img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
-> | Catalogul online | Servicii | Resurse Open-Access | Baze de date |
img not found
...
Orar bibliotecă:
Luni-Vineri: 8-22
Program cu publicul:
8-21:45
Sâmbătă-Duminică:
10-18

Publicații periodice - abonamente 2024
( cu acces online și in format print, externe și românești )


ULBS se abonează anual la publicații periodice în format print, iar o parte dintre acestea beneficiază de abonament electronic și pot fi accesate online de pe orice calculator din rețeaua universitară.

I. Publicații externe

Domeniul: Literatură străină

Critical Inquiry - este o revistă interdisciplinară revizuită de specialiști, dedicată celei mai bune gândiri critice în arte și științe umaniste, frecvență: 4 numere/an, ISSN: 0093-1896, 2022 JCR Impact Factor: 1.7

English: The Journal of the English Association - este o revistă de critică literară cunoscută la nivel internațional, publicată în numele Asociației Engleze, editată la Oxford University Press: ISSN 0013-8215

Comparative literature Studies - publică eseuri comparative critice despre literatură, producția culturală, relația dintre estetică și gândirea politică și istorii și filozofiile formei din întreaga lume, ISSN 1528-4212

New Left Review - analizează politica mondială, economia globală, puterile statului și mișcările de protest; teorie socială contemporană, istorie și filozofie; cinema, literatură, artă și estetică; un jurnal de 160 de pagini publicat la fiecare două luni la Londra, ISSN online 2044-0480

Narrative (format print), jurnal al narațiunii, acoperă teoria și interpretarea romanului, nuvelă, poezie narativă, istorie, biografie, autobiografie, memorii, film, televiziune, jurnalism, ISSN 1063-3685

New Literary History (format print), pune întrebări de teorie, metodă, interpretare și istoria literară, provoacă dezbateri asupra relațiilor dintre textele literare și culturale și nevoile prezente, ISSN 0028-6087

Studies in the Novel (format print), publicație trimestrială a Universității North Texas, de excelență în critica romanului, de către romancieri consacrați și emergenți din întreaga lume, din toate abordările interpretative, ISSN 0039-3827

London Review of Books (format print) - cea mai importantă revistă europeană de cultură și idei.

The New York Review of Books (format print) - revistă de cultură cu apariție bilunară, conține articole despre literatură, cultură, economie, știință și diverse alte subiecte curente

TLS-Times Literary Supplement (format print) - recenzie literară săptămânală publicată la Londra de News UK, o subsidiară a News Corp.

World Literature Studies (format print), revistă academică cu acces deschis, publicată trimestrial de Institutul de Literatură Mondială, Academia Slovacă de Științe, ISSN 1337-9275

Langue Francaise: Revue Trimestrielle - format print: etaj 3

Litterature (format print: etaj 3) - revistă de literatură și lingvistică, cu o frecvență de 4 numere pe an, oferă reflecții critice asupra invenției formelor literare antice și contemporane. La răscrucea dintre științele umane și artele, concentrându-se și pe istoria ideilor, ISSN 0047-4800

Le magazine Litteraire (format print: etaj 3) - revistă de literatură și lingvistică, apare lunar în limba franceză, publică știri literare abundente: interviuri, recenzii, te poartă în intimitatea unor scriitori capabili să te facă să înțelegi lumea de ieri, de azi și de mâine, ISSN 0024-9807.

Science et Avenir - La Recherche - Toate cele mai recente știri științifice sunt pe sciencesetavenir.fr: științe naturale, științe umane, mediu, arheologie, explorare spațială...

Journal of World Literature Studies (format print: etaj 2) - jurnalul aspiră să reunească oameni de știință interesați de dezvoltarea conceptului de Literatură Mondială și să ofere cel mai potrivit mediu pentru contribuții din toate tradițiile literare ale lumii, ISSN 2405-6472

Zeitschrift fur Germanistik - Neue Folge - revista se consideră un forum pentru studii internaționale germane. Editată de reprezentanți cunoscuți ai studiilor literare germane, este legată editorial de Institutul pentru Literatură Germană de la Universitatea Humboldt din Berlin, ISSN 0323-7982

Deutsche Sprache - format print: etaj 3
Der Spiegel (format print) - revistă săptămânală germană de știri, reportaje și comentarii politice, economice, culturale și eseuri înființată în 1947 la Hanovra.

