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
ISSN 2066-8988 ● eISSN 2067-144X

Transilvania
Revista Transilvania a apărut în anul 1868 prin grija Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.
Publicația este editată de Complexul Național Muzeal ASTRA, sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu.
Începând cu anul editorial 2009, Revista Transilvania este indexată în baza de date SCOPUS și EBSCO pentru domenii tinând de Humanities.
ISSN 0255-0539
Periodicitate: 12 numere/an

Zona Nouă - z9magazine - jurnal literar al tinerilor poeti
Primul număr al revistei cenaclului Zona nouă din Sibiu, apărut în toamna lui 2012.
Revista Zona nouă este un proiect al Bibliotecii județene Astra Sibiu, inițiat de membrii cenaclului Zona nouă, alături de redacția revistei Transilvania Z9 Magazine / Zona nouă este co-editată de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu și Complexul Național Muzeal ASTRA
ISSN 22857591; Periodicitate: 4 numere/an

Facultatea de Ș.A.I.A.P.M
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Tehnologia alimentară
Este o revistă științifică internatională cu acces deschis (open access), în care sunt publicate lucrări care acoperă o gamă largă de subiecte în domenii precum: ingineria, analiza și controlul alimentelor; asigurarea calității și siguranța alimentelor; managementul procesării moderne a alimentelor; inovație alimentară și design de produse.
Prima apariție în anul 2013, în limba engleză. eISSN 2344150X

Facultatea de Științe
Acta Oecologica Carpatica
Revista apărută la Departamentul de Ecologie și Protecția Mediului în anul 1994, care analizează Zona Munților Carpați, un rezervor de diferite tipuri de resurse care oferă un bun suport inclusiv pentru producții culturale.
ISSN 2065-7064; ISSN-L 2065-7064

General Mathematics
General Mathematics este revista editată de Catedra de Matematică și Informatică a ULBS, apare în 2 numere pe an și este publicată din anul 1993.
Sunt publicate lucrări de înaltă calitate despre matematică pură și aplicată.
ISSN 1221-5023 ; indexata in Sciendo - DeGruyter

Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research
Fondată în anul 1999, revista Transylvanian Review of Systematical and Ecological research, este o publicație științifică internatională, care propune lucrări originale care se ocupă de aspect de bază, în special de ecologie sistematică și domenii conexe.
Periodicitate 3 numere/an
Este indexata in Sciendo

Facultatea de Științe Economice
Studies in Business and Economics
Studies in Business and Economics, este o revistă cu acces deschis, care publică lucrări de cercetare în domeniile generale ale economiei și afacerilor.
Revista apărută în anul 2015, având ca principale obiective creșterea vizibilității și aria de diseminare international a autorilor și a lucrărilor acestora.
Periodicitate 3 numere /an ; eISSN 23445416
Management of Sustainable Development
Revistă internațională cu acces deschis, publicată sub egida și cu sprijinul Universității Lucian Blaga din Sibiu – România și al Societății Academice Române de Management. Frecvență - 2 numere pe an (iunie și decembrie). ISSN (online) 2247-0220 ; ISSN–L (tipărit) 2066-9380.
Revista Economică
Are la bază colaborarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Centrului de Cercetări Economice din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, continuă preocupările şi activităţile Revistei „Economie şi Finanţe”. Revista Economică apare din anul 2001 cu o ritmicitate constantă de câte 4 numere pe an. ISSN 1582-6260

Facultatea de Științe Socio-Umane
Acta Terrae Septemcastrensis
Revista Acta Terrae Septemcastrensis este o publicaţie de nişă, cu caracter ştiinţific, axată pe publicarea studiilor care au ca subiect principal patrimoniu arheologic şi istoric din Europa cu centrare pe Transilvania.
Revista a trecut, recent, printr-un proces de îmbunataţire a standardelor de publicare în acord cu cele ale ISI.
Apare din 2002 la Editura Universității "Lucian Blaga"
Periodicitate: apariție anuală
ISSN 1583-1817 (Print); ISSN 2392-6163 (Online)

Antropomedia : Revista de științe ale comunicării
Revista Antropomedia reprezintă un deziderat mai vechi al unor profesori, cercetători şi jurnalişti, care îşi propun să reunească într-o singură formulă publicistică preocupările lor variate în domeniul științelor comunicării, de la dimensiunea ontologică sau antropologică, cotidiană ori istorică, politică sau socială, publicitară sau de relaţii publice, multiculturală ori tehnologică, deontologică sau juridică la comunicarea de masă, în spaţiul public, real ori virtual, în care aceasta se produce.
Apare din 2010 la Editura Universității "Lucian Blaga"
ISSN 2067-6107
Periodicitate: de doua ori pe an

