image not found
img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found img not found
Catalogul online | Baze de date | Bibliografii online | Open-Access | Întreabă bibliotecarul | Propunere achiziție/donație |
img not found

Orar bibliotecă:

Luni-Vineri: 8-22
Sâmbătă-Duminică:
10-18

Serviciile esențiale oferite de biblioteca universitară

Biblioteca ULBS sprijină procesul educațional universitar prin servicii specifice de acces la informații și date științifice.
Cititorii bibliotecii trebuie să dețină o legitimație de bibliotecă valabilă (fie studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători afiliați universității, cadre didactice, fie utilizatori externi).

1. Consultarea publicaţiilor în sălile de lectură:
- Orarul bibliotecii este luni-vineri, orele 8-22
- din acest an și sâmbăta-duminica, orele 10-18

2. Împrumut la domiciliu
- cititorii trebuie să deţină card de bibliotecă valabil
- perioada de împrumut este de 1-10 zile, în funcție de numărul de exemplare
- cartea în exemplar unic se consultă doar la sală, nu se împrumută

3. Prelungirea termenului de împrumut
- utilizatorii pot benefica de o prelungire a termenului de împrumut, de 5 zile
- se poate face prin email (la adresa biblioteca@ulbsibiu.ro)

4. Împrumut interbibliotecar intern şi internaţional
- pentru titlurile care nu sunt în biblioteca universitară și le găsiți la bibliotecile din țară
- se completează un formular specific care va fi transmis bibliotecii pentru împrumut fizic sau în format digital-pdf, dacă e disponibil
- pentru împrumut fizic, utilizatorii vor suporta costurile aferente expedițiilor poștale

5. Bibliografii la cerere
- cititorii pot solicita tematica de studiu, întocmirea bibliografiei se va efectua prin selectarea de titluri din bazele de date existente

6. Suport tehnic și instruire utilizare baze de date științifice abonate
- universitatea are acces prin proiectul național: ANELIS PLUS ( Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România)
- cititorii pot solicita înscrierea la sesiuni de instruire de utilizare a bazelor de date, fie prin email la adresa biblioteca@ulbsibiu.ro, fie online completând formularul Întreabă un bibliotecar .

7. Acces la resurse științifice online
- Bibliografii online
- publicații periodice online
- resurse în Open Access

8. Propuneri pentru achiziție de carte nouă
- Aici puteți propune pentru achiziționare cărți incluse în bibliografia de studiu sau necesare pentru întocmirea de articole științifice, licențe, teze de doctorat etc., dar pe care nu le-ați găsit în biblioteca noastră.

9. Serviciul de referințe prin E-Mail
- Compartimentul Informare-Documentare al bibliotecii vă stă la dispoziție pentru a răspunde la solicitarile de referințe prin email.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la adresa: biblioteca@ulbsibiu.ro
septembrie 2023


U.L.B.S. web site
* * *

Biblioteca Universității "Lucian Blaga" din Sibiu

Adresa de corespondenţă:
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
Adresa fizică:
str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu
E-mail: biblioteca@ulbsibiu.ro; Telefon:
0040-269-446077 si 211056
Fax: 0040-269-441010