Die Zeit (format print) - Die Zeit (Timpul) este o publicație săptămânală din Germania

Byzantinische Zeitschrift - revista de top în domeniul studiilor bizantine, publică articole și recenzii despre toate aspectele literaturii, istoriei, societății și culturii bizantine, online ISSN: 1868-9027

International Arts Manager - singura revistă globală pentru profesioniștii în artele spectacolului

Alternatives théâtrales - format print, etaj 2, dedicată prezentării, studiului și analizei artelor spectacolului din întreaga lume

Cahiers du Cinema - format print: etaj 2, publicație în franceză cu noutăți din cinematografie

Journal of Romanian Studies – print+online, publicație a Liverpool University Press (LUP), a treia cea mai veche presă universitară din Marea Britanie.

Domeniul: Sociologie
Central European History, subscriere 2024, este locul principal pentru schimbul academic și dezbaterea istoriei diverse și complexe a Europei centrale, patru numere pe an, ISSN 0008-9389.

Communist and Post-Communist Studies - este o revistă științifică internațională, care prezintă cercetări comparative asupra evoluțiilor actuale și istorice din lumea comunistă și post-comunistă, ISSN 1873-6920

Journal of Romanian Studies Home - (liverpooluniversitypress.co.uk) revistă bianuală, interdisciplinară, promovează studiul profesional, critica și cercetarea tuturor aspectelor culturii și civilizației românești.

Journal of the Institute of Conservation - este publicația evaluată de colegii Institutului de Conservare (Icon), cu obiectivele de a promova cunoștințele și educația în conservare și de a realiza conservarea și conservarea pe termen lung a patrimoniului cultural mobil și imobil.

Journal of the American Institute for Conservation - Institutul American pentru Conservarea Lucrărilor Istorice și Artistice (AIC) publica studii tehnice revizuite de colegi, lucrări de cercetare, studii de caz de tratament și discuții de etică și standarde referitoare la domeniul larg al conservării și conservării. de lucrări istorice şi culturale.

European Psychologist: Official Organ of the European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) (format print: etaj 4) - este o revistă academică trimestrială revizuită de colegi din domeniul psihologiei

Jacobin - este o revistă politică americană cu sediul la New York. Oferă perspective socialiste asupra politicii, economiei și culturii. ISSN 2158-2602

Domeniul: Religie
Contacts – Revue francaise de l’Orthodoxie - format print: B. Teologie

Orientalia Christiana Periodica (OCP) (format print: B.Teologie) - două fascicule pe an, conțin articole, note, și recenzii de carte despre Orientul creștin, si orice ține de teologia, istoria, patrologia, liturgia, arheologia și dreptul canonic al Orientului creștin

Vigilae Christianae: A Review of Early Christian Life and Language - conține articole și note scurte de natură istorică, culturală, lingvistică sau filologică despre literatura creștină timpurie scrisă după Noul Testament, precum și despre epigrafia și arheologia creștină.

Domeniul: Drept
European Labour Law Journal - este o revistă academică evaluată de colegi în domeniul dreptului european al muncii și al politicii sociale.

International Labour Review - (ILR) este o revistă multidisciplinară revizuită de colegi de anvergură internațională în studiile privind munca și ocuparea forței de muncă.

Gazette du Palais (3 numéros / semaine) - o panoramă îmbogățită cu evenimente de actualitate din profesie; analize juridice receptive de la profesioniști de renume

Petites affiches - publicație lunară cu informații independente și reflecție în toate domeniile dreptului, cu articole de doctrină și jurisprudență scrise de academicieni și practicieni renumiți, ISSN: 1626-0007

Recueil Dalloz Sirey - revistă săptămânală de doctrină, jurisprudență și legislație, cele mai mari nume din drept selectează și analizează jurisprudența și reflectă asupra problemelor emergente, ISSN 1760785X

Revue critique de droit international privé (format print: etaj 4)- publică articole doctrinare, cronici, decizii de jurisprudență, cu privire la chestiuni de naționalitate, condiția străinilor, conflicte de drept, conflicte de jurisdicție și chiar Uniunea Europeană, ISSN 0035-0958