SAECULUM
SAECULUM a apărut, în serie nouă, în 1995, ca o continuare a numerelor tipărite de filosoful Lucian Blaga, directorul fondator al revistei, în anii 1943-1944. A fost înregistrată la OSIM, ca revistă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Revista a publicat, încă de la început, texte în cele patru limbi utilizate în spaţiul academic al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu: română, engleză, franceză şi germană.
Opţiunea tematică a revistei SAECULUM a ţinut seama de opera patronului spiritual al Universităţii din Sibiu: iniţial, o revistă de sinteză culturală, subintitulată apoi, din 2008 până în 2012, revistă de studii culturale şi comunicare, pentru ca după aceea să renunţe tacit la subîncadrarea în vreun profil anume.
Apare din 1995 la Editura: Editura Universității "Lucian Blaga"
Periodicitate: de doua ori pe an
ISSN 1221-2245 - print si ISSN 2601-1182 – online

Social Change Review
Social Change Review was founded in 2003. Between 2003 and 2009 the journal appeared under the name Revista de Sociologie covering a wide range of issues related to sociology, social work and social policy. The journal was relaunched with a new Editorial Board and a new name in 2010. Currently, the accepted manuscripts are published online first, in a continuous process, being then included in an annual volume, at the end of each calendar year.
Apare din 2010 la Editura Universității "Lucian Blaga"
Print ISSN: 2068-8016; eISSN: 2068-8016
Periodicitate: de doua ori pe an

Studia Securitatis Magazine
Studia Securitatis Magazine, subtitled Security Studies Review appears as a peer-reviewed academic publication, with a biannual frequency, proposing studies of international, national, community and private security – also security analysis from military, economic, social, political, etc.
Founded 2007, under the Faculty of Political Science, International Relations and European Studies, Lucian Blaga University of Sibiu (since 2012 under the Research Center in Political Science, International Relations and European Studies and the Department of International Relations, Political Science and Security Studies – Faculty of Social Sciences and Humanities). The magazine intended dissemination of scientific research for academics, researchers, journalists, students, non-governmentals, governmental experts in security, worldwide.
Studia Securitatis | ICI Journals Master List (indexcopernicus.com)
Apare din 2007 la Editura Universității "Lucian Blaga"
Periodicitate: de doua ori pe an
ISSN 2821 – 5966; ISSN – L 2821 – 5966

Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica
Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica (SUCSH) apare sub patronajul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, al Departamentului de Istorie și Patrimoniu și al Centrului de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale. Fondată în 2004, SUCSH a fost publicată anual în limba română și, de asemenea, a publicat periodic studii și recenzii în engleză, germană și franceză. În ultimii ani, a editat un supliment al jurnalului în limba engleză care, de obicei, a reunit acte internaționale de conferințe sau ateliere.
Apare din 2004 la Editura Universității "Lucian Blaga"
Periodicitate: apariție anuală
ISSN: 1584-3165

Anuarul Laboratorului pentru analiza Conflictului Transnistrean
Este publicația academică peer-review a Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean – structură de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (asociat Facultății de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).
Publicația este destinata diseminarii rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică de către cadre didactice universitare, cercetători și experți profilați în analiza conflictului transnistrean, din România și străinatate.
Publică articole în limbile română, rusă și engleză.
Afiliere internațională: CEEOL, Index Copernicus, Socionet.ru, e-Library.ru.
ISSN: 2971– 849X   ISSN – L 2601 – 1174

Facultatea de Teologie
Review of Ecumenical Studies (RES)
Revista Institutului de Studii Ecumenice a fost tipărită prima dată în anul 2009, găndită ca o informare a Institututlui pentru Cercetare Ecumenică către comunitatea international de cerectare în domeniul teologiei.
Periodicitate 3 numere/an ; ISSN 20655940

Revista Teologică
Revista teologică a fost inființată în anul 1907 de către Mitropolitul Nicolae Bălan, este un periodic academic în care sunt publicate studii , articole, știri ecumenice și traduceri patristice și recenzii de cărți inedite în limba română și în limbi de circulație internatională. Revista este indexată în Erih Plus, EBSCO, CNCS și Religious and Theological Abstracts (USA) Periodicitate 4 numere/an ; ISSN 1222-9695; ISSN Online 2069-8895

* * *
Actualizare februarie 2024


U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010