Revue Generale de Droit International Public - cu conținut determinat de evenimentele actuale din viața internațională, ISSN 0373-6156

Revue internationale de droit comparé - este singura recenzie generală de drept comparat publicată în Franța, oferă juriștilor de toate specialitățile și din toate țările informații în curs de desfășurare cu privire la evoluția științei juridice în Franța și în străinătate, atât din punct de vedere doctrinar, cât și practic, ISSN 0035-3337

Revue Lamy Droit Civil - prezintă și analizează cele mai recente evoluții în domeniul dreptului contractelor, răspunderii, activelor, valorilor mobiliare, procedurii civile și executării silite, ISSN 1768-4099

Revue trimestrielle de droit civil - revizuirea trimestrială a dreptului civil acoperă toate domeniile dreptului civil și dreptului judiciar privat, ISSN 0397-9873

Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme - este revista de referință privind drepturile fundamentale, oferă o analiză aprofundată și critică a jurisprudenței internaționale și naționale, ISSN 0777-3579

Revue des contrats - oferă o perspectivă expertă și o perspectivă practică asupra ultimelor noutăți în domeniul dreptului contractelor: drept comun al contractelor - contracte speciale - contracte internaționale - contracte și alte drepturi, ISSN: 1963-1758

Semaine Juridique – Edition International (format print: etaj 4) - este referința săptămânală pentru profesiile juridice, sub formă de discuții gratuite, prezentare rapidă, interviu, portret, sondaj.

Domeniul: Medicină
Journal of Oral Pathology and Medicine - Cu mai mult de 50 de ani de istorie de publicare, revista este una dintre cele mai importante reviste academice de boli orale și chirurgie. În fiecare an, publicăm 10 numere de lucrări clinice, de diagnostic sau experimentale originale în patologia orală și medicina orală, Online ISSN:1600-0714, Print ISSN:0904-2512.

Annales de Biologie Clinique (format print: etaj 1) - jurnalul oficial al Societății Franceze de Biologie Clinică (SFBC), sprijină biologii în domenii precum educația continuă, acreditarea de laborator și validarea tehnicii.

Domeniul: Computer Science
IEEE Transactions on Computers Online - IEEE Xplore este platforma digitală emblematică pentru descoperirea și accesul la conținut științific și tehnic publicat de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) și de partenerii săi de publicare. IEEE Xplore conține peste 6 milioane de documente și alte materiale din unele dintre cele mai citate publicații din lume în inginerie electrică, informatică și științe conexe.
IEEE Transactions on Image Processing - revistă cu factor de impact 10.6 !, acoperă teorii noi, algoritmi și arhitecturi pentru formarea, captarea, procesarea, comunicarea, analiza și afișarea de imagini, video și semnale multidimensionale într-o mare varietate de aplicații.
IEEE Transactions on Power Delivery - revista îmbrățișează inovații în aparatura electrică pentru livrarea energiei, cu un accent principal pe componentele de transmisie și distribuție a energiei.
IEEE Transactions on Power Systems - acoperă educația, analiza, operarea, planificarea și economia sistemelor de generare, transport și distribuție a energiei electrice pentru consumul general industrial, comercial, public și casnic, inclusiv interacțiunea cu transportatorii multi-energie.
IEEE Transactions on Artificial Intelligence - este o revistă multidisciplinară care publică lucrări despre teorii și metodologii ale inteligenței artificiale. Sunt de asemenea luate în considerare aplicațiile inteligenței artificiale.
ACM Transactions on Computer Systems - după 40 de ani de publicare a articolelor de cercetare de înaltă calitate, revista va înceta publicarea după 2023, dar autorii pot trimite lucrările către celelalte reviste de calculatoare!
Journal of Web Engineering - oferă un forum pentru avansarea stării științifice a cunoștințelor în toate domeniile ingineriei web.

Științe Agricole
Food Science and Technology: Journal of the Institute of Food Science and Technology - format print: etaj 1
Journal of the Institute of Brewing

Științe Economice
The Economist - ziarul The Economist a fost înființat în 1843 de un producător scoțian de pălării, pentru a promova cauza comerțului liber; a evoluat într-o companie globală de media și servicii de informare cu mărci inteligente pentru o audiență internațională.

Bloomberg Businessweek Europe Edition - oferă informații de afaceri cu perspective surprinzătoare și oportune asupra celor mai importante probleme de astăzi, noua realitate și modul pentru a prospera în economia globală

Financial Times Europe - este una dintre cele mai importante organizații de știri din lume, recunoscută la nivel internațional pentru autoritatea, integritatea și acuratețea sa, ISSN 0307-1766.

* - * - * - * - *
II. Publicații Românești

Domeniul: Drept (în format print la etajul 4)
Caiete de drept penal - publicată la Editura Universul Juridic cu o periodicitate trimestrială și importanță pentru domeniul științelor juridice. Indexată în bazele de date : EBSCO, ErihPlus, Hein-Online, ISSN 1841-6047

Curierul Judiciar - oferă juriştilor – magistraţi, avocaţi, notari sau consilieri – informaţie la zi din toate domeniile dreptului, studii şi comentarii de practică judiciară, sinteze de jurisprudenţă şi noutăţi legislative relevante. Editată de Editura C.H. Beck cu o periodicitate 12 numere/an, ISSN 1582-7586

Dreptul - editată de Uniunea Juriștilor din România, publicație lunară de doctrină și practică judiciară, care dezbate probleme majore din principalele ramuri ale dreptului, sunt aduse în atenție și comentate noi acte normative, ISSN 1018-0435

Revista de Drept Public - o revista cu tradiție in spațiul juridic romanesc – pașește intr-o noua direcție, cu o noua structura și insoțita de valorosul partener, Editura Universul Juridic.
Revista Română de Drept al Afacerilor - este singura revista de pe piața romaneasca dedicata Dreptului Afacerilor ca ramura distincta de drept, Editura Universul Juridic
Revista Română de Drept European - oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale.
Revista Română de drept privat - publicată de Editura Universul Juridic.
Revista Română de dreptul muncii - publicație Wolters-Kluver, este o tribună de dezbateri în dreptul muncii, dar şi o sursă esenţială de informaţie şi analiză.
Revista Română de dreptul proprietății intelectuale - are o apariţie trimestrială, fiind singura publicaţie din România în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale în care specialişti în domeniu prezintă diferite analize, studii, comentarii, practică judiciară, drept comparat etc.
Noua Revistă de Drepturile Omului - este o publicaţie trimestrială românească editată de Centrul de Studii Internaţionale în colaborare cu Editura Pavesiana.
Revista pandectele române - publicație Wolters-Kluver, cu repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească.
Monitorul Oficial, Partea I, III, V, VI varianta Autentic Monitor - http://www.expert-monitor.ro/ - Publicația oficială, o informare corectă și actualizată asupra aparițiilor Monitorului Oficial al României.

Domeniu: Economie (in print la etajul 4)
Revista de achiziții publice - singura revista din România dedicată fenomenului achizițiilor publice cuprinde Interviuri, Analize economice, Actualitate legislativa si Management performant.
Revista de Management și Inginerie economică / Review of Management and Economic Engineering - este destinata transformarii cunostintelor manageriale si din domeniile care intra in conexiune cu managementul, in resurse pentru dezvoltarea organizationala si manageriala.

Domeniul: Medicină
Viața Medicală (print: etaj 1) - publicația profesională, socială și culturală a profesioniștilor în Sănătate din România!
Revista de asistență socială - se doreşte a fi un mijloc de diseminare a cercetărilor, a bunelor practici, a experienţelor în domeniul asistenţei sociale dar şi a politicilor, servind drept instrument de schimbare socială.

Știinţe Agricole - print: etaj 1
Ferma - revista conţine informaţii din domeniul agro-zootehnic, tehnologii agricole, reportaje, interviuri, opinii şi legislaţie agricolă, ISSN 1454-7732
Profitul agricol - este singura publicatie saptamanala din domeniul agriculturii si industriei alimentare. In paginile ei apar informatii de interes tehnologic, comercial, juridic, fiscal etc.

Teatrul azi - print: etaj 2
Familia ortodoxă - format print: B.Teologie
Revue Roumaine de Philosophie
Igloo
Lumea magazin
Magazin istoric
Memoria : Revista gândirii arestate
Zeppelin
Abonament general la standardele adoptate în 2024 - format print: etaj 1

ianuarie 2024

U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010

Director:
Valer Simion COSMA simion.cosma@ulbsibiu.ro